Portaal:Inhoudsopgawe/Oorsigte/Filosofie en denkwyse

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search

Filosofie – Bewussyn • Geskiedenis van die filosofie  • Gesonde verstand • Feministiese filosofie • Toekomskunde • Waarde teorie • Geluk • Sin van die lewe • Gees (Verstand) • Retoriek

Per streek – Oosterse filosofie • Westerse filosofie
Takke van filosofie – Estetika • Etiek • Epistemologie • Logika • Metafisika
Subdissiplines van filosofie – Onderwys • Geografie • Geskiedenis • Menslike natuur • Taal • Regsgeleerdheid • Letterkunde • Wiskunde • Gees • Metafilosofie • Fisika • Politiek • Sielkunde • Religie • Wetenskap • Sosiale wetenskappe • Tegnologie  • Oorlog
Skole van filosofie –Absurdisme • Analitiese filosofie • Kontinentale filosofie • Kritiese teorie • Dekonstruksionisme • Determinisme • Dialektiese materialisme • Empirisme • Eksistensialisme • Frankfurt Skool • Hegelianisme • Hermeneutiek • Humanisme • Idealisme • Logiese positivisme • Materialisme • Neoplastisisme •Neo-Kantianisme •Nihilisme • Gewone Taalfilosofie • Fenomenologie • Platonisme • Positivisme • Postmodernisme • Poststrukturalisme • Pragmatisme • Pre-Sokratiese • Rasionalisme • Reformatoriese • Relativisme • Skolastiek • Skeptisisme • Stoïsisme • Strukturalisme • Transhumanisme  • Utilitarisme • Nominalisme

Denkwyse – Bewussyn • Kreatiewe prosesse • Besluitneming • Emosionele intelligensie • Leer • Geheue • Probleemoplossing • Rede • Redeneer • Onderwys

Eienskappe van denke – Akkuraatheid • Doeltreffendheid • Effektiwiteit • Matigheid • Versigtigheid • Regte • Soliditeit • Geldigheid • Waarde teorie • Verkeerd
Dink foute – Kognitiewe vooroordeel • Kognitiewe distorsie • Fout • Wanbegrip • Wanopvattings definisie • Doel fiksasie
Verwante – Genie • Hoë IK samelewing • Mensa  • Nootropieks ("slim dwelms") • Liefhebber van kennis  • Veelweter