Bespreking:Heks

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search


Neutraliteit[wysig bron]

Die artikel skree om NPOV. In vergelyking met die heksery artikels in ander tale (Nederlands, Engels), is hierdie artikel ongenuanseerd en uiters pro-Wicca. (Ek kan talle artikels aanwys wat in die verskillende tale verskillend aangebied word en hulle is nie noodwendig verkeerd nie. Hierdie artikel kom redelik ooreen met die Nederlandes versie daarvan: Petrus) Vergelyk die eerste sin "Voor die kerstening van Germaanssprekende Europa het die Wicca’s of Haegtesse (Hekse) hoë aansien in die gemeenskap geniet" (Ja, dit was inderdaad die geval: Petrus van Eeden) met die begin van die Nederlandse artikel: "Een heks is volgens het volksgeloof iemand, meestal een vrouw, die in contact treedt met boze machten, waardoor zij/hij in staat is mensen en dieren te betoveren en hun schade te berokkenen, soms ook hen te genezen. In de regel ligt in het volksgeloof de nadruk op het kwaadaardig handelen van de heks." (Ja dit is ook waar, maar hier gaan dit om die Bose Heks en nie die Wyse Vrou nie: Petrus van Eeden) So ons sê nie eers wie of wat 'n heks is nie, maar begin sommer dadelik met die verdediging van Wiccas. (Ek verdedig nie Wiccas nie. Die teks dui op Hekse van voor die Christendom. Hekse was voor die kerstening Wyse Vroue en dit was ooit die oorspronklike siening/betekenis van 'n Heks. Na die kerstening word die Heks in 'n negatiewe lig beskou: Petrus)

Die artikel is propvol redelik aanvegbare stellings wat sonder verwysings gegee word. Voorbeeld: "Elke vorm van wetenskap of pogings tot nuwe uitvindings, of die logiese verklaring van gebeurtenisse, is in die kiem gesmoor. “Logiese” verklarings was die werk van die duiwel." Regtig? Was daar dan nie nuwe uitvindings in die Middeleeue nie? Is alle logiese verklarings verwerp? Was daar geen wetenskap nie? Almal aanvegbare stellings. (Nee, daar was geen nuwe uitvindings nie, nuwe uitvindings kom eers met die aanvang van die noordelike-renaissence. Die kerk het alle nuwe uitvindings gesmoor en jy kon met 'n mooie uitvinding op die brandstapel beland: Petrus)

Daar word vrylik van dramatiese en soms sarkastiese taal gebruikgemaak: "gewaardeerde en hooggeëerde gode" (Is dit sarkasties???Voor die kerstening! Ja die ou Gode was toe hooggewaardeerd en geëerd: Petrus), "Hulle het vervolging in die gesig gestaar en dit het gekom." (Ja, dit was die geval, want die Hekse is vooraf gedreig en gewaarsku. Talle is verban, dan volg ligtere strawwe en dan volg teregstellings: Petrus)(is ons besig om 'n dramatiese storie te vertel, of wat?), (Of wat??? Die artikel gaan oor die uitroeiing van honderde duisende vroue tydens die Heksejag!:Petrus) "Die kerk sou genadeloos toeslaan op hierdie laaste bastion" (Die Hekse het die laaste bolwerk van die Heidendom gevorm, dit is waarom die Heksejag plaasgevind het, om die bastion te breek: Petrus), "van daar af het alle ellende begin" (Ja, as 'n verdagte een keer voor die gereg gesleep is, het sy haas geen uitkomkans gehad nie. Haar ellende het daar begin!: Petrus), "edele kerkvaders en geleerde regters" (Dit is hoe dié mense hulself gesien het. Die kervaders het hulself beskou as engele teenoor die demoniese Hekse. Hulle wou die KWAAD bestry: Petrus).

Ek hou van die punt waar die skrywer begin vergeet het dat hy (sy?) van hekse praat (Of u daarvan hou of nie, is nie ter sake nie! Petrus), en somaar oorskakel na die breër term "vroue" toe. Daar was ook manlike hekse... (Verreweg die meeste Hekse was dames. In sommige stede was 100% van die tereggseteldes dames. Ek kan aan geen enkele dorp of stad dink waar meer mans as vroue tereggestel was nie. Vroue was die beoefenaars van die ou Germaanse religie. Die kerk wou hulle wegwerk, miskien nie omdat hulle vroue was nie/miskien wel, maar hulle is vervolg omdat hulle hulle met Heidense sake besig gehou het. Dit is waarom die Heksejag gegaan het: Petrus) (Terloops, voor die kerstening was alle Hekse vroue. 'n Man kon nie 'n Heks wees nie. Die 'breë term' waar 'n man ook as 'n Heks beskou kon word, was voor die kerstening onbekend. Toe was mans towenaars! Dit is egter vandag nog die siening. Mans kan wel van Heksery aangekla word, maar 'n Heks is 'n vrou en die artikel gaan oor Hekse en nie Towenaars nie. Petrus.

Ek gaan 'n NPOV berig op die artikel plaas, totdat ons 'n artikel het wat met die ander tale s'n ooreenstem. AHB (kontak) 18:46, 25 Desember 2012 (UTC)