Gaan na inhoud

Wikipedia:Riglyne vir voorbladartikels

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Die Afrikaanse Wikipedia se voorbladartikels verteenwoordig ons beste werk en bevat 'n professionele skryfstyl en aanbieding. Voorbladartikels voldoen reeds aan die vereistes vir alle Wikipedia-artikels, en besit ook nog die volgende eienskappe.

 1. 'n Voorbladartikel...
  • (a) ...besig goeie Afrikaans: Korrekte Afrikaanse spelling, woordbou en grammatika, insluitende die korrekte Afrikaanse vakterme. 'n Professionele standaard word dwarsdeur gehandhaaf.
  • (b) ...is omvangryk: dit versuim nie belangrike feite of besonderhede nie.
  • (c) ... is feitelik akkuraat: bewerings is verifieerbaar in betroubare bronne en weerspieël die relevante versameling gepubliseerde kennis, wat ondersteun word deur die aanhaling van bronne.
  • (d) neutraal: die sienings in die artikel word op 'n neutrale wyse gedek.
  • (e) se kwaliteit word gewaarborg, deurdat dit deur ten minste een ander gebruiker as die nomineerder/oorspronklike outeur(s) deurgelees word, om seker te maak van die kriteria op hierdie bladsy.
 2. Voorbladartikels volg ons algemene stylriglyne, wat die volgende insluit:
  • (a) die korrekte titel - volgens Wikipedia:Titelriglyne; die titel moet ook die inhoud van die artikel weerspieël.
  • (b) 'n inleiding wat die onderwerp op 'n sinvolle wyse opsom en die leser voorberei op die detail wat in die daaropvolgende afdelings volg.
  • (c) passende struktuur - sinvolle afdelings en opskrifte, sonder om 'n indeks te skep wat die lees vergemoeilik. Goeie, logiese uitleg en volgorde van aanbieding.
  • (c) korrekte vorm van (Suid-)Afrikaanse datums, syfers, maateenhede en die gebruik van "&nbsp" vir spasies in verband hiermee.
  • (e) direkte aanhalings of verwysings — waar nodig en korrek geformateer deur voetnotas, <ref>Smith 2007, bl. 1.</ref> of Harvard-verwysing (Smith 2007, p. 1).
 3. Beelde. Beelde of diagramme waar toepaslik. Indien daar beelde is moet daar beeldbeskrywings wees en die uitleg moet goed vertoon op webblaaiers van verskillende groottes (voorsiening word gemaak vir 'n minimum van 600x800). Die beelde moet geëtiketteer wees wat lisensie betref of die bron, asook die toestemming tot die gebruik van die beeld moet duidelik vermeld word.
 4. Lengte: die artikel moet fokus op die hoofonderwerp sonder om té lang dele te bevat wat eintlik beter tuishoort in ander artikels.
 5. Goeie wikisintaks:
  • (a) Geen "smart quotes"
  • (b) Korrekte gebruik van lyste eerder as kolkarakters/kolpunte/woordverwerkerkoëltjies ("bullets")
  • (c) Interwikiskakels (op Wikidata gekoppel)
  • (d) Netjies leesbare wikisintaks (bv. goeie spasiëring).
  • (e) Relevante interne skakels, nie te veel of oorbodige skakels, bv. Pretoria, Pretoria, Pretoria, nie.
  • (f) Sinvolle kategorisering.

Kyk ook[wysig bron]