Gereformeerde kerk Pretoria-Wonderboom-Suid

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Gereformeerde Kerk
Pretoria-Wonderboom-Suid
Vorige naam  Eloffsdal
Sluit in  Gedeeltes van Wonderboom-Suid, Rietfontein, Gezina
Klassis  Pretoria-Moot
Huidige predikant(e)  Lohan Linde
Belydende lidmate  127
Dooplidmate  41
Adres H.v. Naudestraat en 13de Laan, Wonderboom-Suid
Geskiedenis
Stigtingsdatum  1 April 1943
Afgestig van  Pretoria
Eerste predikant  J.M. de Wet (1939–1946)
Die gemeente se kerkgebou, in gebruik geneem op 5 Augustus 1950.
Ds. Jan Boneschans, leraar van 1964 tot 1965.
Die kerkgebou, begin 2018.
Ds. L.H. Stavast en sy gesin. Hy was medeleraar van die gemeente van 1969 tot 1972. Dié foto is geneem toe hy leraar was van die Gereformeerde kerk Kaapstad, 1963–1969.
Ds. H.F.V. Kruger, leraar van 1949 tot 1975, toe hy sy emeritaat aanvaar.

Die Gereformeerde kerk Pretoria-Wonderboom-Suid is ’n gemeente van die Gereformeerde Kerk (GKSA) direk noord van die Pretoriase middestad in die Moot-gebied. Dit sluit gedeeltes van die woongebiede Wonderboom-Suid, Rietfontein en Gezina in.

Die gemeente is in 1943 gestig as die Gereformeerde kerk Eloffsdal. Aan die begin is eredienste gehou in die kerksaal van die NG gemeente Eloffsdal, die Wesleyaanse kerkgebou en aan huis van die gesin Wiegers, tot ’n kerksaal in Mayville gebou is. In 1949 besluit die kerkraad om ’n kerkgebou op te rig in Wonderboom-Suid. Die plan is opgestel deur ene Semeyn en die bouaannemer was H.A.G. Kapp, ’n Gereformeerde lidmaat, wat onder ds. H.F.V. Kruger se toesig sou werk. Lidmate van alle ouderdomme sou met die bouwerk help. Ds. Kruger het die hoeksteen op 18 Februarie 1950 gelê. Piet Pelser het die preekstoel gemaak.

Ds. Kruger het gevra dat die ouderling- en diakenbanke agter die preekstoel geplaas word sodat die ouderlinge en die diakens "toesig oor die predikant en gemeente kon hou". Dié galerye sit skuins weerskante van die preekstoel en die orrelpype. Die verloop van die bouwerk aan die kerkgebou is op film vasgelê. Die kerktoring is 27,5 m hoog en het ’n klok wat uit Nederland ingevoer is.

Omdat die kerkgebou nou in Wonderboom-Suid en nie in Eloffsdal was nie, hê die gemeente besluit om sy naam te verander na Eloffsdal-Wonderboom-Suid. In 1973 is die gemeentenaam nog ’n maal verander nadat Eloffsdal afgestig het en sedertdien is dit Pretoria-Wonderboom-Suid. Dekades daarna is Pretoria-Wonderboom-Suid se stigtingsdatum in die GKSA se Almanak as 1943 aangegee en Eloffsdal s’n as 1973, maar vroeg in die 21ste eeu is dit verander sodat albei nou in 1943 gestig is.

Predikante[wysig | wysig bron]

  1. Kruger, Herculaas Frederik Venter, 1949 – 29 Augustus 1975 (oorlede in die amp)
  2. Coetzee, Petrus Johannes, 1962 – 1965 (sendingleraar in kombinasie met Innesdal en Totiusdal)
  3. Boneschans, Jan Hendrik, 1964 – 1965
  4. Stavast, Lammert Hendrik, 1969 – 1972
  5. Van Niekerk, Kruger, 1976 – 2003 (aanvaar sy emeritaat)
  6. Erasmus, Matthys Jakobus, 2004 – 2011
  7. Linde, Stephanus Johannes Lourens, 2012 –

Bronne[wysig | wysig bron]