NG gemeente Glaudina

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search
Ds. J.P. Strümpfer en sy gesin. Hy was die gemeente, sy eerste, se leraar van 1937 tot 1940. Hierdie foto is sowat 20 jaar later op Zeerust geneem.
Ds. S.A. Fourie was Glaudina se leraar van 1950 tot 1961.

Die NG gemeente Glaudina is 'n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Sinode Goudland (voorheen Wes-Transvaal).

Die kerkgebou is geleë op Glaudina, in die vierhoek wat gevorm word deur Schweizer-Reneke, Delareyville, Ottosdal en Wolmaransstad. In 2013 was die leraarsamp vakant. Daar was in daardie jaar 61 doop- en 125 belydende lidmate.

Agtergrond[wysig | wysig bron]

Die behoefte om 'n gemeente te stig uit die uithoeke die vier gemeentes Schweizer-Reneke, Delarey, Wolmaransstad en Ottosdal, is reeds etlike jare gevoel, maar het vanaf 1927 ál meer vorm aangeneem. Die afstigting van die gemeente Amalia in 1928, wat 'n deel van die gemeente Schweizer-Reneke ingesluit het, het die stigting van hierdie gemeente tydelik vertraag.

Afstigting[wysig | wysig bron]

Plaaslike invloedryke persone het die wiel weer aan die rol gesit, veral toe ’n sekere lidmaat, vir wie dit moeilik geval het om die kerk te bereik, die gedagte uitgespreek het dat sy kinders nou maar sonder ’n kerk moes opgroei. Die Sinode van 1934 het die stigting aangehelp. Die plaas Vleeschkraal het vanweë sy sentrale ligging voorkeur geniet bo die destydse spoorweghalte, Migdol. Onder leiding van David Marais, skoolhoof op Vleeschkraal, en Pieter Gideon van Zyl, eienaar van die plaas Vleeschkraal, is 'n stigtingskommissie in die lewe geroep wat uit die volgende persone bestaan het: Gert J. Coertze (voors.), Pieter G. van Zyl, Hendrik P. Els, Sarel H. van Vuuren, Jonathan Blom, P. van der Merwe en David Marais (sekr.) 'n Waarborg van oor die £300 en die name van ongeveer 400 mense het spoedig op 'n lys verskyn. Die heer Pieter G. van Zyl het ook twee morge grond as 'n geskenk aan die gemeente gegee.

Ná verloop van die gewone prosedure is die gemeente op 18 April 1935 onder die naam van Piet-Renier gestig, ter ere van die vader van die eienaar van die plaas en ter herinnering aan die Van Zyl familie. Aanvanklik het die gemeente geressorteer onder die Ring van Potchefstroom, daarna onder Lichtenburg, toe weer onder Potchefstroom en later onder die Ring van Hartebeestfontein. Ds. P. van der Hoven was die eerste konsulent van die gemeente en weens sy groot aandeel in die stigting staan hy ook bekend as die vader van die gemeente. –

Beginjare[wysig | wysig bron]

Op 12 Mei 1935 het die eerste nagmaalsviering in 'n seiltabernakel plaasgevind. Die dienste is voorlopig in die skoolgebou gehou, maar al spoedig het 'n tabernakel van sink verrys, terwyl daar ywerig aan 'n pastorie en kerksaal gebou is. Op 16 Mei 1936 word die hoeksteen van die saal gelê en op 28 November van dieselfde jaar word die gebou plegtig ingewy. Op 8 April het die Sinode, op versoek van die kerkraad, die naam na Glaudina verander, omdat die oue met die naam Piet Retief verwar is.

Die eerste predikant van die gemeente, prop. J.P. Strümpfer, is op 27 Februarie 1937 alhier bevestig. In 1945 volg ds. Christopher Murray hom op. Daarna volg ds. U.S.A. Robertson (1946–'49). Die volgende leraar, ds. S.A. Fourie, is op 28 Januarie 1950 as proponent hier bevestig.

Die eerste plaaslike armesorg-organisasie is op 1 Mei 1937 gestig. Ev. George Khongoane het vir 'n geruime tyd onder toesig van die kerkraad, die PSK, MSB en TVSV sendingwerk verrig. Sedert 1949 was ev. W.J. Leaba hier werksaam.

Enkele leraars[wysig | wysig bron]

  • Stephanus Andreas Fourie, 1950 tot 1961
  • Philippus Arnoldus Griesel, 1972 - 1976
  • Hendrik Bernardus Venter, 1976 - 1983

Bronne[wysig | wysig bron]

  • (af) Olivier, ds. P.L., 1952. Ons gemeentelike feesalbum. Kaapstad en Pretoria: N.G. Kerk-uitgewers.
  • Small, Mario (samesteller). 2013. Jaarboek van die NG Kerke. Wellington: Tydskriftemaatskappy van die NG Kerk NPC - 'n divisie van Bybel-Media.