Vyf Pilare van die Islam

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Vyf Pilare van die Islam

Islam beteken die wil of wet van Allah soos wat hy dit aan die mensdom geopenbaar het deur die profete en spesifiek deur die "laaste profeet" – Mohammed. 'n Moslem is iemand wat hom of haar aan die wil van Allah onderwerp en leef soos Allah dit verwag. In die praktyk is daar vyf "moets" waarvolgens 'n Moslem moet leef om só die ewige lewe in die Paradys te verdien. Dit staan bekend as die vyf pilare van Islam (Arabies: arkān al-Islām, أركان الإسلام; ook arkān al-dīn, أركان الدين; letterlik: "pilare van die godsdiens").

Sjahada – die geloofsbelydenis[wysig | wysig bron]

Die Sjahada

Die eerste en belangrikste pilaar van Islam is die belydenis van geloof. Dié belydenis – "lā ʾilāha ʾillā llāh muḥammadun rasūlu llāh" ("Daar is geen god behalwe Allah nie; Mohammed is die boodskapper van Allah") is 'n samestelling uit twee afsonderlike gedeeltes in die Koran en deur dit te sê, verwerp die Moslem enige ander god behalwe Allah en verklaar dat hy daarom alleen waardig is om aanbid te word.

Die belydenis moet minstens een keer in elke Moslem se lewe in die openbaar gedoen word. 'n Goeie Moslem herhaal die belydenis egter van kleins af 'n paar keer per dag en duisende kere deur sy of haar lewe tot met die dood.

Selfs op sy of haar sterfbed is dit 'n Moslem se begeerte om met die belydenis op die lippe te sterf en indien die sterwende dit nie self kan sê nie, word dit saggies deur die familie of vriende in die sterwende se oor gefluister.

Wanneer iemand hom of haar tot Islam bekeer, is die belangrikste voorwaarde of ritueel dat die persoon die belydenis met oortuiging moet sê.

Salaah – gereelde gebede[wysig | wysig bron]

Die salaah

Die tweede pilaar van Islam is gebed, wat gesien word as direkte kommunikasie tussen die Moslemgelowige en Allah. Moslems bid minstens vyf keer per dag – voor sonsopkoms, in die voormiddag, teen laatmiddag, net nadat die son gesak het en weer in die laataand net voor slaaptyd.

Gebede word meestal gesamentlik gedoen, maar 'n individu kan ook op sy of haar eie bid. Voor elke gesamentlike gebed by die moskee word die gelowiges amptelik hardop deur die muezzin geroep om te gaan bid.

Die muezzin het vroeër altyd op 'n spesiale toring van die moskee gestaan sodat almal hom kan hoor, maar vandag word daar dikwels van 'n mikrofoon of selfs voorafgemaakte opnames gebruik gemaak om te verseker dat alle voornemende bidders die oproep kan hoor.

Wanneer gebid word, draai die bidder in die rigting van Mekka en gooi 'n spesiale gebedsmatjie voor hom oop. Die bidder trek sy skoene uit en bedek sy hoof in eerbied teenoor Allah. Die gebed word gedoen volgens 'n spesifieke rituele volgorde waar die hande onder meer in die lug gesteek word, gehurk word, die bidder hom twee keer op die grond uitstrek en dan sittend eindig.

Op Vrydagmiddae kom gelowiges ook by die moskee byeen vir 'n spesiale gebedstyd. Dié gebed word gewoonlik voorafgegaan deur 'n boodskap of preek deur die imam. Spesiale oggendgebedsbyeenkomste word in die buitelug gehou aan die einde van die Ramadanvastyd en ná die terugkeer van die pelgrimstog na Mekka.

In sommige lande word vroue toegelaat om in die moskee te bid, maar hulle doen dit in 'n vertrek apart van die mans. In ander lande bid vroue by die huis.

Zakaat – bydrae tot liefdadigheid[wysig | wysig bron]

Goud- en silwermuntstukke is een manier om zakaat te gee

In Mohammed se tyd is belasting deur die regering van die rykes gevorder om armes daarmee te help. Hoewel hierdie gebruik intussen selfs in die meeste Moslem-lande verval het, word daar steeds van Moslems verwag om 'n deel van hul inkomste of besittings aan liefdadigheid te skenk. Dié bydrae, wat zakaat genoem word, is die derde pilaar van Islam.

Die doel van die bydrae is nie net om die armes in die gemeenskap hiermee te help nie, maar die gelowige kry ook voordeel daaruit. Moslems glo dat hul besittings gereinig word wanneer hulle 'n deel daarvan as zakaat weggee en dat hulle meer sal ontvang omdat hulle bereid is om daarvan weg te gee.

Pwasa – vas tydens Ramadan[wysig | wysig bron]

Die einde van Ramadan

Die vierde pilaar van Islam is om gedurende die maand van Ramadan van sonop tot sonsondergang te vas. In dié tyd weerhou alle Moslems, behalwe siekes, swakkes en swanger vroue, hulle van kos, drank, rook en seksuele omgang.

Die doel van die vastyd is enersyds om die tyd te herdenk toe Mohammed sy eerste openbaring ontvang het; andersyds is dit ook 'n tyd van geestelike selfreiniging en oordenking.

Aan die einde van elke dag se vastyd tydens Ramadan word die vas gewoonlik gebreek deur 'n gesamentlike feesmaal vir familie en vriende.

Hadj – pelgrimstog na Mekka[wysig | wysig bron]

Die Hadj

Die vyfde pilaar van Islam – en waarskynlik die een met die meeste aansien – is die pelgrimstog na Mekka. Hoewel die pelgrimstog nie vir elke Moslem beskore is nie, word dit van elkeen vir wie dit finansieel en fisiek moontlik is, verwag om minstens een keer in sy of haar lewe die reis na Mekka aan te pak. Sommige rykes, soos die koning van Saoedi-Arabië en sy familie, onderneem die pelgrimstog jaarliks.

Die pelgrimstog word oor die eerste twaalf dae van die twaalfde maand van die Islamitiese jaar gehou. Manlike pelgrims dra twee stukke soomlose materiaal (simbolies van alle mense se gelykheid voor God) terwyl vroue hul gewone klere dra, maar van kop tot tone heeltemal bedek is.

Moslems glo dat Allah op 'n baie spesiale manier in Mekka, en veral by die Kaäba, teenwoordig is en dat pelgrims daar 'n spesiale seën van Hom ontvang. Deur soveel ander Moslems van regoor die wêreld daar te ontmoet, word die broederskap van alle Moslemgelowiges ook bevestig en versterk.

Eksterne skakels[wysig | wysig bron]

  • (en) "Pillars of Islam". Encyclopædia Britannica. Besoek op 15 Maart 2019.