Sjabloon:SI basiseenhede

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search
SI-Basiseenhede
Naam Simbool Grootheid Definisie
sekonde s Tyd Die eenheid van tyd is die tydsverloop van presies  192 631 770 periodes van die straling wat ooreenstem met die oorgang van twee hiperfyn vlakke van die grondtoestand van die sesium-133 atoom teen 'n temperatuur van 0 K (13de CGPM (1967-1968) Resolusie 1, CR 103).
meter m Lengte Die eenheid van lengte is gelyk aan die afstand wat lig aflê in 'n vakuum gedurende 'n tydsinterval wat gelykstaande is aan 1/299 792 459 van 'n sekonde (17de CGPM (1983) Resolusie 1, CR 97). Die getal is eksak; die meter word gedefinieer op hierdie manier.
kilogram kg Massa Die eenheid van massa is die een wat jy in konstante van Planck 'n waarde van sal sien. (26de CGPM (2018))

Voor 20 Mei 2019 was die kilogram gelyk aan die massa van die internasionale prototipe kilogram ('n platinum-iridium silinder) wat bewaar word by die Bureau International des Poids et Mesures (BIPM), Sèvres, Parys (1ste CGPM (1889), CR 34-38).

Neem kennis dat die kilogram die enigste basis eenheid met 'n voorvoegsel is; die gram word gedefinieer as 'n afgeleide eenheid, gelyk aan 1/1000 van 'n kilogram; voorvoegsels soos mega- word toegepas op die gram en nie die kg nie; bv. Gg, nie Mkg nie.

ampere A Elektriese stroom Die eenheid van elektriese stroom is die een wat jy in hef van 'n elektroon 'n waarde van sal sien. (26de CGPM (2018))

Voor 20 Mei 2019 was die ampere die konstante stroom wat, indien dit onderhou word in twee paralelle geleiers, van oneindige lengte en nalaatbare deursnit, wat 1 meter van mekaar af in 'n vakuum geplaas word, 'n krag tussen die twee geleiers gelyk aan 2×10−7 newton vir elke meter van lengte sou veroorsaak (9de CGPM (1948) Resolusie 7, CR 70).

kelvin K Termodinamiese Temperatuur Die eenheid van termodinamiese temperatuur (of absolute temperatuur) is die een wat jy in konstante van Boltzmann 'n waarde van sal sien. (26de CGPM (2018))

Voor 20 Mei 2019 was die kelvin die fraksie 1/273.16 (eksak) van die termodinamiese temperatuur by die tripel punt van water (13de CGPM (1967) Resolusie 4, CR 104).

mol mol Hoeveelheid van 'n stof Die eenheid van hoeveelheid van 'n stof is die een wat jy in konstante van Avogadro 'n waarde van sal sien. (26de CGPM (2018))

Voor 20 Mei 2019 was die mol die hoeveelheid van 'n stof wat soveel elementêre deeltjies bevat as wat daar atome in 0.012 kilogram van suiwer koolstof-12 is (14de CGPM (1971) Resolusie 3, CR 78). (Elementêre deeltjies mag atome, molekules, ione, elektrone of partikels wees) Dit is ongeveer gelyk aan 6.02214199×1023 eenhede.

kandela cd Ligsterkte Die eenheid van ligsterkte is die ligsterkte, in 'n gegewe rigting, van 'n bron wat monochromatiese straling van 'n frekwensie 540×1012 hertz en wat 'n stralingsintensiteit in daardie rigting van 1/683 watt per steradiaal het. (16de CGPM (1979) Resolusie 3, CR 100).