Solidariteit

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search
Solidariteit
Solidariteit-logo.png
Solidariteit
Solidarity
Gestig22 Junie 1902
Lede130 000 (2008)[1]
LandSuid-Afrika
AffiliasieITUC, CONSAWU
SleutelpersoneFlip Buys (Uitvoerende Hoof)
Dirk Hermann (Adjunk Uitvoerende Hoof: Ontwikkeling)
Steve Scott (President)
KantoorliggingPretoria (Suid-Afrika)
Webwerfwww.solidariteit.co.za

Solidariteit is 'n Suid-Afrikaanse vakbond wat namens hul lede onderhandel en poog om werkers se regte te beskerm. Hoewel die vakbond dikwels betrokke is in sake van politieke belang, verbind Solidariteit homself nie aan enige politieke party nie. Solidariteit is 'n vakbond binne die Christelike tradisie van vakbondwese — dit is dus anders as die meerderheid ander Suid-Afrikaanse vakbonde wat 'n sosialistiese inslag het. Solidariteit fokus nie slegs op die beskerming van lede in die werksplek nie, maar het 'n waardeketting ontwikkel wat lede en hul afhanklikes ondersteun van 'n jong ouderdom tot en met hul laaste dae.

Geskiedenis

Die vakbond het in die 1990's uit die Mynwerkersunie ontstaan. In die 1990's het talle ander vakbonde, waaronder die Suid-Afrikaanse Werkersunie, deel van die Mynwerkersunie geword. Die vakbond se naam is toe eers na MWU-Solidariteit en later na Solidariteit verander.

In 1997, toe Solidariteit se huidige uitvoerende hoof, Flip Buys, aangestel is, was die vakbond in groot finansiële moeilikheid en het dit ook geen vars idees meer oorgehad nie. Die ver-regse ideologieë wat die vakbond tot op daardie datum aangehang het, het geen relevansie in die moderne Suid-Afrika gehad nie. Tekenend hiervan was die feit dat die vakbond op daardie stadium slegs sowat 30 000 lede oorgehad het. Sedert die ommekeer onder Flip Buys het die ledetal tot meer as 130 000 gegroei. Die vakbond het meer as twintig kantore landswyd en sowat 300 personeellede bedien die lede. Die vakbond het ook sowat 2 000 verteenwoordigers (shop stewards) by verskillende maatskappye.

Solidariteit het in 2006 by die Konfederasie van Suid-Afrikaanse Werkersunies (CONSAWU) geaffilieer. Hierdeur is Solidariteit ook betrokke by die Internasionale Vakbondkonfederasie (ITUC). Hierdie betrokkenheid stel die vakbond in staat om insae te hê in meer plaaslike en internasionale arbeidskwessies.

Kern-vakbondbedrywighede

Solidariteit is in die lugvaart-, chemiese-, professionele dienste-, telekommunikasie-, elektriese-, metaal- en ingenieurswese-, mynbou-, mediese- en landboubedrywe georganiseerd. Solidariteit se regsafdeling met 34 personeellede is die grootste van enige vakbond in Suid-Afrika. Die vakbond verteenwoordig alle lede by KVBA-sake, asook by sake in die Arbeidshof.

Lugvaart-, chemiese- en professionele dienstebedrywe

Dié bedryf, wat Solidariteit se chemiese en algemene bedrywe kombineer toon sterk groei in ledetal. Solidariteit verteenwoordig werknemers in die chemiese bedryf by maatskappye soos Sasol, PetroSA, AEL en die glasbedryf. By die lugvaartbedryf verteenwoordig Solidariteit hoofsaaklik lede by Airlink, Air Traffic Navigation Services en SAA Tegnies. Solidariteit professionele dienste verteenwoordig lede by ’n mengelmoes van uiteenlopende maatskappye wat alles van landbounavorsing, universiteite en kolleges tot maatskappye in die finansiële sektor insluit. Daar word ook op die oomblik (2009) aktief uitgebrei in die mediese sektor, waar veral op verpleegpersoneel gefokus word.

Metaal- en ingenieursbedryf

Die metaal- en ingenieursbedryf is die bedryf met die meeste lede in Solidariteit. Die vakbond is goed georganiseerd by maatskappye soos ArcelorMittal, Denel en Highveld Steel.

Mynbou- en landboubedryf

Solidariteit se wortels lê in die mynbedryf, waar die Mynwerkersunie in 1913 gestig is. Solidariteit mynbou is aktief georganiseer in die goud-, platinum-, koper-, chroom-, steenkool-, ystererts-, basismetale- en die diamantbedryf. Solidariteit landbou is by al die groot koöperasies en agri-besighede en ook by al die groot sementvervaardigers in die land georganiseer.

Elektriese- en telekommunikasiebedryf

Solidariteit is goed georganiseerd in die elektriese- en telekommunikasiebedryf. Hier is die vakbond hoofsaaklik by die nasionale kragvoorsiener, Eskom, en by Telkom verteenwoordig. Solidariteit is sentraal in die debat oor die tekort aan elektrisiteit in die land en die vaardigheidstekorte by Eskom. Dit het ook veroorsaak dat daar weer gepraat is oor die uitbreiding van Eskom se fasiliteite.

Addisionele bedrywighede

Solidariteit Helpende Hand

'n Helpende Hand-vrywilliger laai geskenkte kos af in Welkom.

Die Solidariteit Helpende Hand is ’n maatskaplike verantwoordelikheidfunksie wat deur Solidariteit op die been gebring is. Helpende Hand is ’n onafhanklike entiteit wat afsonderlik van die vakbond funksioneer, hoewel dit finansiële ondersteuning van die vakbond se lede ontvang. Dit is geregistreer as 'n Artikel 21-maatskappy. Dit fokus spesifiek noodleniging in areas en gemeenskappe waar staatshulp nie geredelik beskikbaar is nie. Die twee areas waar die Helpende Hand die meeste betrokke is, is in die Pretoria-gebied en in die Kaapstad-omgewing. Die Helpende Hand brei tog ook aktief uit na verskeie ander gebiede, afhangende van die beskikbaarheid van fondse.

Die Helpende Hand het hoofsaaklik vyf groot projekte naamlik beursuitbetalings, 'n noodfonds, kinderprojekte, skenkings van lewensmiddele en voedingsprojekte. Die Helpende Hand benodig jaarliks miljoene rande om maatskaplike projekte in die gemeenskap van stapel te stuur. Die geld word hoofsaaklik van individue verkry, maar ook gedeeltelik van skenkings deur maatskappye.
Tydens 2007 is meer as R1 miljoen se beurse aan 100 studente uitbetaal. In 2008 het die Helpende Hand ook die administrasie van die Rapport Onderwysfonds oorgeneem.

AfriForum

'n AfriForum-betoging in Pretoria oor die vernietiging van die Groot Trek-gedenkplaat in Standerton.

AfriForum, 'n onafhanklike inisiatief van Solidariteit, is 'n nie-winsgewende instelling wat daarna streef om die aktiewe en passiewe onttrekking van minderhede uit die samelewing stop te sit. AfriForum bied juis 'n forum vir die konstruktiewe aktivering van minderhede tot deelname aan die openbare debat en aksies, om sodoende 'n toekoms vir minderhede in Afrika te verseker.

AfriForum loods veldtogte ter beskerming en uitbouing van burgerregte, soos vervat in die Suid-Afrikaanse Grondwet en internasionale konvensies rakende die kollektiewe regte van minderheidsgemeenskappe. Dit geld veral in 'n omgewing waar basiese burgerregte en die Grondwet toenemend ondergeskik gestel word aan politieke ideologieë soos transformasie. Spesifieke knelpunte, byvoorbeeld die regering se toenemende rasbeheptheid, politieke inmenging in sport, rasgedrewe welsynsubsidies, veeltaligheid, misdaad en die soms ondeurdagte verandering van plekname, word deur AfriForum aangepak.

Die Groeifonds

Solidariteit het in 2008 die Groeifonds gestig met die doel om R100 miljoen in te samel vir die bemagtiging van die Afrikaanse gemeenskap. Die uiteindelike doel is om meer as R500 miljoen in te samel vanuit die Afrikaanse gemeenskap vir die Afrikaanse gemeenskap. Solidariteit-lede dra ook elkeen R10 per maand van hul ledegeld tot hierdie fonds by.
Die projekte gaan eerstens veral fokus op opleiding. 'n Nuwe Afrikaanse tegniese kollege ('n uitgebreide Sol-Tech), die grootste Afrikaanse korrespondensiekollege in Suid-Afrika en 'n multimiljoen rand beursfonds vir skaars en kritieke poste is alles op die agenda. Solidariteit skoei die Groeifondsprojek op die Helpmekaarbeweging van 1916, die daaropvolgende Reddingsdaadbond, die Ekonomiese Volkskongresse en die oprigting van Nasionale Pers (De Burger), Santam, Sanlam, Volkskas, Federale Volksbeleggings en talle ander historiese Afrikaner-bemagtigingsprojekte.

Sol-Tech

Sommige van Sol-Tech se studente by die kampus in Centurion.

In 2006 het Solidariteit die Suid-Afrikaanse vaardigheidstekort aangepak deur 'n Afrikaanse tegniese kollege, genaamd Sol-Tech, in Centurion te stig. Die kollege lei jongmense op in tegniese rigtings soos motorwerktuigkunde, elektronika, pas en draai, meulmakery, ensovoorts. Daar is groot tekorte aan persone met hierdie vaardighede in Suid-Afrika, asook in die hele wêreld. Die kollege is tans besig om uit te brei om meer studente te kan oplei.

Express Employment Professionals

Solidariteit besit konsessies van Express Employment Professionals, 'n internasionale personeelagentskapmaatskappy. Deur hierdie konsessies vind Solidariteit werk vir sy lede, asook enige lid van die publiek wat sy/haar CV by Express inhandig.
Dit is interessant hoe Solidariteit self van 'n personeelagentskap gebruik maak om vakbondlede by te staan, terwyl die konvensionele wysheid is dat vakbonde in Suid-Afrika alle personeelagentskappe teenstaan.

Solidariteit Radio

Sedert die 27ste Maart 2009, saai Solidariteit elke weeksdag regstreeks oor die internet 'n radioprogram uit vanaf 12:00 in die middag, Suid-Afrikaanse tyd. Die programlengte wissel tussen 30 en 60 minute. Daar word hoofsaaklik in Afrikaans uitgesaai.
Daar is gereeld gassprekers, asook kenners op verskeie gebiede wat deelneem aan programme.
Die programme kan geluister word op die webwerf deur enigiemand met internettoegang.

Eksterne skakels

Verdere leesstof

  • Visser, WP. 2002. Van MWU tot Solidariteit; Geskiedenis van die Mynwerkersunie, 1902 tot 2002. ISBN 978-0-620-42142-3
  • Visser, WP. 2006. From MWU to Solidarity; A trade union reinventing itself. South African Journal of Labour Relations, 30(2), 2006, pp.19-41
  • Hermann, Dirk. 2007. Die Keiser is Kaal; Hoekom regstellende aksie misluk het. Protea Boekhuis. ISBN 978-1-86919-142-9

Verwysings

  1. "WHO WE ARE – SOLIDARITY TODAY". solidaritysa.co.za. Besoek op 2008-09-23.