NG gemeente Vergenoeg

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Die kerkgebou van die destydse NG gemeente Vergenoeg.
Ds. J.W. Dednam was van 1935 tot 1943 leraar van Vergenoeg.
Ds. M.P. Loubser, eerste leraar van 1925 tot 1935.
Ds. R.B. Murray was van 1942 tot 1943 leraar van Vergenoeg.
Ds. Phil Olivier, leraar van 1945 tot 1951. Hy het sy verblyf in Brits-Oos-Afrika so baie geniet dat hy sy gesin se huis in Kaapstad Vergenoeg genoem het.
Ds. L.J. Loots was leraar van Vergenoeg van 1951 tot 1957.
Ds. J.P. (Joz) Theron was van 1957 tot 1961 leraar van Vergenoeg.

Die NG gemeente Vergenoeg was die oudste gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Kenia.

Agtergrond[wysig | wysig bron]

Na die Anglo-Boereoorlog het 'n groot aantal Afrikaners hulle vaderland verlaat en hulle in die destydse Duits-Oosgebied (Tanzanië) en Brits-Oosgebied (Kenia) gaan vestig. Moontlik het hulle nie kans gesien om op die puin van die oorlog opnuut te begin nie, selfs al het sommige hulle dan ook in 'n ander vesting van die veroweraar gaan vestig. Die trek na die noorde het 'n bootreis na Mombasa, 'n meer as 640 km lange treinreis na Nakuru en dan 'n reis per ossewa na die gebied op die hoogland, wat vir boere uitgesit is, behels.

Stigting[wysig | wysig bron]

Terwyl die grootste trek in 1908 op Nakuru gestaan het, het 'n afvaardiging van die Transvaalse Kerk, bestaande uit di. N.H.C. Theunissen van Standerton en J.M. Louw van Boksburg Oos-Afrika besoek. Louw het op 29 Augustus tydens 'n vergadering van belanghebbendes op die plaas van ene mnr. Arnoldi, wat hom reeds vroeër hier kom vestig het, as voorsitter opgetree en in opdrag van die Moderatuur oorgegaan tot die stigting van 'n nuwe gemeente van die Transvaalse Kerk, naamlik Vergenoeg. Van die pioniers het toe verder getrek. Hoewel die gemeente op Nakuru gestig is, het Eldoret die middelpunt geword.

Een van die groot, vroeë baanbrekers van die Kerk in Oos-Afrika was ds. M.P. Loubser, na wie die NG gemeente Loubser in 1945 genoem is. Hy het die eerste keer in 1910 hier aangekom en baie jare lank hier gewerk.

Die gemeente het hom uit die staanspoor vir die onderwys beywer, eers deur middel van plaasskooltjies en later by wyse van sy ondersteuning aan die kerklike skool op Thomson's Falls (NG gemeente Loubser). Tydens sy bloeitydperk in die vroeë jare vyftig het die lidmate jaarliks £1 100 tot die sending bygedra en 'n eie sendingstasie met 'n eie sendeling, eerw. B.B. Eybers (in 1944 hier aangekom), onderhou.

Op 24 November 1957 is ds. Joz Theron (1921 - 2008) in die gemeente bevestig. Hier het hy 'n nuwe kerkgebou en 'n tehuis vir bejaardes help bou. Die gemeente se 600 lidmate het in 'n uitgestrekte gebied gewoon en die leraar moes selfs tot in Uganda en die Belgiese Kongo huisbesoek bring. In 1958 was hy betrokke by die geslaagde halfeeufeesviering van Vergenoeg. (In daardie jaar is ook 'n kortstondige NG gemeente Nairobi gestig.) Hy was moderator van die Sinode van Midde-Afrika en later al predikant wat al drie gemeentes in Oos-Afrika moes bedien. Ds. Theron vertrek in 1961 na Kuruman, maar in 1966 vaardig die NG Kerk hom af om vir drie maande die laaste 50 oorblywende gesinne in Oos-Afrika te gaan besoek. So word 'n era afgesluit, hoewel sowel Vergenoeg en Loubser nog tot in die jare 70 sou voortbestaan.

In die aanloop tot Kenia en Tanzanië se onafhanklikheid het al drie gemeentes mettertyd gekwyn en uiteindelik, omstreeks die middel jare 70, 'n natuurlike dood gesterf. Vergenoeg het, volgens die NG Kerk-Jaarboek van 1973, 36 belydende lidmate en 16 dooplidmate gehad. Die skriba was J.E. Kruger, die kassier B.J.J. Steenkamp, die orrelis mev. A. Steenkamp en die koster mev. Rina Emolie. Die gemeente was in daardie jaar vakant en het vier ouderlinge en drie diakens gehad.

Nalatenskap[wysig | wysig bron]

Hoewel die meeste Afrikaanssprekendes Kenia verlaat het, het in 1963 'n inheemse kerk in die land uit hulle sendingwerk ontstaan, naamlik die Reformed Church in East Africa wat 'n teologiese skool op Eldoret het. Die kerk se leerstellings en die skool se leerplan stem baie ooreen met dié van die NG Kerk.

Enkele leraars[wysig | wysig bron]

  • M.P. Loubser, 1909- 1914; 1925 - 1935 (emeriteer; oorlede 9 Junie 1942)
  • Gideon Jacobus van Zyl, 1921 - 1924
  • Jan Willem Dednam, 1935 - 1943
  • Barend Johannes Marthinus Britz, 1936 - 1944
  • Richard Barry Murray, 1942 - 1943
  • Phil Olivier, 1945 - 1951
  • Lieb Johannes Loots, 1951 - 1957
  • Joz Theron, 1957 - 1961
  • Petrus Johannes Grobler, 1962 - 1964
  • Albertus Driescher, 1964 - 1965

Sien ook[wysig | wysig bron]

Bronne[wysig | wysig bron]

Eksterne skakels[wysig | wysig bron]