Gereformeerde kerk Lichtenburg

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Ds. Petrus Postma, die leraar van 1904 tot 1906.
Ds. Douw Venter, die leraar van 1918 tot 1920.
Ds. Johannes Christiaan van der Walt, die leraar van 1926 tot 1945.
Ds. F.W. Buytendach, die leraar van 1955 tot 1989, toe hy sy emeritaat aanvaar.

Die Gereformeerde kerk Lichtenburg is die tweede oudste van die 22 gemeentes in die GKSA se Klassis Molopo. Toe hier einde 2015 270 belydende en 75 dooplidmate was, was dit die derde grootste van die gemeentes in dié Klassis, naas Rustenburg-Wes en Rustenburg. Einde 2001 was die syfers onderskeidelik 357 en 124, die grootste gemeente in die destydse Klassis Vryburg. Buiten die hoofdorp, Lichtenburg, sluit die gemeentegrense ook Coligny en Kieserville in.

Die Gereformeerde kerk Lichtenburg is op 1 Junie 1893 gestig. Die huidige kerkgebou, geleë by Nelson Madelarylaan 122, is ontwerp deur die Gereformeerde argitek Pieter Dykstra. Die kerkraad het indertyd besluit dat die bedrag van £8 000 nie te bowe gegaan moes word nie. Die klok se koste van £100 het die kinders van die gemeente ingesamel. Boutenders is ingewag en eindelik toegeslaan op die bouaannemers Altmann en Eloff vir £9 257. Ook hier, soos op soveel ander plekke waar Gereformeerdes destyds ’n kerk gebou het, het prof. W.J. Snyman die hoeksteen gelê en wel op 24 Mei 1947.

Onder ds. F.W. en mev. Elsie (gebore 2 Oktober 1925) Beytendach se leiding is die kerk, konsistorie en moederskamer vergroot. Ook is die perseel om die kerkgebou verfraai en ’n saal van £7 700 opgerig. Laasgenoemde kon die gemeente kontant betaal in ’n tyd toe die belydende lidmate sowat 320 getel het. Die vrouelidmate van die gemeente het die hele koopsom van die orrel, £3 400, ingesamel.

Predikante[wysig | wysig bron]

 1. Postma, Petrus, 1904 – 1906
 2. Venter, Douw Gerbrand, 1918 – 1920
 3. Van der Walt, Johannes Christiaan, 1926 – 1945
 4. Buytendach, dr. Frederick Wilhelm, 1955 – 1989 (aanvaar sy emeritaat)
 5. Van Wyk, Pieter, 1989 – 2000
 6. Du Plessis, Jan Barend, 2001 – 2008
 7. Van der Walt, Abraham Barend, 2009 – November 2018
 8. Jansen van Vuuren, Riaan, 2019 -

Bronne[wysig | wysig bron]

 • (af) Harris, C.T., Noëth, J.G., Sarkady, N.G., Schutte, F.M. en Van Tonder, J.M. 2010. Van seringboom tot kerkgebou: die argitektoniese erfenis van die Gereformeerde Kerke. Potchefstroom: Aministratiewe Buro.
 • (af) Van der Walt, dr. S.J. (voorsitter: deputate almanak). 1997. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1998. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Venter, ds. A.A. 1957. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1958. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Vogel, Willem (red.). 2015. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2016. Potchefstroom: Administratiewe Buro.