Gereformeerde kerk Roodepoort

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Gereformeerde Kerk
Roodepoort
Sluit in  Roodepoort (gedeeltes)
Klassis  Wesrand
Huidige predikant(e)  M.E. Schalekamp (2003–'12)
Belydende lidmate  119 (2012)
Dooplidmate  22 (2012)
Adres H.v. Philipslaan en
Teaterstraat 11
Florida Park
Roodepoort
Geskiedenis
Stigtingsdatum  8 Junie 1957
Afgestig van  Florida
Eerste predikant  G. du Plessis
Datum ingelyf  2012
Ingelyf by  Ontdekkers
Die destydse kerkgebou.
Die kerkgebou, einde 2017.
Ds. Deon du Plessis, leraar van 1958 tot 1966.
Dr. C.J. Malan, van 1966 tot 1974 die tweede leraar.
Ds. Wicus van der Vyver was van 1989 tot 2002 GK Roodepoort se voorlaaste predikant.

Die Gereformeerde kerk Roodepoort was ’n gemeente van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika in die Wes-Randse stad Roodepoort.

Agtergrond[wysig | wysig bron]

Die Gereformeerde Kerk het eers betreklik laat tot Roodepoort toegetree, want wes daarvan is die Gereformeerde kerk Krugersdorp, die oudste gemeente aan die Rand, reeds op 25 April 1896 gestig en ’n maand later, op 23 Mei 1896, die Gereformeerde kerk Johannesburg, oos daarvan. Die NG gemeente Krugersdorp is ses jaar voor die plaaslike Gereformeerde kerk gestig, op 7 Junie 1890, en die NG gemeente Johannesburg nege jaar voor die eerste Gereformeerde kerk in die Goudstad, en wel op 14 Augustus 1887. Maar op Roodepoort het die eerste NG gemeente reeds op 17 Mei 1905 van Krugersdorp afgestig, 37 jaar voor die eerste Gereformeerde kerk.

Die oostelike wyke van Krugersdorp, naamlik Roodepoort, Hamberg, Florida, Maraisburg en Delarey, het vanaf 1930 een diens per maand in die Baptistekerk van Roodepoort gehou. Dié dienste is in 1941 na die Nederduitsch Hervormde kerk Roodepoort verskuif. Krugersdorp se kerkraad het twee erwe in Adolphusstraat aangekoop om ’n kerksaal daar te bou. Dié erwe is later verkoop en in twee erwe in 1942 van ’n mynmaatskappy aangekoop. Die stadsraad het intussen ook twee erwe in Florida geskenk.

Stigting[wysig | wysig bron]

Op 15 November 1942 begin die ingewikkelde geskiedenis van afstigting, samesmelting en ontbinding van die Gereformeerde kerke in die latere stad Roodepoort met die afstigting van die oostelike wyke van die Gereformeerde kerk Krugersdorp as die Gereformeerde kerk Roodepoort. Op presies dieselfde dag het ook die westelike wyke van Johannesburg-Wes afgestig as die Gereformeerde kerk Delarey. Van dié wyke het gedeeltes van Florida en Bergbron in Roodepoort geval, maar Claremont, Greymont en Newlands binne die munisipale grense van Johannesburg. Einde 1943 het Roodepoort en Delarey verenig onder die naam Florida, maar op 31 Oktober 1954 stig die Delarey-wyke van Florida af as die Gereformeerde kerk Delarey en op 8 Junie 1957 word Roodepoort opnuut gestig. Gevolglik was daar twee gemeentes in Roodepoort: Florida (1943) en Roodepoort (1957) en een deels: Delarey (1954).

Nog vier gemeentes is mettertyd deels of heeltemal in Roodepoort gestig: Gereformeerde kerk Ontdekkers (1966, afgestig van Florida), Noordrand (1960, van Florida, Krugersdorp en Linden), Ontdekkers (1966, van Florida), Witpoortjie (1972, van Roodepoort) en Wilropark (1981, van Witpoortjie). Toe Florida in 2003 ontbind, het die meeste van haar lidmate ingeskakel by Noordrand en Ontdekkers.

Florida het haar kerkgebou reeds in 1948 voltooi, maar weens die gebeure van die daaropvolgende jare kon Roodepoort eers in 1960 ’n boukommissie aanstel vir die bou van ’n pastorie, kerkgebou en ’n pastorie vir die sendinggemeente in Dobsonville. Al die gemeente se erwe moes as sekuriteit vir die verband dien. Roodepoort het destyds sowat 330 belydende lidmate gehad sodat dié groot bouwerk voorwaar ’n geloofstap was. Die argitek was B. De W. Hartman en die bouaannemer C. Plug. Op 16 Februarie 1963 is die hoeksteen gelê en op 8 Junie daardie jaar, op die gemeente se sesde verjaardag, is die kerk plegtig in gebruik geneem. Die toring het ’n uitgeboude deel waarin die klok deels langsaan hang. Die kerkorrel is van die Plazateater in Johannesburg aangekoop teen ’n bedrag van R800.

Ontbinding[wysig | wysig bron]

Mettertyd het demografiese verskuiwings binne die gemeente grense die belydende lidmate laat afneem tot 288 einde 2001, vergeleke met 421 einde 1997, en tot 119 in 2012, die jaar waarin Roodepoort ontbind en by Ontdekkers ingeskakel het. Die kerkgebou op die hoek van Kilburnstraat en Stapelberglaan, Horison, is blykbaar in die dekade ná 2000 verkoop, want voor inlywing reeds word die adres van Roodepoort se kerkgebou aangegee as hoek van Philipslaan en Teaterstraat, Florida Park, dieselfde as Ontdekkers s’n. Ná Florida se ontbinding in 2003 en Roodepoort s’n in 2012, bestaan daar tans (2017) nog vyf gemeentes in Roodepoort:

Predikante[wysig | wysig bron]

  1. Du Plessis, Gideon, 1958–1966
  2. Malan, dr. Christiaan Jacobus, 1966–1974
  3. Du Plessis, Marthinus Jacobus (Thinus), 1974–1984
  4. Lindhout, dr. Anthonie, 1984–1994 (aanvaar sy emeritaat).
  5. Van der Vyver, Lodewicus du Plessis, 1989–2002
  6. Schalekamp, dr. McDonald Etienne, 2003–2012 (waarna Ontdekkers ná inlywing; aanvaar sy emeritaat in dieselfde jaar)
  7. Mulaudzi, Muneri Leonard, 2007–2011 (missionêre opdrag)

Fotogalery[wysig | wysig bron]

Bronne[wysig | wysig bron]