Bespreking:Afrikaners

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Calvinistiese invloed[edit source]

Aangaande die anonieme wysiging: Was die Calvinistiese invloed werklik beperk tot die Nederlanders? --Alias 09:31, 21 Januarie 2006 (UTC)

Sover ek weet was dit glad nie beperk tot die Nederlanders nie. Calvyn was opsigself 'n Fransman, afkomstig van Genéve (as ek dit korrek het). En die Franse Hugenote het gevlug vanuit Frankryk a.g.v. hulle oorgang na Protestantisme/Calvinisme en die meegaande vervolging. Ek kan verkeerd wees. Mr. Anonymous 09:57, 21 Januarie 2006 (UTC)
Hier is die Engelse teks: "Afrikaners are South Africans of predominantly Dutch Calvinist, French Huguenot, German Protestant, Frisian, Flemish, and Walloon descent who speak the Afrikaans language. Afrikaners are also sometimes referred to as Boers (Afrikaans for farmer) as a significant percentage are descended from cultural Boers, but many Afrikaners now view this as a derogatory term." Vanuit Afrikaner. Mr. Anonymous 10:00, 21 Januarie 2006 (UTC)
Is die Engels dus ook verkeerd? Ek dink ons moet begin om sjablone/kategorieë te skep vir goeters wat eintlik spesifieke aandag nodig het, of waarvoor spesifieke feite nagegaan moet word. Anders vergeet mens hierdie gesprekke. --Alias 12:02, 21 Januarie 2006 (UTC)

Die Engels weergee die korrekte terme. Daar word algemeen verwys na die Franse Hugenote, wat, volgens my kennis, dan ook hulle Calvinistiese geloofsoortuiging weerspieël. Ek persoonlik dink die verwysing na die "Protestante" Duitsers is nie heeltemal korrek nie, omdat Protestantisme nie net beperk is tot die Duitsers nie, en omdat Calviniste ook as Protestante geag word. Mr. Anonymous 18:00, 21 Januarie 2006 (UTC)

Ek verstaan nie hoekom jy sê die Engels is korrek nie. Ek dog ons stem saam dat Calvinisme nie beperk was tot Nederland nie. Die Engels gee die indruk dat slegs die Nederlanders Calviniste was. --Alias 11:37, 23 Januarie 2006 (UTC)

Ek sê nie die Engelse weergawe is korrek in die sin dat hulle verwysing na slegs die Nederlanders as Calviniste korrek is nie. Ek bedoel dat die Engelse weergawe meer korrek is, omdat daar verdere onderskeiding getref word tussen die groepe. Om die ou einde van die dag is Calvinisme hoofsaaklik, in die moderne tyd, beperk tot Nederland en Frankryk, sover ek weet, en dan ook die VSA (wat beïnvloed is deur Franse en Hollandse setlaars). Ek weet nie wat jy voorstel ons doen nie, want om te sê die Calvinistiese Franse Hugenote is snaaks. Miskien moet daar net gepraat word van Nederlanders? Maar dit weerspieel nie heeltemal die invloed van die Nederlanders op die Afrikaners nie. Omdat die Afrikaanse Calvinistiese (Gereformeerde) tradisie juis sy wortels hierin het. Enige voorstelle?? Mr. Anonymous 14:42, 23 Januarie 2006 (UTC)

Waalse herkoms[edit source]

Haai Barbaar.

Ek vermoet dat die verwysing na die Waalse herkoms vanaf die Engelse Wikipedia af kom. Het jy 'n bron oor die Vlaamse herkoms en rede om die Waalse herkoms te verwyder? Ek ken self nie juis van daardie dinge nie. --Alias 10:58, 29 Januarie 2006 (UTC)

Definisie van Afrikaner[edit source]

Die artikel begin met wat aanvaar word as die primere definisie: "Afrikaners is Suid-Afrikaners wat Afrikaans as moedertaal praat". Maar later in die aanvangparagraaf word daar gestel "..., hoewel dit nie noodwendig deel van die definisie vorm nie". Dit is teenstrydig met die sin waarin die definisie gestel word. Indien daar ander elemente is wat betwisbaar wel deel kan vorm van die definierende sin, dan moet dit so gestel word in die definierende sin. Dus, sou dit eerder so gestel moet word: "Afrikaners is Suid-Afrikaners wat Afrikaans as moedertaal praat, en hoewel dit nie noodwendig deel van die definisie vorm nie, word 'n assosiasie met sekere kulturele elemente...". --84.189.242.80 20:10, 25 September 2006 (UTC)

Engelse[edit source]

Is hulle deel van die Afrikaners? Sien [1] — Adriaan (SB) 13:46, 19 Oktober 2007 (UTC)

Vertaal uit Engels!!![edit source]

MMM dat 'n artikel oor die onderwerp hoofsaaklik uit die Engelse artikel vertaal word is darem 'n ongewenste situasie. Die enigste verwysingsbron wat hier aangegee was is ook toe 'n dooie skakel. --RAM 17:31, 28 Februarie 2008 (UTC)

Boere en Apartheid[edit source]

"Daar word soms na blanke Afrikaners verwys as Boere, hoewel dit in enkele kringe 'n afbrekende benaming is omdat dit deur sommige mense met Apartheid geassosieer word." Wat gee vir julle die idee dat "Boer" enigsins met Apartheid geassosieer word? Behalwe dat dit nie eintlik afbrekend is nie. --41.151.184.172 23:47, 21 Augustus 2013 (UTC)

Geskrap. --Voyageur (kontak) 23:58, 21 Augustus 2013 (UTC)

Musiek[edit source]

Afrikaners het ook 'n wesenlike bydrae gemaak tot kunsmusiek oftewel klassieke musiek. Dink maar aan die Afrikaanse Lieder wat mense soos Mimi Coertze in die buiteland bekend gestel het, wat gekomponeer is deur mense soos S le Roux Marais. Dan is daar vandag verskeie klassieke musici en komponiste wat Afrikaners is: Hendrik Hofmeyr, Henk Temmingh, Ben Schoeman, Petronel Malan, Johan Botha, Michelle Breedt, Elza van den Heever, ens ens. Ek sal kyk of ek tyd kry om hierdie deel uit te brei. Maar iemand anders is welkom om solank te begin.

Godsdiens[edit source]

Ek dink nie hierdie uitgebreide bespreking van godsdiens pas by die res van die artikel nie. As dit moet, kan dit eerder as 'n aparte artikel staan. Winston (kontak) 19:07, 5 Maart 2015 (UTC)

Veral aangesien net twee sinne afgestaan word aan die Afrikaners se afgodediens, sport. Morne (kontak) 16:18, 7 Maart 2015 (UTC)

Uitgaande skakels kom nie in die artikel nie[edit source]

Ek het die wysiging van Stephnedt teruggerol aangesien dit uitgaande skakels in die artikel bygevoeg het. Skakels kan wel onder aan die einde van die artikel aangebring word. Meer inligting hier: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:External_links JCBrand (kontak) 13:02, 13 November 2015 (UTC)

Die Afrikaners as slagoffers van haatmisdaad[edit source]

Die inleidende paragraaf maak daarop aanpraak dat "daar [...] toenemend teen Afrikaners gediskrimineer [word] deur die Suid-Afrikaanse regering, en die groep is gereelde teikens van haatmisdaad in die vorm van plaasaanvalle. Afrikanerboere word teen 'n koers van meer as vier keer die nasionale moordsyfer, en teen een van die hoogste koerse ter wêreld, vermoor", maar net 'n enkele verwysing word vir hierdie stelling aangebied en dit is na UNPO, wat nie 'n neutrale bron is nie, aangesien dit die VF+ as verteenwoordigers van die Afrikaners gekies het. In my opinie is die Afrikaners as etniese groep nie die teiken van plaasmoorde nie, maar is plaasmoorde eerder simptomaties van 'n landswye hoë misdaadsyfer. 41.146.195.199 16:40, 5 Januarie 2018 (UTC)