Gereformeerde kerk Voortrekkerhoogte

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Ds. D.J. van der Walt, kapelaan van 1956 tot 1979, toe hy sy emeritaat aanvaar.
Die kerkgebou soos dit in 2018 gelyk het.
Ds. M.J. Booyens, leraar van 1964 tot 1966.
Ds. P.J.J. van der Walt, medeleraar van 1969 tot 1973.
Ds. L.S. van der Vyver, kapelaan van 1969 tot 1974.

Die Gereformeerde kerk Voortrekkerhoogte was ’n gemeente van die GKSA met sy middelpunt in die militêre sentrum Voortrekkerhoogte.

Voortrekkerhoogte het met die jare ’n militêre tuiste gebied aas die duisende dienspligtiges wat van oor die hele land hierheen gekom het. So het Die Kerkblad, mondstuk van die Gereformeerde Kerk, tereg in 1973 opgemerk: "Op (die) een of ander tydstip was of is daar ’n verbinding van hierdie gemeente met feitlik elke ander kerke." Gewese lidmate van hierdie gemeente is dus oor die hele land en elders versprei, ook as predikante.

Voortrekkerhoogte was eers ’n wyk van die Gereformeerde kerk Pretoria. Met die stigting van Pretoria-Suid in 1953 het Voortrekkerhoogte saam afgestig en in Mei 1957 op sy beurt van dié gemeente afgestig. In die jare wat gevolg het, het die Suid-Afrikaanse Weermag sterk gegroei en het voorstede soos Valhalla en Eldoraigne ook tot hul reg gekom. So het die gemeente uit militêre sowel as siviele lidmate bestaan.

Gedurende 1959 is drie erwe in Valhalla aangekoop vir die oprigting van ’n pastorie en kerkgebou wanneer Valhalla en Eldorainge tot selfstandigheid ontwikkel het. Die owerheid self het die kerkgebou op die hoek van Stephanus- en Schoemanstraat in 1966 op staatsgrond opgerig en deur die destydse minister van verdediging, P.W. Botha, in gebruik geneem op 18 Junie 1966. Dit is taamlik uniek in die 20ste-eeuse kerkgeskiedenis dat die owerheid betrokke is by die oprigting van ’n kerkgebou, maar die staat het ook die NG gemeente Voortrekkerhoogte se kerkgebou geskenk.

Vanweë die snelle ontwikkeling van Verwoerdburg (Centurion) is besluit om liewer ‘n gemeente te stig verder suid en in 1973 het die Gereformeerde kerk Wierdapark afgestig van Voortrekkerhoogte. Lidmaattalle, insluitende dienspligtiges, het vinnig vermeerder in Voortrekkerhoogte en in 1977 het die kerkraad ‘n besluit geneem om katkisasielokale te bou en die kombuis en onthaalgedeelte te vergroot. Die oorspronklike pyporrel se kapasiteit was onvoldoende en het die sustersaksie van die gemeente geld ingesamel vir die oprigting van ‘n nuwe, aansienlik groter pyporrel, wat in 1979 in gebruik geneem is.

Weens die politieke veranderinge sedert 1994 en die uitwerking daarvan op die bevolkingsamestelling van Voortrekkerhoogte, het die gemeente in 1997 ontbind, soos trouens ook die NG gemeentes Voortrekkerhoogte, -Oos en -Wes, Skanskop en Lugmaggimnasium. Ook die Hervormde gemeente Voortrekkerhoogte, gestig in 1954, het ontbind en wel in 1996 nadat daar drie jaar vantevore nog 327 belydende lede hier was.

Van die lidmate het die meeste ingeskakel by Wierdapark en Verwoerdburg–Noord (Centurion). Die pastorie is verkoop, maar die kerkgebou, orrel en banke is as staatseiendom geklassifiseer en is oorgeneem deur die Volle Evangelie-kerk.

Predikante[wysig | wysig bron]

  1. Van der Walt, Dirk Jacobus, 1956–1979 (kapelaan; aanvaar sy emeritaat)
  2. Booyens, Matthys Jacobus, 1964–1966
  3. Van der Walt, Philippus Johannes Jacobus, 1969–1973
  4. L.S. van der Vyver, 1969–1974 (kapelaan; waarna eerste leraar van Wierdapark tot sy dood op 12 Februarie 1983)
  5. Aucamp, dr. Marius, 1974–1979 (kapelaan)
  6. Laufs, Dirk, 1976–1977
  7. Van der Walt, Benoni, 1977–1995 (kapelaan); 1995–1997 (gemeenteleraar; aanvaar sy emeritaat)
  8. Cilliers, Jacobus Hermanus, 1978–1989 (kapelaan)
  9. Vorster, Stephanus Christiaan, 1990–1997 (kapelaan; waarna kapelaan van Daspoort tot 1999)

Galery[wysig | wysig bron]

Bronne[wysig | wysig bron]