Gereformeerde kerk Noordrand

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Die Gereformeerde kerk Noordrand, Oujaarsdag 2017.
Ds. J.A. Jooste, die leraar van 1967 tot 1994, toe hy sy emeritaat aanvaar.

Die Gereformeerde kerk Noordrand is die vierde oudste van die 15 gemeentes in die GKSA se Klassis Wesrand.

Einde 2015 was hier 348 belydende en 48 dooplidmate vir ’n sieletal van 396, vergeleke met onderskeidelik 488 en 150 einde 2001 vir ’n sieletal van 638, ’n afname van amper 38 persent in 14 jaar.

Stigting[wysig | wysig bron]

Die Gereformeerde kerk Noordrand is op 27 November 1960 afgestig, maar die kerkgebouekompleks is eers in 1972 in gebruik geneem toe ’n onenigheid en toutrekkery wat reeds sedert die stigting bestaan het, eindelik bygelê is. Noordrand is afgestig van Florida, Krugersdorp en Linden en het gestrek van Fairland af oor Honeydew tot anderkant Lanseria by Renosterspruit en daarvandaan tot by die Sterkfonteingrotte, alles noord van die Wes-Rand. Die gemeente het omtrent om die helfte uit lidmate van Florida en Krugersdorp bestaan. Die twee groepe was gekonsentreer onderskeidelik by Wilgespruit en Muldersdrift. Van die begin af was daar onenigheid oor die kerkplek. Noordrand het 'n kerkgebou by Wilgespruit van Florida geërf wat vir buitedienste en katkisasie gebruik is. Dié gebou was egter te klein. Dis toe vergroot deur die lengte daarvan te verdubbel.

Toutrekkery[wysig | wysig bron]

Ds. P.J. Malan, sy vrou, Mienie, en hul oudste twee seuns, Johan (links) en Jaco, die oudste kind. Hy was van 1961 tot 1966 die eerste predikant van Noordrand, ook sy eerste gemeente.

Die lidmate van Muldersdrift, wat 15 km vanaf die eindelike kerkperserlik in Wilgespruit geleë is, was ontevrede hiermee, want hulle was ten gunste van ’n nuwe kerksentrum, verkieslik op Muldersdrift. 'n Kommissie is aangestel om die kerkraad van raad te bedien. Hulle kon nie tot vergelyk kom nie en het eindelik in 1965 voorgestel dat die gemeente stem of die kerk by Wilgespruit of Muldersdrift gebou moes word. So is Muldersdrift as die kerkplek aangewys. Die Muldersdrift-lidmate het dadelik aan die werk gespring, geld begin insamel en 'n perseel gekry. Daar is ook 'n pastorie gebou, maar die Wilgespruit-lidmate het nie beweeg nie. Hulle was tevrede dat die eredienste nog daar by hulle gehou is, al was die gebou met Nagmaaldienste te klein.

ln 1967 het die kerkraad op aandrang van lidmate teruggekom op die besluit om die kerk op Muldersdrift te bou. Die kerkraad het toe besluit om die vorige besluit te herroep en opdrag gegee om 'n perseel in die omgewing van Honeydew te kry. Hieroor het die Muldersdrift-lidmate met groot ontsteltenis beswaar gemaak. Dit het tot ’n skaakmattoestand aanleiding gegee. Die kerkraad het toe besluit om die raad van die Klassis Krugersdorp in te win. Spesiale visitatore het die saak ondersoek en aanbeveel dat die kerkgebou opgerig word waar die grootste sametrekking van mense verwag is, maar ook het hulle aanbeveel dat dienste op Muldersdrift gehou moes word.

Wilgespruit word kerksentrum[wysig | wysig bron]

Die kerkraad het hierdie aanbeveling aanvaar. 'n Perseel is langs Christiaan de Wetweg, wat front aan Landhuisstraat, van Albert Erasmus verkry. So kon die beplanning en oprigting van 'n gebouekompleks begin. Hartman en Van der Walt is aangewys as argitekte en Giant Construction as bouaannemer. 'n Kerkgebou, saal en pastorie is gelyktydig gebou. Die argitek het die versoek dat die kerkgebou nie vensters moes hê wat oop- en toegemaak kon word nie, so verwerk dat hy gekleurde glasstene in die mure gebruik het om lig in te laat. As versiering het hy die tema van die kruis in die vensters gebruik. Luginlate is aan die onderkant van die mure rondom gemaak met 'n rooster buite en verstelbare luike binne. Dit is so gemaak dat dit enige verkeersgeraas sou demp. ln die nok van die dak is 'n torinkie ingebou wat die lugsirkulasie moes voltooi, maar hierdie ontwerp was nie heeltemal geslaagd nie. Vier elektriese suigwaaiers is dus in die nok ingebou om die lug beter te laat beweeg.

Die onenigheid tussen lidmate van Wilgespruit en Muldersdrift het hierna tot rus gekom. Die Muldersdrift-mense wou nie die aanbod van dienste in hul omgewing gebruik nie en het die nuwe kerksentrum by Landhuisstraat 1129, Allansnek Uitbr. 3, Roodepoort, aanvaar. Die gemeente is vandag (2016) nog so uitgestrek dat die Almanak die gebiede wat dit insluit, aangee as Johannesburg, Krugersdorp, Randburg en Roodepoort.

Predikante[wysig | wysig bron]

  1. Malan, Petrus Jacobus, 1961 – 1966
  2. Jooste, Jacobus Andries, 1967 – 1994 (aanvaar sy emeritaat)
  3. Coetsee, Daniël Christiaan, 1976 – 2000 (aanvaar sy emeritaat)
  4. Dreyer, Frederik Marthinus, 1988 – hede
  5. Mulder, Pieter Willem Adriaan, 2003 – 4 Mei 2005 (oorlede in die amp)

Bronne[wysig | wysig bron]

  • (af) Harris, C.T., Noëth, J.G., Sarkady, N.G., Schutte, F.M. en Van Tonder, J.M. 2010. Van seringboom tot kerkgebou: die argitektoniese erfenis van die Gereformeerde Kerke. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
  • Schalekamp, ds. M.E. (voorsitter: redaksiekommissie). 2001. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2002. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
  • Van der Walt, dr. S.J. (voorsitter: deputate almanak). 1997. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1998. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
  • Venter, ds. A.A. (hoofred.) 1960. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1961. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
  • Vogel, Willem (red.). 2015. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2016. Potchefstroom: Administratiewe Buro.

Eksterne skakels[wysig | wysig bron]