Gaan na inhoud

Gereformeerde kerk Zeerust

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Gereformeerde kerk Zeerust
Klassis  Noordwes
Huidige predikant(e)  Dirk Kruger
Belydende lidmate  139 (2015)
Dooplidmate  34 (2015)
Geskiedenis
Stigtingsdatum  26 Mei 1899
Afgestig van  Gereformeerde kerk Rustenburg
Eerste predikant  Dirk du Plessis, 1909–1913
Die Gereformeerde kerk Zeerust, in gebruik geneem op 3 Desember 1960.
Ds. D.P. du Plessis, leraar van 1909 tot 1913 in sy eerste gemeente en die gemeente se tweede leraar ná sy oom ds. Petrus Postma se dienstyd vanm 1904 tot 1906.
Dr. G.P.L. van der Linde trou op 29 September 1945 op Petrusburg met Cornelia van der Merwe.
Ds. Willem Venter, leraar van 1949 tot 1950, sy eerste gemeente.
Ds. Lood Snyman, leraar van 1958 tot 1962.

Die Gereformeerde kerk Zeerust is die derde oudste van die 22 gemeentes in die GKSA se Klassis Noordwes. Einde 2015 was hier 139 belydende en 34 dooplidmate vir ’n sieletal van 173, vergeleke met die Klassis se gemiddeld van sowat 200 per gemeente. Einde 2001, toe die gemeente nog geressorteer het onder die Klassis Vryburg, het die belydende lidmate 239 en die dooplidmate 68 getel vir ’n sieletal van 307, ’n afname van sowat 44 persent binne 14 jaar.

Stigting[wysig | wysig bron]

Die westelike wyke van die Gereformeerde kerk Rustenburg, die oudste gemeente in die Gereformeerde Kerkverband, het op 26 Mei 1899 onder voorsitterskap van ds. Dirk Postma jr. afgestig as die gemeente Marico. Die wyke het reeds 'n kerkgebou gehad wat deur oudl. J.P. Snyman (moontlik ds. Pieter Snyman se vader) betaal is en op die stigtingsdag in gebruik geneem is. Dié gebou was op Zeerust en is gedurende die Tweede Vryheidsoorlog deur die Engelse onteien. Ná die oorlog is £500 aan die gemeente uitbetaal.

Tweede kerkgebou[wysig | wysig bron]

Die plaas Sondagspan van die gemeente is verkoop en die pastorie in 1904 opgerig. Geleidelik het die gemeente se naam na Zeerust verander. 'n Nuwe kerkgebou is opgerig waarvan die hoeksteen op 23 Januarie 1904 gelê is. Vyf maande later is dié kerkgebou in gebruik geneem. In 1945 moes herstelwerk aan die gebou gedoen word. Ná meer as 50 jaar is die kerkklok vervang deur 'n nuwe, wat by die SA Orrelbouers gekoop is. Die ou klok is bewaar en later aan die gemeente Johannesburg-Mayfair geskenk, maar dit is onbekend wat daarvan geword het nadat dié gemeente ontbind het.

Derde kerkgebou[wysig | wysig bron]

Toe die tweede kerkgebou se hoeksteen in 1960 verwyder word, is afgekom op onder meer die 1904-uitgawe van die Kerkalmanak, soortgelyk aan dié een.

In 1958 is besluit om 'n nuwe kerkgebou op te rig. Die susters sou sorg vir 'n orrel. Aanvanklik was die kerkraad die bouers met W. Mocke, ’n lidmaat, as voorman, maar in September 1959 is die tender van Rorke Construction aanvaar vir die voltooiing van die gebou. Daar sou geen hoeksteen wees nie, maar met die ingebruikneming sou 'n gedenksteen onthul word. Die volgende maand het Rorke Construction egter hulle kontrak gekanselleer en 'n kontrak is gesluit met NHW Bouers.

Op 12 November 1960 is die nuwe gebou in gebruik geneem (hoewel die datum op die gedenksteen 3 Desember is). Die kerkraad het die betreurenswaardige besluit geneem om die geskiedkundig belangrike kerk van 1904 af te breek en die materiaal vir opvulling te gebruik. Op 21 Augustus 1960 het die gemeente van die ou gebou afskeid geneem. Ds. P.J.W. Louw het die laaste diens in dié gebou gehou, en die hoeksteen is verwyder. Agter die hoeksteen is 'n versameling van algemene bepalings van die Sinode van 1876 gevind, twee Kerkblaaie (die GKSA se orgaan) van Januarie 1904, 'n Kerkalmanak van 1904 en 'n skrywe van die kerkraad waarin die verrigtinge by die hoeksteenlegging opgeteken is.

Predikante[wysig | wysig bron]

 1. Postma, Petrys, 1904 – 1906 (in kombinasie met Lichtenburg
 2. Du Plessis, Dirk Postma, 1909 – 1913
 3. Van der Linde, dr. Gerhardus Philippus Leonardus, 1945 – 1949
 4. Venter, Willem, 1949 – 1950
 5. Louw, Pieter Joachim Wilhelm, 1954 – 1957
 6. Snyman, Johannes Lodewikus Jakobus, 1958 – 1962
 7. Helberg, dr. Abraham Nicolas, 1962 – 1966
 8. Minnaar, Izak Christoffel Johannes, 1966 – 1971
 9. Ras, dr. Jan Louis, 1971 – 1976
 10. Linde, Philippus Jacobus Wilhelmus, 1976 – 1984
 11. Erasmus, Jan Carel, 1984 – 2010
 12. Kruger, Dirk Frederik Christiaan, 2013 – 2019

Die kerkgebou[wysig | wysig bron]

Bronne[wysig | wysig bron]