Hoër Landbouskool Boland

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Spring na: navigasie, soek
Hoër Landbouskool Boland
Boland Landbou.jpg
Leuse Bewaar ons bodem
Gestig 22 Januarie 1962
Tipe Staatskool
Hoof Chris Fourie
Personeel Dr. J.H.O. du Plessis
Grade 8-12
Provinsie Wes-Kaap
Land Suid-Afrika
Kleure               
Koshuis(e) Junior Koshuis (gr.8)
Senior Koshuis (gr. 9-12)
Jaarboek Die Bolander
Webblad www.bolandlandbou.co.za

Die Hoër Landbouskool Boland is 'n Afrikaansmedium landbouskool wat in 1962 gestig is in die Paarl. Al die leerlinge van die skool is woonagtig in die koshuis. Die amptelike sportsoorte wat deur die skool aangebied is, is rugby, krieket, atletiek, tennis, gholf en gimkana. Attie Strauss, Hottie Louw, Deon Carstens en Derick Hougaard is oud-leerlinge van die skool wat almal vir die Springbokke uitgedraf het. Die skool se leuse is "Bewaar ons bodem".

Ontstaan van die skool[wysig | wysig bron]

Oploop tot stigting[wysig | wysig bron]

Die Bolandse Landbou-Unie, voorheen die Landbou Unie van die Winterreënstreek, het hom reeds voor 1954 beywer vir die oprigting van 'n hoër landbouskool in die Boland. Die stigting van 'n hoër landbouskool in die Boland is vir die eerste keer in 1953 in beginsel reeds goedgekeur deur die Administrateur Dr. J.H.0. du Plessis. In 1954 het die saak nuwe stukrag gekry toe 'n konferensie te Malmesbury, van verteenwoordigers van die boereverenigings van Durbanville, Philadelphia, Malmesbury, Middel-Swartland, Hermon, Moorreesburg en Hopefield, oor hierdie aangeleentheid gehou is. Die konferensie het besluit om die bestuur van die Landbou-Unie te versoek om hom baie sterk te beywer vir die oprigting van n hoër landbouskool in die Boland.

Die bestuur het hierdie saak met erns aangepak en sy onderwyskomitee opdrag gegee om 'n onderhoud in die verband met die Superintendent-generaal van Onderwys, Mnr. D.J. Liebenberg te voer. Uit die onderhoud, wat in 1955 gevoer is, het geblyk dat die S.G.0. die saak goedgesind is. Hy het onderneem om die versoek aan die Provinsiale Uitvoerende Komitee vir oorweging voor te lê. In 1956 het die Departement van Onderwys die stigting van so 'n skool in beginsel goedgekeur, en is die bestuur van die Winterreënstreek Landbou-Unie versoek om 'n geskikte plaas aan te beveel. Die bestuur het toe 'n komitee aangestel om plase te besigtig en 'n aanbeveling aan die bestuur voor te lê. Gemelde komitee het 'n hele aantal plase in verskillende distrikte besoek en sorgvuldige oorweging aan die moontlikhede van almal gegee. 'n Hele aantal faktore is by die keuse van 'n plaas in aanmerking geneem, waarvan die volgende die vernaamste was:

 • afstand van 'n dorp;
 • beskikbaarheid van elektriese krag;
 • posgeriewe, bv. naby aan 'n poskantoor;
 • voldoende water vir huishoudelike gebruik asook vir besproeiing, of die moontlikheid om daarvoor voorsiening te maak;
 • moontlikheid om al die vernaamste boerderyvertakkinge, wat eie is aan die Winterreënstreek, op redelike groot skaal te kan beoefen;
 • dat die plaas groot genoeg moet wees om die boerderyvertakkinge op dieselfde skaal te beoefen as wat op plase in die streek die geval was.
 • Gerieflik geleë wees.

Die Komitee het van die standpunt uitgegaan dat dit nie saak maak in watter distrik die plaas geleë is nie, solank dit net voldoen aan die vereistes wat gestel word, sodat dit as opleidingsentrum vir seuns uit alle dele van die streek kan dien. Daar is nie voorkeur aan een distrik bo 'n ander gegee nie, maar die onderwysbehoeftes is voorop gestel.

Ligging vasgestel[wysig | wysig bron]

Na deeglike ondersoek is die plaas "Langerug" vir die oprigting van die hoër landbouskool aanbeveel. In 1957 is verdere ondersoek na moontlike geskikte plase ingestel en lede van die Provinsiale Uitvoerende Komitee het ook sekere van die plase besoek. Eindelik is gedurende 1957 die plaas "Langerug" deur die Provinsiale Administrasie by Mnr. F. Hauptfleisch vir die bedrag van R150 000,00 aangekoop. Die plaas is daarna vir drie jaar verhuur ten einde tyd te laat vir die nodige beplanning en oprigting van geboue.

Die beplanning is opgedra aan 'n Komitee van die Unie, te wete Dr. A.J. du Toit, Mnre. J.E. de V. Loubser en W.D. de Waal, tesame met die inspekteur van landbou – onderwys, Dr. S.J.G. Hofmeyr.

Die beplanning is gedurende 1958 afgehandel en in 1959 kon argitekte, Naudé, Papendor en Van der Merwe, aangestel word om die planne vir die geboue op te stel. In 1960 is aanvang met die bouwerk gemaak.

Naamgewing[wysig | wysig bron]

In 1960 is tydens een van die vele onderhoude met die S.G.0., 'n onderhoud oor hierdie aangeleentheid gevoer en by die geleentheid is die naam Hoër Landbouskool Boland deur die Unie aanbeveel. Dit is deur die S.G.0. aanvaar. In 1960 is die voormelde beplanningskomitee met toevoeging van Adv. P.R. de Villiers as 'n voorlopige komitee benoem om die Departement met advies te bedien. Vanaf begin 1961 het die eerste sekretaris, mnr. S.M. Olivier, vir die skool diens aanvaar. In 1961 is die eerste plaasvoorman, Mnr. F. Huysamen aangestel. As eerste superintendent in die hostel is mnr. S.M. Olivier aangestel. In 1961 is ook 'n hoof vir die skool aangestel, naamlik Mnr. C. du Toit (Vonk) van der Merwe, wat op daardie tydstip nog hoof was by die Hoër Landbouskool Augsburg.

Op 22 Januarie 1962 is die skool geopen. Dit het dus eintlik sewe jaar geduur om die skool tot stand te bring. Met 'n onderwyspersoneel uit verskeie oorde, nuut en vreemd vir mekaar en meeste ook nog onbekend met die organisasie en wese van landbouonderwys aan 'n Hoër Landbouskool, moes die hoof, Mnr. Vonk van der Merwe ‘n nuwe skool begin en n fondament lê, om in die toekoms op te bou.

Visie en Missie[wysig | wysig bron]

Visie[wysig | wysig bron]

'n Toonaangewende Hoër Landbouskool wat Christelike opvoeding en professionele onderrig aan sy leerders bied, en deur middel van sy unieke onderrigomgewing, hul potensiaal optimaal ontwikkel ten einde die samelewing se behoefte na gebalanseerde gemeenskapsleiers te bevredig.

Missie[wysig | wysig bron]

Om die Hoër Landbouskool Boland uit te bou en te handhaaf as leier in opvoedkundige onderrig deur:

 • behoeftegerig te wees in die proses van onderrig en opvoeding in harmonie met die omgewing;
 • die toepassing van gesonde en haalbare bestuurstrukture;
 • 'n gemotiveerde en gelukkige personeelkorps;
 • 'n finansieel onafhanklike onderriginstelling;
 • 'n finansieel sterk en ekonomies stabiele boerdery-eenheid;
 • die optimale benutting van alle hulpbronne;
 • 'n lojale en gelukkige leerderkorps;
 • toepassing van verantwoordbare morele waardes en norme;
 • samewerking en in vennootskap met die privaatsektor.

Gedragskode[wysig | wysig bron]

Van lojale leerlinge van die Hoër Landbouskool Boland word die volgende verwag:

 • Skooltrots
 • Hoflikheid
 • Eerlikheid
 • Verantwoordelikheid
 • Netheid
 • Die onderwerping aan reëls en gesag in die toepassing van 'n gesonde dissiplinêre stelsel
 • Die aanvaarding van tugmaatreëls

Eksterne skakels[wysig | wysig bron]