NG gemeente Riviera-Jakaranda

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Die kerkgebou op die hoek van Burke- en Rosestraat is deur Hendrik Vermooten ontwerp.
Ds. J.G. Bezuidenhout, leraar van 1955 tot 1958.

Die NG gemeente Riviera-Jakaranda is gestig as ’n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Pretoria onder die naam Riviera, maar ná die inlywing van Jakaranda, staan dit onder die saamgestelde naam bekend.

Agtergrond[wysig | wysig bron]

Hierdie gemeente is geleë vlak agter Meintjeskop, waarteen die Uniegebou aan die voorkant pryk. Voor afstigting was dit twee wyke van die gemeente Pretoria-Oos, naamlik Riviera en Rietondale. Reeds ongeveer 1905 is 'n begin gemaak met Sondagskoolwerk deur mejj. Henriette en Cato Marais van Sunnyside. Hulle het vroeg al begin geld insamel vir 'n saal vir Sondagskooldoeleindes. Intussen is Sondagskool in verskillende huise gehou en veral het br. en sr. B.S. van Soelen belangrike werk in hierdie opsig gedoen.

In 1933 is 'n kerksaal vir sowat 300 mense op die hoek van Blake- en Rosestraat gebou (waar die kerk vandag staan), en dit het destyds £800 gekos. Die hoeksteen is op 17 Julie 1933 deur mej. Henriette Marais gelê, en die saal is op 30 September van dieselfde jaar ingewy. Aanvanklik was daar geen gereelde dienste nie, maar later is aanddienste waargeneem. Die ledetal in die gebied het gestadig aangegroei, en die gedagte aan afstigting het later in sommige harte begin ontstaan. Die kerkraad van Pretoria-Oos was egter huiwerig uit vrees dat dit 'n hulpbehoewende gemeente sou wees.

Afstigting[wysig | wysig bron]

Op 11 Junie 1942, nadat £902 deur waarborglyste verseker was, is afstigting goedgekeur, en op die aand van 14 Oktober 1942 het afstigting plaasgevind onder leiding van di. A.J.V. Burger, J.J.G. Loots en P.F.D. Weiss, terwyl dr. Ben Marais as konsulent benoem is. Die ledetal was toe ongeveer 500, en 18 kerkraadslede is gekies.

Op 13 Februarie 1943 is ds. J.F. Linde van Wakkerstroom as eerste leraar van die gemeente bevestig. Die jong gemeente het dadelik lewenskrag geopenbaar. Bydraes het vermenigvuldig en allerweë was daar vooruitgang. Gedurende die eerste jaar van die gemeente se bestaan was die totale inkomste £1 560. Nege jaar daarna het die inkomste vermeerder tot £5 672, terwyl die ledetal intussen van 500 tot 930 gestyg het.

Kerkbou[wysig | wysig bron]

Die kerksaal het 18 jaar lank as middelpunt van kerklike lewe in hierdie gebied gedien en was vir die eerste nege jaar die plek van aanbidding vir die gemeente. Op Sondag 13 Mei 1951 is die eredienste vir die laaste maal daarin waargeneem, en die volgende week is die saal gesloop om plek te maak vir die nuwe kerkgebou. Die eerste sooi is deur mev. ds. Linde op Saterdag 2 Junie gesteek. Ds. Linde het die hoeksteen op 8 September 1951 gelê. Die argitek was Hendrik Vermooten.

By die gereelde bearbeiding van die gemeente is aandag ook aan die geestelike belange van sowat 300 tot 400 verpleegsters in die gebied gegee, en die verwagting was in 1951 dat die tweede studentleraar van Pretoria in afsienbare tyd in hierdie gemeente bevestig sou word.

Enkele leraars[wysig | wysig bron]

  • Tobias Johannes de Clerq, 1952 – 1956 (studenteleraar)
  • Johan Gregorius Bezuidenhoud, 1955 – 1958
  • Marietjie Bergh, 28 Maart 2021 – hede

Bron[wysig | wysig bron]

Eksterne skakels[wysig | wysig bron]