Gaan na inhoud

NG gemeente Sannieshof

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Ds. H.C. Botha, leraar van 1962 tot 1969.
Die NG kerk Sannieshof is ontwerp deur Gerard Moerdyk en Henry Watson, ook sy vennoot in die ontwerp van die Voortrekkermonument. Ds. N.E. de Kock het die hoeksteen gelê op 5 September 1953.

Die NG gemeente Sannieshof is 'n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Sinode Goudland (voorheen Sinode van Wes-Transvaal).

Die gemeente is in 1929 gestig. Die kerkgebou is geleë by De Klerkstraat 25, Sannieshof, Noordwes. In 2013 was die leraar ds. J.P. Rademeyer. Daar was in daardie jaar 120 doop- en 377 belydende lidmate.

Stigting van Gemeente[wysig | wysig bron]

Deur veral die toedoen van Daniël Jacobus Fourie, van Mooiplaas, voorsitter van die Sannieshof-stigtingskommissie, was een van die punte op die agenda van die Ring van Zeerust se vergadering van Januarie 1928 te Lichtenburg die stigting van 'n gemeente te Sannieshof. Na bespreking van hierdie punt het die vergadering besluit dat "die stukke in verband met die stigting van 'n gemeente te Sannieshof word na die te-worde gekose Rings-Kommissie verwys om te handel na bevind van sake".

Toe die Ringskommissie, bestaande uit di. HW Ziervogel, NE de Kock en JD Roos (skriba), Sannieshof besoek het in verband met die stigting, het hulle egter teenstand ondervind van Biesiesvlei wat beweer het dat hulle die aangewese sentrum is vir die nuwe gemeente. Hierdie aanspraak van Biesiesvlei het gespruit uit die volgende omstandigheid:

Na die Anglo-Boereoorlog was dit gewoonte om op Sondae 'n diens te hou in die Biesiesvleiskool. Die ouderling of onderwyser het die diens gelei en wanneer die predikant kom besoek aflê het, is die sakrament van die doop bedien. Mettertyd het die skool te klein begin word en moes baie mense gedurende dienste buite staan. Gevolglik is daar besluit om 'n kerksaal te bou en ook omrede Biesiesvlei die kerkplaas in die suide was. In 1926 is toe begin om fondse in te samel vir die bou van 'n saal. Die kerkraad van Lichtenburg is genader in die saak en behalwe dat dit hulle goedkeuring weggedra het, het hulle ook belowe om pond vir pond by te dra tot 'n maksimum van £250.

In 1928 het die fonds £243 bedra en is besluit om tot die bou van die saal oor te gaan. Tenders is gevra en is aangeneem, maar met die bou van die saal is nooit begin nie, want dit was op hierdie tydstip dat die Sannieshof=stigtingskommissie die Ring genader het met die versoek om 'n nuwe gemeente te stig waaronder ook Biesiesvlei sou ressorteer.

Met hierdie versoek het Biesiesvlei nie genoë geneem nie aangesien hulle van mening was dat hulle alreeds kerkplaas was, alreeds £500 gehad het vir die bou van die saal en dus die aangewese plek was vir die toekomstige gemeente.

'n Hewige stryd het nou tussen die twee partye ontstaan wat byna 'n jaar geduur het en uiteindelik uitgeloop het op die verkiesing van 'n Biesiesvleikommissie op 1 Desember 1928 wat met Sannieshof sou saamwerk in verband met die stigting. Biesiesvlei het hulle hartlike samewerking vir die toekoms beloof en dat hulle hulle vir die welvaart van die gemeente sal beywer, maar op voorwaarde dat die naam van die gemeente wat gestig gaan word onger geen omstandighede Biesiesvlei, Sannieshof of Roosville sal wees nie, maar 'n ander naam waarop later besluit sou word. Ook is ooreengekom dat die pastorie te Sannieshof gehuur sal word of so nie deur hulle verskaf sal word teen 'n billike huur. Daar moes ook absolute gelyke behandeling wees wat die twee plekke betref met betrekking tot preekbeurte, nagmaalsviering, saalbou, ensovoorts. Ten slotte is bepaal dat die Biesiesvleikommissie hom die reg voorbehou om as een geheel uit die ooreenkoms te tree wanneer daar ongelyke behandeling is.

Op die stigtingsdatum - 15 Januarie 1929 - het die twee kommissies amptelik die volgende besluite geneem:

 1. Sannieshof sal die pastorie kry van die nuwe gemeente.
 2. Die naam van die nuwe gemeente sal Hartsrivier wees.
 3. Elk van die plase Biesiesvlei en Sannieshof sal 'n kerksaal kry.
 4. Biesiesvlei onderneem om alle geld tans in sy besit in die nuwe gemeente te stort en Mnr LDC van Wyk van Sannieshof onderneem om 'n gelyke bedrag te stort tot 'n maksimum van £500.
 5. As Biesiesvlei of Sannieshof later verkies om op hulle eie 'n gemeente te stig, word wedersyds beloof om aan die afstigtende gemeente sy pro rata deel uit te betaal van wat die bate van die gemeente dan sal wees.

So is die tweeledige Hartsrivier-gemeente gebore wat onder hierdie ooreenkoms vir byna ses jaar saamgewerk het en waartydens 'n saal te Biesiesvlei gebou is en 'n pastorie te Sannieshof. Op 21 Augustus 1935 het Biesiesvlei afgestig van die Hartsrivier-gemeente wat die naam bly behou het totdat dit in 1954 verander is na Sannieshofgemeente.

Enkele leraars[wysig | wysig bron]

 • Nicolaas Everhardus de Kock, 1929 - 1962
 • Harold Christian Botha, 1962 – 1969
 • Hermanus Venter, 1970 - 1975
 • Gabriël Hermanus Oosthuizen, 1976 -
 • Gert Petrus Visser, 1992 - 1997
 • Johan Pieter Rademeyer, 2008 - huidig

Bronne[wysig | wysig bron]

 • Small, Mario (samesteller). 2013. Jaarboek van die NG Kerke. Wellington: Tydskriftemaatskappy van die NG Kerk NPC - 'n divisie van Bybel-Media.
 • van Heerden, J H (navorser en skrywer). 1979. NG GEMEENTE SANNIESHOF 50 JAAR. 'n Oorsig van die ontstaan en ontwikkeling van Sannieshof NG Gemeente.