Bespreking:Unie van Suid-Afrika

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search

Parlemente[wysig bron]

Ek wonder sommer 'n bietjie oor "elke kolonie se parlemente". Was daar meer as een parlement per kolonie? Ek besef die Engels sê dit net so. --Alias 20:32, 1 Mrt 2005 (UTC)

Prinsevlag[wysig bron]

Ek wonder – het niemand 'n Prinsevlag nie? Invmog (kontak) 16:24, 29 Junie 2009 (UTC)

Oranjeblanjebleu.png

Is dit wat jy wil hê?

HELP![wysig bron]

Ek het begin endnotas insit en dit het hulle (ongenommerd) by Bronne gevoeg. Ek weet nie hoe om dit reg te maak nie. Ek weet ook nie hoe om die verwysing na wikisource behoorlik te doen nie. Groete, Hentie Hentie Joubert (kontak) 05:28, 19 April 2016 (UTC)

Dankie, Morne Hentie Joubert (kontak) 11:08, 19 April 2016 (UTC)
Plesier! Morne (kontak) 12:27, 19 April 2016 (UTC)

Snert[wysig bron]

Hierdie deel van die bladsy voldoen aan al die vereistes van Prof. Frankfurt se artikel "On Bullshit".

Die vorming van die Unie van Suid-Afrika[wysig | wysig bron]

Hoofartikel: Uniewording.

Ingevolge die vredesvoorwaardes van die Verdrag van Vereeniging wat op 31 Mei 1902 onderteken is, het Transvaal en die Oranje-Vrystaat Britse kolonies geword. In 1906 en 1907 onderskeidelik het hulle egter selfregerende kolonies geword, elk met sy eie konstitusie. In 1910 het Suid-Afrika 'n volwaardige unie geword met die vier kolonies (Transvaal, Oranjerivier, Natal en Kaapkolonie) as provinsies. Die Zuid-Afrikaansche Party het die eerste verkiesing gewen en die voormalige boeregeneraal Louis Botha het eerste minister van die Unie van Suid-Afrika geword.

Van 1870, toe die diamantstormloop in Kimberley begin het, tot 1902, toe die Tweede Vryheidsoorlog (Anglo-Boereoorlog) geëindig het, het die Suid-Afrikaanse ekonomie groot veranderinge ondergaan. Die land het gegroei tot 'n onafhanklike ekonomiese moondheid met landbouprodukte soos wyn en wol, en 'n groot uitvoerder van minerale en edelstene. Hierdie ontwikkelinge het gepaard gegaan met grootskaalse verstedeliking en industrialisasie.

Sedert die Tweede Vryheidsoorlog het verskillende politieke partye in Suid-Afrika ontstaan waarin die Afrikaners 'n belangrike rol gespeel het soos in die onderstaande tabel aangedui word:

Stigtingsdatum

Naam van party

Leier of leiers

Ondersteuners

1910 Zuid-Afrikaansche Party Louis Botha Afrikaners en Engelssprekendes 1910 Arbeidersparty Sampson en Creswell Wit werkers 1910 Unionisteparty Jameson Engelssprekendes 1911 Suid-Afrikaanse Party Louis Botha Afrikaners en Engelssprekendes 1912 South African Native National Congress Seme Swart mense en Kleurlinge 1914 Nasionale Party Barry Hertzog Afrikaners

In 1948 het die Nasionale Party die verkiesing gewen en aan bewind gekom. Daniël François Malan was die leier van die party. 'n Beleid van streng apartheid is toegepas en die party se drie hoofdoelstellings was as volg: Die politieke mag in Suid-Afrika moes in die hande van die Afrikaners bly. Alle bande wat Suid-Afrika met die Verenigde Koninkryk gehad het, moes verbreek word sodat die Afrikaner as 'n outonome volk kon bestaan. 'n Beleid van streng apartheid sou toegepas word ten einde die verskillende rassegroepe apart te hou en te sorg dat die Afrikaner in beheer bly.

Hentie Joubert (kontak) 10:39, 29 April 2016 (UTC)

Maak dit gerus reg waar dit verkeerd is, onthou net om verwysings by te voeg. Materiaal wat bevraagteken word, of wat bevraagteken kan word, benodig 'n betroubare bron. Die bron moet dan ook in die artikel genoem word. Aanhalings moet toegeken word. As daar vir die onderwerp van 'n artikel geen betroubare, derde-party bronne beskikbaar is nie, behoort Wikipedia nie 'n artikel daaroor te hê nie. sien meer riglyne by Wikipedia:Verifieerbaarheid. Groete Ossewa (kontak) 10:56, 29 April 2016 (UTC)

Ek stem! Jy het seker gemerk dat daar nie 'n enkele verwysing by die snert aangebring is nie. Groete, Hentie Hentie Joubert (kontak) 14:44, 29 April 2016 (UTC)

Aangesien dit nie vir my duidelik wat die sogenaamde snert is nie, is dit nie maklik om reg te maak nie. 'n Meer konstruktiewe bespreking van wat presies die probleem is, sal al help. Met die verwydering van die groot deel teks is die skakel na uniewording ook verwyder. Dié skakel is tog sekerlik nie 'n probleem nie. Dit verwys die leser net na verdere verwante materiaal. Die skakeling met die Verdrag van Vereeniging is ook daarmee heen. Ek is onseker of dit tel as "ontersaaklik" (wat die opsomming noem), maar dit is nêrens anders in die artikel genoem wat ek kon sien nie. Kan iemand wat hierdie beter verstaan asb. konstruktief help hier? --Alias (kontak) 18:53, 8 Mei 2016 (UTC)

Goeiemôre Alias. Het jy professor Frankfurt se artikel gelees? Nog iets om te lees is Thouless se Straight and Crooked Thinking. Die eerste leidraad dat die aangehaalde deel snert is, is natuurlik die afwesigheid van enige verwysings daarin. Mens het dan geen manier waarop jy kan bepaal of dit nie maar net uit iemand se duim gesuig is nie en deur sommiges reeds vir soetkoek opgevreet is. Die heel eerste sin is snert. Die Transvaal en die Vrystaat het nie kolonies geword "ingevolge" die vredesverdrag nie. Hulle is lank voor dit geannekseer en as kolonies bestuur. Die regte naam van die Kaap was Kaap die Goeie Hoop (soos vertaal in Afrikaans). Die Zuid-Afrikaansche Party waarna verwys word, is gestig na Louis Botha eerste minister geword het. Waar kom die skrywers daaraan dat tussen 1870 en 1902 het die land tot ʼn " onafhanklike ekonomiese moondheid" gegroei? Die stelling dat "grootskaalse verstedeliking en industrialisasie" in hierdie tydperk plaasgevind het, is ook onwaar. Dan volg die paragraaf oor die politieke partye waarin die Afrikaners (wat dit ookal beteken) ʼn belangrike rol gespeel het. Kan jy glo die " South African Native National Congress" word hierby ingesluit. Die bewering dat Kleurlinge ook by hierdie party betrokke was, is ook mos snert. Ek betwyfel ook die stelling dat Afrikaners, soos bedoel, ook betrokke was by die Unioniste Party en selfs die Arbeiders Party. Wat van die Kommuniste Party, die Dominium Party en die Verenigde Party en Malan se party na die stigting van die Verenigde Party? Die volgende paragraaf behandel die Nasionale Party na 1948. Wat is die skrywers se bron vir die stelling dat een van die drie hoofdoelstellings van die Nasionale Party was dat "die politieke mag in Suid-Afrika moes in die hande van die Afrikaners bly"? Ek glo dit nie. Wat is die bron van hierdie inligting. Dit is in elk geval nie die plek om een politieke party uit te sonder om sy beleid weer te gee nie. Tersaaklikheid het niks te doen met die vraag of enigiets elders in die artikel gemeld word of nie. Dit het te doen met relevansie. Wat die verdrag van Vereeniging betref, kan mens vra of daar enige kousale verband tussen die verdrag en die unie bestaan het. Die antwoord is "nee". Dieselfde geld vir Afrikaners se rol in die stigting van partye en die Nasionale Party se beleid van Afrikaner oorheersing. Wat die skakel na die "Uniewording" artikel betref, moet jy jouself die vraag vra of jy enigiets kan leer deur na daardie artikel oor te skakel. Die antwoord is "nee", behalwe seker as jy daarin belang stel om te weet hoe Molteno se pruik gelyk het. Ek lees graag jou antwoord hierop. Groete, Hentie Hentie Joubert (kontak) 12:42, 9 Mei 2016 (UTC)

Smaak my Alias het belangstelling verloor. Hentie Joubert (kontak) 07:03, 18 Mei 2016 (UTC)

Goewerneurs-generaal[wysig bron]

Ek het die ontbrekendes ingesit, maar hulle vertoon nie. Kan iemand asseblief kyk en dit regmaak? Morne (kontak) 21:55, 29 April 2016 (UTC)

Ek hoop dit vertoon reg so. --Voyageur (kontak) 22:20, 29 April 2016 (UTC)
Baie dankie! Morne (kontak) 06:26, 30 April 2016 (UTC)

Groottes van provinsies[wysig bron]

Dankie vir die verbetering van die syfer vir die Kaap. Ek twyfel nou oor al die syfers. Ek wonder of daar nog 'n ordentlike bron beskikbaar is. Groete, Hentie Hentie Joubert (kontak) 15:47, 8 Mei 2016 (UTC)

Ek het in een van my boekrakke op 'n betroubare bron afgekom - Pears Cyclopaedia van 1981. Hulle gee al die provinsiale oppervlaktes, waarby die destyds bestaande tuislande ingereken is. Daar is moontlik klein afwykings van syfers wat in ander publikasies verstrek word, maar ons het voorlopig 'n geldige bron. Groete, --Voyageur (kontak) 17:16, 8 Mei 2016 (UTC)

Daar is miskien ook 'n ander aspek. Ek dink dat die provinsiale grense oor die jare ook verander het. Ek dink aan die insluiting van Walvisbaai en Griekwalandwes. Groetnis, Hentie. Hentie Joubert (kontak) 04:09, 9 Mei 2016 (UTC)