Gaan na inhoud

NG gemeente Paulpietersburg

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Ds. Jan Hendrik Malan is in 1911 bevestig as Paulpietersburg se eerste NG leraar.
Die gemeente se kerkgebou. Op 15 April 1895 is die kerkgebou se hoeksteen gelê en op 28 Maart 1896 as "hulpkerk" van Utrecht in gebruik geneem. Dis nie bekend wie die argitek was nie.
Ds. H.J. de Vos, leraar van 1915 tot 1924.
Die kerkgebou in 1917.
Ds. G.J. van Zyl, leraar van 1924 tot 1928.
Ds. Attie Burger was leraar van Paulpietersburg van 1928 tot 1939, sy eerste gemeente.
Ds. S.W. Burger, leraar van 1939 tot 1941.
Ds. P.S.N. Swart, leraar van 1945 tot 1950.
Ds. R.J. de Beer, leraar van 1963 tot 1965 (sy eerste gemeente).

Die NG gemeente Paulpietersburg is 'n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die provinsie en Sinode van KwaZulu-Natal wat eers in die middel van die 20ste eeu na die Natalse Kerk oorgeplaas is saam met nog vier gemeentes in wat in die 19de eeu die Nieuwe Republiek was. In 2015 het die gemeente 252 belydende en 49 dooplidmate gehad, vergeleke met 306 en 121 in 2000 en 339 en 156 in 1985.

Agtergrond[wysig | wysig bron]

Die dorpie Paulpietersburg het in die jaar 1888 tot stand gekom in wyk drie van die NG gemeente Utrecht. Op die dorpie is kort daarna 'n raamwerk van pale opgerig. Daaroor is dan seile gespan om 'n "tabernakel" – soos hulle dit genoem het – te vorm waarin die leraar van Utrecht kwartaalliks dienste gehou het. In 1889 het die plan by die lidmate wat naby Paulpietersburg gewoon het, ontstaan om self 'n kerkie te bou. Dit het daartoe gelei dat die kerkraad van Utrecht besluit het 'n godshuis vir wyk drie op te rig. Hierdie kerkie en die kerkgebou van die Gereformeerde gemeente was omtrent al wat in die dorpie staande gebly het gedurende die Anglo-Boereoorlog, en hulle is deur die Engelse soldate as pakhuise gebruik.

Gemeentestigting[wysig | wysig bron]

Die Imperiale regering het ná die vrede gelukkig 'n klein bedraggie as kompensasie uitbetaal en die kerkie kon herstel word. By die vredesluiting is Paulpietersburg as 'n afsonderlike distrik van Natal verklaar en dit, tesame met die vermeerdering in bevolking, het daartoe gelei dat besluit is om 'n afsonderlike gemeente te stig. Op 1 Mei 1911 het die verteenwoordiger van die Ringskommissie van die Ring van Utrecht, naamlik ds. N.J.H. Theunissen van Standerton, die lidmate van wyk drie van die gemeente van Utrecht ontmoet om 'n nuwe gemeente af te stig. Die ledetal van die nuwe gemeente was 220 en die konsulent was ds. B.H. Swart.

Die eerste leraar van die nuwe gemeente was ds. J.H. Malan, wat op 24 Julie 1911 bevestig is. Hy was net twee en 'n half jaar hier werksaam, waarna die gemeente weer 13 maande vakant was voordat ds. H.J. de Vos hier bevestig is.

Op 'n gemeentevergadering gehou op 23 Oktober 1915, is besluit om die kerkgebou te vergroot. Om die boukoste te help dek is een van die twee plase wat van die moedergemeente as geskenk ontvang is, verkoop. Gedurende 1919 is ook nuwe banke vir die kerk aangeskaf.

Latere leraars[wysig | wysig bron]

Ds. Vos is in Desember 1924 opgevolg deur ds. G.J. van Zyl, wat ná drie jaar weer vertrek het. In Maart 1928 is prop. A.J.D. Burger hier georden en bevestig nadat hy die jaar vantevore as predikant gelegitimeer is. Ds. Burger het aktief deelgeneem aan die werksaamhede van die Saamwerkunie in Natal en dien enkele jare lank as voorsitter. Hy rig ook 'n Ringsblad, Die Skakel, op. Hy bly hier aan tot hy in 1939 toe hy 'n beroep aanvaar na die gemeente Pretoria-Noord.

In sy tyd het mnr. A.G. du Toit, wat die gemeente jare lank as scriba en kerkraadslid gedien het, vertrek. Sy plek is egter vol gestaan deur mnr. A.E. Williams, wat die gemeente tot aan die end van 1950 as scriba, kassier en kerkraadslid gedien het. Gedurende hierdie tyd is elektriese ligte aangebring en 'n nuwe orrel is aangekoop. Mev. S. Wessels, wat destyds al vir enige jare orreliste was, het die gemeente jare lank in dié amp gedien.

Gedurende die depressie het dit ook maar moeilik gegaan. Die gemeente moes selfs 'n verband op sy plaas neem. Met die viering van sy kwarteeufees in 1936, is die verband afgelos.

Ná ds. Burger was die leraars agtereenvolgens: di. S.W. Burger (1939-‘41), G.C. van Schouwenburg (1941-'45), P.S.N. Swart (1945-'49) en J.J.R. Katzke (vanaf 1950). In ds. Katzke se tyd is die gemeentes van die eertydse Nieuwe Republiek aan die Natalse Kerk oorgedra. Op die Sinodale sitting van April 1951 is toestemming verleen tot die versoek van die vyf noordelike gemeentes van die NH of G Kerk in Natal om by die Natalse Kerk aan te sluit, en daarna is stappe gedoen om die inskakeling te bewerkstellig sodat hierdie gemeente saam met dié van Utrecht, Vryheid, Babanango en Louwsburg vanaf omstreeks 1952 onder die Natalse Kerk geressorteer het.

Enkele leraars[wysig | wysig bron]

  • Jan Hendrik Malan, 1911 - 1914
  • Hendrik Johannes de Vos, 1915 - 1924
  • Gideon Jacobus van Zyl, 1924 - 1928
  • Attie Burger, 1928 - 1939
  • Schalk Willem Burger, 1939 - 1941
  • Pieter Sarel Nicolaas, 1945 - 1950
  • Julius James Rudolph Katzke, 1950 - 1954 (tree uit die bediening; sy enige gemeente)
  • Daniël Petrus Papenfus Lubbe, 1955 - 1960
  • Rudolf Johannes de Beer, 1963 - 1965
  • Johannes Hendricus (Hennie) Hattingh, 2011 - hede (aanvaar sy emeritaat in 2014, waarna vastetermynaanstelling)

Bronne[wysig | wysig bron]

Verwysings[wysig | wysig bron]

Eksterne skakels[wysig | wysig bron]