Bell-Krynauw-versameling

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Charles Davidson Bell

Die Bell-Krynauw-versameling is 'n versameling familiewapens en stambome van bekende ou Kaaps-Hollandse families. Dit is van belang vir studente van die genealogie en heraldiek en word gehuisves in die Suid-Afrikaanse Biblioteek in Kaapstad.

Charles Davidson Bell (1813–1882), 'n sakeman, kunstenaar en die landmeter-generaal in die Kaapkolonie, het 'n besondere belangstelling in die familie- en wapenkunde gehad. Daarom het hy oor die 300 familiewapens en 'n groot aantal stambome van die ou Kaapse families versamel. Alle wapens wat hy teengekom het op lakseëls op testamente en ander dokumente, rouborde en grafstene by kerke, gebrandskilderde kerkvensters en porselein- en silwerware het hy gekopieer. Sy doel was om 'n boek met die wapens en beskrywings daarvan te publiseer, maar hiervan het niks gekom nie.

Ná Bell se terugkeer na Engeland het sy swaer Daniel Krynauw die versameling voortgesit. Al die materiaal het na Krynauw se dood in besit gekom van sy dogter. Sy het dit op haar beurt aan die Koopmans-de Wet-huis geskenk. Sedert Maart 1946 is die waardevolle versameling Africana in die Suid-Afrikaanse Biblioteek te besigtig. In 1959 is die boek tog nog uitgegee onder die titel “Die wapens van die ou Afrikaanse families”.

Bibliografie[wysig | wysig bron]

  • Pama, C.: Die Groot Afrikaanse Familienaamboek. Kaapstad: Human & Rousseau, 1983. ISBN 0-7981-1561-0
  • Pama, C.: Die wapens van die ou Afrikaanse families. Kaapstad: A.A. Balkema, 1959.
  • Pama, C.: Ou-Kaapse “wapengoet”. Lantern, jaargang 14, nr. 2, Desember 1964.