Pieter Corneliszoon Hooft

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search
P.C. Hooft

Pieter Corneliszoon Hooft (16 Maart 1581 in Amsterdam21 Mei 1647 in Den Haag) - Ridder in die Orde van Sint Michael - was 'n Nederlandse historikus, digter en dramaturg van die Goue Era.

Lewe[wysig | wysig bron]

Werkstafel van Pieter Corneliszoon Hooft

Pieter Corneliszoon Hooft, dikwels afgekort tot P.C. Hooft, was in Amsterdam gebore as die seun van die destydse burgemeester Cornelis Hooft. Hooft was ook die oom van Cornelis en Andries de Graeff.

In 1598, ter voorbereiding vir sy loopbaan as 'n handelaar, het sy vader hom na Frankryk en Italië gestuur, maar Pieter Corneliszoon Hooft het meer belanggestel in kuns en was baie beïndruk gewees deur die Italiaanse renaissance.[1]

In 1609 was hy aangestel as balju van Muiden en die Gooiland. Hy het die Muiderkring; 'n literêre genootskap wie se bedrywighede vanuit sy eie woning; die Muiderslot (die kasteel van Muiden) - waar hy tydens sy aanstelling as balju in Muiden kon woon-; plaasgevind het. Die lede daarvan het digters en dramaturge soos Constantijn Huygens, Maria Tesselschade, G.A. Bredero en Joost van den Vondel ingesluit, sowel as die Portugese sanger Francisca Duarte. Hooft, Bredero, en Vondel was ook die stigters van die Eerste Nederduytsche Akademie.

Werk[wysig | wysig bron]

Hooft was 'n produktiewe skrywer van toneelstukke, gedigte en lettere gewees, maar van 1618 was hy, geinspireer deur die Romeinse geskiedkundige Tacitus, daarop ingestel gewees om 'n geskiedenis van die Nederlande te skryf, getiteld Nederduytsche Historiën. Sy fokusarea was vernaam die Tagtigjarige Oorlog tussen Nederland en Spanje gewees. Hy het probeer om so onbevooroordeeld as moontlik te wees, en hierin het hy met vlieënde vaandels geslaag.

As 'n digter was hy beïnvloed deur sy tydgenote van die Renaissance in Frankryk en Italië.

Toneelstukke[wysig | wysig bron]

Granida (en Daifilo) deur Gerard van Honthorst
  • Geeraerdt van Velsen ( 1613)
  • Achilles en Polyxena (1614)
  • Theseus en Ariane (1614)
  • Granida (1615)
  • Warenar (1616)
  • Baeto, oft oorsprong der Holanderen (1626)

Gedigte[wysig | wysig bron]

  • Emblemata amatoria: afbeeldingen van minne (1611)

Geskiedenis[wysig | wysig bron]

  • Nederduytsche Historiën (1642-1656)

Voorbeeld van sy digkuns[wysig | wysig bron]

Aen een nieuwgeboren jongen[wysig | wysig bron]

O jongen, versse vrucht, die wt het slaeprigh leven
In moeders schoot geleeft, door spooren van den tijdt,
Die niet in stille laet, tot ouders vreughde zijt,
In der zinnen gewoel, en't waeckend licht gedreven.
Nu heeft u de geboort aen't Luck overgegeven,
Dat school van wissel houdt; de droevighe verblijdt,
De blijde droevigh maeckt; verheft, en nedersmijt;
En tussen hoop en vrees, doet alle sielen sweven.
Op onversufte moed, de zegherijcke Godt
Geef u te schutten af, de pijlen daer het Lot,
In sijn verbolgenheidt u meede sal beschieten:
Oock haere gaeven, als 't u mildelijck bedenckt,
En rijckdoom, wellust, eer, wt volle vaeten schenckt,
Met danckbaere genoeght, voorsichtigh te genieten.

Hedendaagse erfenis[wysig | wysig bron]

In die Amsterdam van vandag verleen Pieter Corneliszoon Hooft sy naam aan P.C. Hooftstraat, te wete die stad se hoofbestemming vir weelde items soos duur ontwerpersklere. Die suid-westelike einde van P. C. Hooftstraat hardloop in die stad se hoofpark in, te wete die Vondelpark, wat benoem is vir sy vriend Joost van den Vondel (sien "Lewe" hierbo). In baie ander Nederlandse dorpe en stede bestaan daar ook strate wat na Hooft vernoem is; baie van hulle wat ook bekend staan as P. C. Hooftstraat of Pieter C. Hooftstraat.

In 1947, te wete 300 jaar na P.C. Hooft se afsterwe, was 'n literêre prys in sy naam ingestel deur die Nederlandse regering. 'n Onafhanklike stigting ken jaarlikse die prys toe. Dit was aanvanklik vir spesifieke werke toegeken, maar in onlangse jare is dit toegeken gebaseer op die gehele versameling of oeuvre van 'n skrywer.

Galery[wysig | wysig bron]

Bronne[wysig | wysig bron]


Verwysings[wysig | wysig bron]

  1. Dautzenberg. J. Nederlandse literatuur, geschiedenis, bloemlezing en theorie tot 1916. Den Bosch: Malmberg, p. 83-88

Eksterne skakels[wysig | wysig bron]