Gaan na inhoud

Lys van oplosmiddels

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Oplosmiddel Formule Soort Eienskappe
Water H2O Anorganies polêr
Tetrachloormetaan CCl4 Organies Apolêr
Chloroform CHCl3 Organies Polêr
Benseen C6H6 Organies Apolêr
Tolueen C7H8 Organies Apolêr
Pentaan C5H12 Organies Apolêr
Siklopentaan C5H10 Organies Apolêr
Heksaan C6H14 Organies Apolêr
Heptaan C7H16 Organies Apolêr
Oktaan C8H18 Organies Apolêr
Nonaan C9H20 Organies Apolêr
Dekaan C10H22 Organies Apolêr
Diëtieleter C4H10O Organies Polêr
Metanol CH3OH Organies Polêr
Etanol C2H5OH Organies Polêr
Asetoon (CH3)2CO Organies Apolêr
Dimetielsulfoksied {CH3)2SO Organies Polêr
Metiel-tersiêre-butieleter (CH3)3COCH3 Organies Polêr