Gaan na inhoud

Akademiese Gimnasium Innsbruck

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Akademiese Gymnasium Innsbruck
Ligging
Map


Oostenryk
Inligting
Ander naam AGI
Soort Openbare gymnasium grammatika skool
Gestig 12 Mei 1562 (1562-05-12)
Superintendent Mag. Rosmarie Knoflach (2021)
Personeel 96 (2007)
Hoeveelheid studente 996 (2007)
Webwerf www.agi.tsn.at

Die Akademiese Gymnasium Innsbruck is 'n openbare gimnasium -grammatikaskool in Innsbruck, Tirol, Oostenryk. Die skool is in 1562 deur die Jesuïete tydens die tydperk van die teen-hervorming gestig. Dit is die oudste skool in Wes-Oostenryk en een van die oudste skole in die Duitssprekende wêreld.

Geskiedenis[wysig | wysig bron]

16de – 17de eeu[wysig | wysig bron]

Aan die begin van die 16de eeu was keiser Maximilian I van plan om 'n Latynse skool in Innsbruck te stig, wat toegang tot onderwys vir almal sou verleen het. Dit het egter byna vyftig jaar geneem totdat sy opvolger keiser Ferdinand I die Jesuïete onder Petrus Canisius in 1562 met die skepping van 'n kerk, kollege en Latynse skool toevertrou het. Dit het uiteindelik op 25 Junie van dieselfde jaar geopen met 71 leerlinge (insluitend aristokrate en voormalige leerlinge van die stad se parochieskool), wat dit vandag die tweede oudste Jesuïeteskool in Oostenryk maak.

Tot en met 1575 was daar klasse in die "Neues Stift" (Nuwe Klooster) en daarna in die gebou van die Jesuïete Kollege. Vandag huisves eersgenoemde die volkskunsmuseum (Volkskunsmuseum). In 1606 is 'n nuwe skoolgebou opgerig wat voldoende klaskamers vir die toenemende aantal studente vergemaklik het. Dit was egter eers in 1660 dat die skool en die Jesuïeteklooster voltooi is en die Jesuïetekerk uiteindelik ingewy is. Vandag huisves hierdie stel geboue, wat deur Georg Anton Gumpp beplan is en daarna toe verder uitgebrei is, die teologiese fakulteit van die Universiteit van Innsbruck .

Gedurende die plaagjare van 1611 en 1634 moes die skool vir etlike maande gesluit word. Op bevel van die Aartshertog is dit egter nie in 'n hospitaal omskep nie en kon die skool sy werk kort daarna weer hervat. In die jaar van sy 100ste verjaarsdag het 604 leerlinge reeds die skool besoek, insluitend 17 schildkliere asook 38 grave en baronne.

Op 15 Oktober 1669 is die Universiteit van Innsbruck gestig met vier fakulteite, wat gefinansier was deur die soutmyn in die nabygeleë Hall in Tirol. Die Latynse skool se leerlinge kon dus die plaaslike universiteit bywoon, nadat hulle die voorbereidende filosofiese klasse suksesvol voltooi het.

18de – 19de eeu[wysig | wysig bron]

As gevolg van skade wat in hierdie tydperk deur aardbewings veroorsaak is, moes die hoofgebou volkome herbou word en is toe in 1724 ingewy. Die nuwe gebou het nie net klaskamers gehuisves nie, maar het ook uit 'n teatersaal, 'n saal vir groot skoolreünies en 'n kapel bestaan. Die skool sou tot en met 1868 in hierdie gebou bly.

Gedurende die vroeë 18de eeu is die kurrikulum by openbare skole in die Habsburgse ryk verenig en het die staat se invloed op onderwys toegeneem, ten koste van die kerk. Die eerste lys voorgeskrewe boeke vir grammatikaskole is byvoorbeeld in 1770 gepubliseer.

Toe die Jesuïete-orde in 1773 deur keiser Josef II opgeskort is, het slegs 300 leerlinge die grammatika skool bygewoon. Aangesien dit nie maklik was om die Jesuïete-onderwysers te vervang nie, het dit etlike jare geneem voordat die laaste voormalige Jesuïet-onderwysers die skool verlaat het. Hulle is hoofsaaklik deur lede van die Servietorde vervang.

Aan die begin van die 19de eeu het die Oostenrykse nederlaag in die Napoleonitiese oorloë vir Tirol onder Beierse bewind gebring. In 1806 is die Beierse kurrikulum dus ingestel is, net om weer in 1814 deur die Oostenrykse kurrikulum vervang te word. Die Oostenrykse graadskaal van 1 – 5 is byvoorbeeld vervang deur ’n skaal van 1 – 6 (albei stelsels word vandag nog in die onderskeie lande gebruik). Daarna kon die nuwe Oostenrykse kurrikulum, wat in 1805 in werking gestel is, eers in 1814 geïmplementeer word. Alhoewel die AGI vir meer as tien jaar vakonderwysers gebruik het (as gevolg van die Beierse en later die nuwe Oostenrykse leerplanne), is hierdie stelsels weer in 1818 laat vaar.

Na die herinstelling van die Jesuïete-orde deur Pous Pius VII in 1814, het die Jesuïete die skool van 1839 tot 1848 bestuur, toe die streeksetel uiteindelik prysgegee is.

Die "Gimnasiale hervorming van 1849" het die eerste ministerie van onderwys in die Habsburgse Ryk ("Ministerium für Cultus und Unterricht") geskep en primêre en sekondêre onderwys in die ryk geherorganiseer, wat die staat finale beheer oor onderwys gegee het, ten koste van godsdiensinstellings (soos kerke) wat het hierdie pligte vir eeue lank uitgevoer het.

Na vier jaar op laerskool (Volksschule), sou leerlinge wat 'n "Gimnasium" bywoon, eers vir vier jaar middelskool ("Unterstufe") bywoon, wat dan gevolg is deur nog vier jaar op Hoërskool ("Oberstufe"). Die kurrikulum was gemik op 'n algemene opleiding in tale, geskiedenis, wiskunde, natuurwetenskappe en filosofie, insluitend Latyn en Antieke Grieks.

Na hierdie agt jaar, gewoonlik op die ouderdom van 18, was die eindeksamen geskryf en geslaag ("Matura/Reifeprüfung") ten einde aan die gesamentlike voorvereiste om universiteit by te woon, te kan voldoen.

Destyds het verpligte vakke wat onderrig is, die volgende ingesluit: Godsdiens, Latyn, Grieks, moedertaal, Aardrykskunde, Geskiedenis, Wiskunde, Natuurgeskiedenis, Fisika en Filosofie. Leerlinge kon ook keusevakke kies: ander tale van die ryk, vreemde tale, kalligrafie, stenografie, kuns, musiek en gimnastiek.

Hierdie organisasiestruktuur is, met sekere aanpassings, vandag nog geldig.

20ste – 21ste eeu[wysig | wysig bron]

Die huidige skoolgebou is in 1909–1910 opgerig, naby die Jesuïetekerk, die streekmuseum (Landesmuseum Ferdinandeum) en die historiese gebou, wat tans die Teologiese fakulteit van die universiteit huisves.

Na die Anschluss in 1938 is die Duitse kurrikulum vir graad 5 tot 10 ingestel, terwyl die Oostenrykse kurrikulum vir leerlinge in graad 11 en 12 gehandhaaf is. Weens die Nazi's se beleid moes verskeie onderwysers die skool óf weens politieke óf rassistiese redes verlaat en die direkteur, Manfred Mumelter, is na KZ Dachau gedeporteer.

In die laaste oorlogsjare is die skool na Steinach am Brenner en later na Zürs am Arlberg verskuif. Eers in Oktober 1945, dus vyf maande na die einde van die Tweede Wêreldoorlog, kon onderrig weer in Innsbruck hervat word.

Dit was ná die oorlog dat, weens die belangrike toename in die aantal leerlinge en die inherente gebrek aan ruimte, daar weer planne vir die uitbreiding van die skool gemaak is. Vanaf 1957 was dit de facto twee skole wat dieselfde gebou bewoon het, een in die oggend en die ander in die middag. Uiteindelik is 'n nuwe skool in 1965 gebou en die korps van leerlinge en onderwysers het verdeel tussen diegene wat by die "ou" AGI en die "nuwe" Gimnasium Reithmannstraße oorgebly het.

Met die bekendstelling van gesametlike onderwys in openbare skole in Oostenryk in 1975, kon die eerste dogters die skool bywoon.

In 1980 is die klein stegie wat na die skool lei, herdoop na prof. Franz Mair, voormalige student en onderwyser by die AGI, sowel as lid van die weerstandsbeweging tydens die Derde Ryk. Hy is op 3 Mei 1945, dus vyf dae voor die onvoorwaardelike oorgawe van Nazi-Duitsland, voor die Landhaus in Innsbruck vermoor.

Na twee jaar van opknapping en tydelike verskuiwing naby die lughawe, het die skool in die herfssemester van 2007 teruggekeer na sy aanvanklike historiese gebou.

Tweetalige onderwys[wysig | wysig bron]

Sedert 1996 onderrig die skool studente tweetalig, en veral in die vakgebiede Geografie en Ekonomie, en in Biologie en Omgewingswetenskap. Die gebruik van Engels as onderrigtaal het geleidelik uitgebrei; nou bekend as Tweetalige Klas vir Ekonomie, Persoonlike Vaardighede en Vakspesifieke Taal (BICEPS), het hierdie konsep 'n hoë vlak van aanvaarding deur ouers en studente ontvang, en is verder ondersteun deur twee wetenskaplike evaluasies (Hirner 2000, Strasser 2010, Universiteit van Innsbruck).

Internasionale Skool Innsbruck[wysig | wysig bron]

In die tydperk 2012/13 is die tweetalige stroom verder ontwikkel tot wat tans bekend staan as 'n Internasionale Klas. Die bedoeling was om 'n hoogs akademiese program met ondersteunende ko-kurrikulêre areas aan te bied. Vanaf 2015 het die Internasionale Skool Innsbruck (ISI) by die Akademisches Gimnasium Innsbruck die status van International Baccalaureate World School-kandidaatskap ontvang.

Benewens die verwerwing van 'n hoëvlak van Engelse bevoegdheid, vind daar ook onderrig plaas deur vakspesifieke Engels in die leerareas Geografie en Ekonomie, sowel as Biologie en Omgewingstudies te gebruik. Verdere geselekteerde vakke word ook in Engels aangebied en ondersteun deur Engelssprekende personeel.

Die internasionale klas is oop vir alle laerskool gegradueerdes met talentvolle taalvaardighede. Internasionale studente wat in Innsbruck aankom, word ook voorsien van 'n aantreklike leerprogram waarbinne hulle hul opleiding kan voortsit.

Die laaste twee jaar van hoër sekondêre skoolopleiding (Jaarvlak 7 & 8) sluit die onderrig van parallelle kurrikulums in – die Oostenrykse Nasionale Kurrikulum en dié van die Internasionale Baccalaureaat Diploma-program. Benewens die verpligte Oostenrykse Skoolverlaateksamen (Österreichische Matura) het studente die geleentheid om in hul finale jaar aan die Internasionale Baccalaureaat Diploma-program deel te neem en daaruit te gradueer.

Aktiwiteite[wysig | wysig bron]

Model Europese Parlement[wysig | wysig bron]

Die MEP is 'n simulasie van die Europese parlement, wat daarop gemik is om studente te leer oor die wyses waarop politieke besluite geneem word en om bewustheid van die Europese Unie en sy instellings te verhoog. Daar word elke jaar nasionale sessies gehou om die deelnemers te kies wat die onderskeie lande by die internasionale sessies verteenwoordig.

Leerlingparlement (SchülerInnen Parlament)[wysig | wysig bron]

Die Leerlingeparlement is die vergadering van alle studente van die afgelope 4 jaar (Oberstufe) en neem besluite, soos voorberei deur komitees, wat aan die "Schulgemeinschaftsausschuss" (die liggaam van verteenwoordigers van onderwysers, ouers en leerlinge, wat besluite neem in gebiede waarbinne die skool 'n outonome besluitnemingsbevoegdheid het). Die bedoeling is om demokrasie te bevorder en die leerlinge in die besluitnemingsproses te integreer.

Jeugparlement van die Alpe-konvensie[wysig | wysig bron]

Saam met die Permanente Sekretariaat van die Alpe-konvensie het die eerste jeugparlement in 2006 in Innsbruck plaasgevind en gaan dit op 'n jaarlikse basis voort. Vrae van spesiale belang vir die inwoners van die Alpe-streek word deur jongmense van die Alpe-konvensie se lidlande in hierdie forum bespreek. Die resultate word dan na afloop van die verrigtinge aan die Permanente Sekretariaat gestuur en aan die Alpine-konferensie en die Permanente Komitee voorgelê.

Platform vir Politieke Onderwys (Platform für Politische Bildung[wysig | wysig bron]

Hierdie leerlinge se inisiatief is daarop gemik om bewusmaking vir politiek en gesprekke onder tieners aan te kweek. Die groep organiseer samesprekings met politici en geleerdes, veral in die lig van die (relatiewe) nuwe Oostenrykse wetgewing wat die stemouderdom op 16 bepaal het.

Sosiale inisiatief "Zeit schenken"[wysig | wysig bron]

In hierdie vrywilligheidswerk-projek besoek en werk leerlinge in sosiale instellings en organisasies soos tehuise vir bejaardes, kinders met migrasie-agtergronde of gestremde individue.

Sport[wysig | wysig bron]

Die Vlugbalspanne van die AGI is besonders suksesvol op streek- en nasionale vlak.

"Sprankelende Wetenskap"[wysig | wysig bron]

In samewerking met die Universiteit van Innsbruck het leerlinge die moontlikheid om deel te neem aan werklike navorsingsprojekte wat op universiteitsvlak uitgevoer word. Temas sluit byvoorbeeld in "Rekenaarsimulasies en -simulasie-eksperimente – noodsaaklikhede, oplossings en die oorsprong van lewe".

Reise[wysig | wysig bron]

Studente van AGI word tydens die jare van hul studies op beide plaaslike en internasionale leeruitstappies geneem, . Die verskillende grade neem die volgende reise:

 • 2. Klasse (graad 6): Skiweek in Pitztal
 • 3. Klasse (graad 7): Taalweek in Eastbourne
 • 5. Klasse (graad 9): Somersportweek by Pillersee
 • 6. Klasse (graad 10): Taalweek in Suidoos-Michigan en Chicago
 • 7. Klasse (graad 11): Taalweke in Cannes, Dijon of Toulouse (Franse groep) en Orvieto (Italiaanse groep); Geesteswetenskappe-reis na Auschwitz en Mauthausen

Bekende oudstudente[wysig | wysig bron]

Die volgende alumni het die skool bygewoon en het, waar aangedui, in 'n gegewe jaar gematrikuleer: [1] [2]

 • Jürgen Bodenseer (1965), president van die Tiroolse Ekonomiese Kamer
 • Bruno Buchberger (1960), wiskundige
 • Anna Gamper (1993), eerste vroulike professor in die regte aan die Universiteit van Innsbruck
 • Alphons Huber (1852), historikus
 • Eusebio Kino (1664), sendeling en ontdekkingsreisiger van Mexiko en die VSA
 • Andreas Khol (1959), voormalige hoof van die Oostenrykse nasionale raad (Nationalratspräsident)
 • Herbert Lochs (1964), president van die Mediese Universiteit Innsbruck
 • Franz Mair (1930), onderwyser en lid van die verset
 • Adolf Pichler (1837), skrywer, natuurwetenskaplike
 • Franz Senn (1849), stigter van die Duitse Alpenklub (Deutscher Alpenverein )
 • Josef Rampold (1943), voormalige hoofredakteur van die Suid-Tiroolse koerant Dolomiten
 • Reinhold Stecher (1939), voormalige biskop van Innsbruck
 • Alexander Van der Bellen (1962), 9de president van Oostenryk
 • Mirjam Weichselbraun

Sien ook[wysig | wysig bron]

Verwysings[wysig | wysig bron]

 1. Bundesgymnasium und 1. Bundesrealgymnasium in Innsbruck, Festschrift zum 400-jährigen Jubiläum des Gymnasiums Innsbruck, 1962
 2. Litterae annuae and annual reports

Eksterne skakels[wysig | wysig bron]