Willie van der Merwe

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Willem Lodewikus (Willie) van der Merwe (gebore 20 Oktober 1957; ook bekend as WL van der Merwe) is 'n Suid-Afrikaanse filosoof en digter. Sy pa was vir baie jare die volksraadslid van Heidelberg en later Meyerton.

Lewe en werk[wysig | wysig bron]

Willem Lodewikus van der Merwe is op 20 Oktober 1957 gebore en word groot op ’n plaas naby Meyerton in die destydse Transvaal. Sy ouers is Willem Lodewikus van der Merwe en Vesta van der Vyver. Sy pa is vir baie jare die Volksraadslid vir Heidelberg en later Meyerton. Willie matrikuleer aan die Hoërskool Dr. Malan in Meyerton en studeer dan verder aan die Universiteit van Stellenbosch. Hier behaal hy die B.A.-graad in 1978, die B.A. Honneurs-graad in Filosofie in 1980, die B.Th.-graad in 1982, die M.A.-graad in Filosofie in 1983 en dic Lisensiaat in Teologie in 1984, alle grade met lof. Op universiteit is hy lid van D.J. Opperman se Letterkundige Laboratorium. Ná afloop van sy studies doen hy in 1985 en 1986 diens as kapelaan in die Suid-Afrikaanse Weermag en verkry die Pro Patria-medalje vir diens aan die Angolese grens in Namibië. Hy het vanaf 1975 by die Universiteit van Stellenbosch in teologie en filosofie gestudeer en het in 1990 sy doktorsgraad in filosofie behaal. In 1987 is hy as lektor aan die Universiteit van Stellenbosch aangestel. Hy het verskeie navorsingsbesoeke aan Universiteite in Nederland en België gebring. Hy was van Junie 1995 tot 1996 besoekende navorser en professor aan die Instituut van Filosofie aan die Katholieke Universiteit van Leuven in België en weer in 2004–2005. In 1998 is hy tot professor in filosofie aan die Universiteit van Stellenbosch bevorder en was van 2000–2003 departementele voorsitter. In September 2008 is Van der Merwe as professor in godsdiensfilosofie aan die Vrye Universiteit van Amsterdam aangestel. Hy het verskeie publikasies (boeke en artikels) oor taalfilosofie, godsdiens- en kultuurfilosofie geskryf. Hy is getroud met Lettie Conradie van der Merwe (née Visser). Hulle het 'n seun Willie en dogter Maria en woon tans in Utrecht (Nederland).

In 1987 sluit hy as dosent in Filosofie aan by die Universiteit van Stellenbosch. Hy doen in 1989 in Utrecht in Nederland verdere navorsing vir sy doktorsgraad in Filosofie (D.Phil.-graad) onder leiding van die Nederlandse filosoof C.A. van Peursen. Hierdie graad verwerf hy in 1990 aan die Universiteit van Stellenbosch met ’n proefskrif oor “Die dialektiek van taal en ervaring; ’n Krities-vergelykende interpretasie van die beskouinge van Husserl en Wittgenstein oor die verhouding tussen taal en ervaring”. In 1992 word hy bevorder tot senior lektor en is dan van Junie 1995 tot Junie 1996 senior navorsingsgenoot en besoekende professor aan die Katolieke Universiteit van Leuven in België. Vanaf 1998 is hy professor in Filosofie aan die Universiteit van Stellenbosch en hy tree ook op as voorsitter van die Departement Filosofie vanaf 2000 tot 2003. In hierdie hoedanigheid organiseer hy verskeie studente-uitruilingsprogramme tussen Stellenbosch en universiteite in België en Nederland. Tussen September en Oktober 2004 is hy ’n navorsingsgenoot aan die Radboud Universiteit van Nijmegen en van Oktober 2004 tot April 2005 is hy gasprofessor aan die Katolieke Universiteit van Leuven in België. Hy is ook besoekende professor aan die Universiteit van Antwerpen in België van November 2006 tot Januarie 2007 en weer in Oktober 2007. As gaslektor bied hy lesings aan by die Universiteit van Tilburg in die Nederlande tussen Januarie en April 2005 en aan die Universiteit van Salzburg in Oostenryk in Mei 2005.

Tydens sy studies verower hy verskeie toekennings, wat insluit universitêre akademiese merietetoekennings tussen 1976 en 1978, die Harry Crossley-beurs vir meestersgraadstudie in 1980, universitêre merietetoekennings vir beste student in 1981 en 1982, die Abe Bailey-beurs vir beste Meestersgraadstudent in 1983, die Harry Crossley-beurs vir doktorale studies in 1989 en rektor en vise-kanseliers-toekennings vir uitnemendheid in opleiding in 1997 en 1998. Die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing ken in 1989 en weer in 1995 beurse aan hom toe vir buitelandse navorsing en die Stichting Studiefonds voor Zuid Afrikaanse Studenten ken in 1989 ’n soortgelyke beurs aan hom toe.

In September 2008 word hy aangestel as professor in Godsdiensfilosofie aan die Vrye Universiteit van Amsterdam in Nederland en hier is hy ook direkteur van ACCORD (Amsterdam Sentrum vir Studies oor Kulturele en Religieuse  Diversiteit). Hier is hy ook in 2009 lid van ’n komitee wat getaak is met die opstel van die kurrikulum van ’n nuwe Baccalaureus-graad in Teologie. Hy lewer sy intreerede in 2010 onder die titel “Tussen Jeruzalem en Athene. Het christelijke geloof in de hedendaagse cultuur”. Tussen 2009 en 2011 is hy ereprofessor in Filosofie in die Fakulteit van Kunste en Sosiale Wetenskappe aan die Universiteit van Stellenbosch.

Sy professionele lidmaatskappe sluit in die Filosofiese Vereniging van Suider-Afrika (vir wie hy tussen 1992 en 1995 as sekretaris optree), die Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, die  American Academy of Religion, die Society for Phenomenology and Existential Philosophy (SPEP), die International Society of Phenomenology, die Nederlands- en Afrikaanstalige Wysgerige Genootskap (NAWG) en die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Hy is ook aktief as redakteur en lid van die redaksie van verskeie vakkundige publikasies. Hierdie aktiwiteite sluit in gaslektor van die South African Journal of Philosophy vir ’n spesiale uitgawe oor “Identity, Difference and Community” in 1997; vanaf 1998 redaksionele medewerker vir Fragmente, ’n tydskrif vir Filosofie en Kulturele Kritiek; vanaf 1999 ’n lid van die adviserende raad van Polylog, ’n Weense tydskrif vir Interkulturele Filosofie; vanaf 2008 ’n lid van die redaksie en eindredakteur van Nederlands Theologische Tijdschrift, ’n tydskrif vir Godsdiensfilosofie, en vanaf 2010 ’n lid van die redaksie vir die reeks publikasies “Currents of Encounter”, wat samewerking tussen Amsterdam en New York insluit. Hy is getroud met Lettie Conradie Visser en hulle het ’n seun, Willie, en ’n dogter, Maria. Hulle woon op Stellenbosch voor hulle verhuising in 2008 na Utrecht in Nederland.

Skryfwerk[wysig | wysig bron]

Sy verse word opgeneem in[1]Nuwe stemme 3” en “Groot verseboek”. Hy neem ook deel aan Sanlam se aanlynskryfskole op LitNet en van sy verse word op hierdie webwerf gepubliseer. Hy lees van sy gedigte voor in 2006 by Versindaba en van sy verse word opgeneem in die geleentheidsbundel wat na hierdie fees saamgestel word. In 2005 lees hy by Zuid-Afrika Huis in Amsterdam in Nederland saam met Bernard Odendaal gedigte voor as deel van die “Week van die poëzie”.

Sy vakkundige publikasies sluit in verskeie artikels in tydskrifte oor taalfilosofie, godsdiens- en kultuurfilosofie en hy maak ook bydraes tot gepubliseerde boeke. “Metafoor” is ’n boek oor filosofiese perspektief. Hy is redakteur van die boek “Die tweede refleksie”, wat ’n keur uit die werke van Johan Degenaar byeenbring.

Publikasies[wysig | wysig bron]

Jaar Publikasies
1990 Metafoor
2008 Die tweede refleksie
2018 Doodmenslik

Bronnelys[wysig | wysig bron]

Internet[wysig | wysig bron]

Resensies[wysig | wysig bron]

  1. Hambidge, JoanRapport” 12 Junie 2005