NG gemeente Potchefstroom-Mooirivier

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Die NG kerk Potchefstroom-Mooirivier.
Ds. L.P. Snyman, leraar van 1924 tot 1928.
Die ingebruikneming van die kerkgebou op 18 April 1919.
Ds. J.G. Perold, leraar van 1919 tot 1923.
Ds. H.R. Barrish, leraar van 1928 af. Vanweë sy lang dienstyd het die gemeente die bynaam Barrish-kerk gekry. Die ander bynaam was die SAP-kerk.

Die NG gemeente Potchefstroom-Mooirivier is 'n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Sinode Goudland (voorheen Sinode van Wes-Transvaal).

Vanweë die twis en tweedrag tydens die Rebellie van 1914 en daarna het Potchefstroom-Mooirivier op 5 Februarie 1917 afgestig van die moedergemeente Potchefstroom. Die bestaande kerkgebou van die moedergemeente het toe die naam "Rebellesie"-gebou gekry. Tydens die Tweede Wêreldoorlog het Mooirivier as die Barrish-kerk bekendgestaan terwyl die moedergemeente die Worst-kerk was. Eersgenoemde het al die Sappe (lede van die Suid-Afrikaanse Party) gehuisves omdat laasgenoemde net Natte (lede van die Nasionale Party) toegelaat het.

Die kerkgebou is geleë by Kerkstraat 235 (deesdae Walter Sisululaan), Potchefstroom. In 2013 was die leraars di. A. Du P. Horn en W.J. Louw. Daar was in daardie jaar 260 doop- en 1 100 belydende lidmate.

Geskiedenis[wysig | wysig bron]

Die gemeente is op 5 Februarie 1917 deur die Ringskommissie van die Ring van Potchefstroom gestig en het uit 748 lede bestaan, met ds. W. Nicolas die eerste konsulent. Die eerste basaar het £2 218 opgelewer. Die gemeente is in die begin tydelik deur ds. George Murray bearbei. Op 6 Julie 1918 is die hoeksteen van die kerk deur genl. Louis Botha gelê. Op 18 April 1919 het die inwyding van die kerkgebou in die teenwoordigheid van 'n baie groot skare van gemeentelede en belangstellendes plaasgevind. Oorspronklik het die Ring die dorp in twee dele gesny: Mooirivier sou die suidelike kant bearbei en Potchefstroom die noordelike, met Wolmaransstraat as die middellyn. Later is die lyn deur die Sinode opgehef sodat die twee gemeentes in die dorp en distrik sonder lyne sou fungeer.

Die gemeente is tot omstreeks 1952 deur die volgende leraar bedien: ds. A.G. Murray (1917– '19), ds. J.G. Perold (1919–'23), dr. L.P. Snyman (1924–'27) en daarna van 1928 af. ds. H.R. Barrish.

Op 6 Oktober 1928 is die Moedersaal op die kerkgrond ingewy. Dis gebruik vir Sondagskool- en Kinderkranswerksaamhede. Allerlei funksies word in die saal gehou en hy vervul 'n baie nuttige rol in die gemeentelike lewe. Die pragtige kerkorrel met drie manuale, 27 stoppe en 1 353 pype is deur die firma R. Muller vir £2 217 gebou, en is omstreeks 1950 deur prof. P.K. de Villiers vir £5 000 gewaardeer. Die kerkgebou se argitek was die Paarlse argitek Wynand H Louw. Die orrelontwerper was John Connell, FRCO. Vanaf die stigting van die gemeente was mev. M.M. van der Bent jare lank die orreliste van die gemeente en het dit haar geluk om gereeld 'n kerkkoor aan die lewe te hou.

In 1952 berig Ons gemeentelike feesalbum: “Ons Sondagskool, Kindersendingkrans en Vroue-Sendingvereniging floreer en doen verbasende goeie werk en samel jaarliks meer as £700 vir die sending in. Ons Strewersvereniging het soms geweldig gebloei, dan weer gekwyn. Die dood van vooraanstaande kerkraadslede en gemeentelede, asmede die dood van die pastoriemoeder op 15 Augustus 1948 was vir die gemeente 'n geweldige terugslag. Hulle was reuse in die werk van die Here.”

Daar was destyds hartlike samewerking tussen Mooirivier en die ander twee Ned. Herv. of Geref. gemeentes op die dorp, veral op sendinggebied. Die drie gemeentes het die plaaslike blanke sendeling onderhou en ook vir hom 'n pastorie laat bou.

Enkele leraars[wysig | wysig bron]

  • Lionel Purden Snyman, 1924 - 1928
  • David Cornelis de Wet, 21 November 1980 - 1985
  • Gert Johannes Walkers, 1995 - 2000
  • Arnu Badenhorst, ? – 26 Junie 2016
  • Hendrik Jacobus (Cobus) Niemand, 2016 – hede

Bronne[wysig | wysig bron]

  • Small, Mario (samesteller). 2013. Jaarboek van die NG Kerke. Wellington: Tydskriftemaatskappy van die NG Kerk NPC - 'n divisie van Bybel-Media.
  • (af) Olivier, ds. P.L. (samesteller), Ons gemeentelike feesalbum. Kaapstad en Pretoria: N.G. Kerk-uitgewers, 1952.

Eksterne skakel[wysig | wysig bron]