Gereformeerde kerk Ontdekkers

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Die kerkgebou einde 2017.
Ds. H.G. Kruger, van 1967 tot 1969 die eerste leraar.
Die kerkgebou kort nadat dit voltooi is.
Ds. Ewert Snyman voor die kerkgebou, wat in sy tyd gebou is.
Ds. P.C. Kruger is hier bevestig op 6 April 1975 as Ontdekkers se derde predikant. Hy het die gemeente bedien tot 1994, toe hy sy emeritaat aanvaar.

Die Gereformeerde kerk Ontdekkers is een van vyf (in 2015) gemeentes van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika wat heeltemal of deels in die Wes-Randse stad Roodepoort geleë is.

Ontdekkers het op 6 Augustus 1966 van die Gereformeerde kerk Florida afgestig in die gebied Discover, tussen Horison en Florida. Aanvanklik is die eredienste in die Laerskool Gustav Preller in Christiaan de Wetweg gehou. Die moedergemeente het gedeelte 139 van die plaas Vogelstruisfontein, een van die oorspronklike plase aan die Rand, aan die nuwe gemeente geskenk. Op hierdie plaas, in die ontluikende stad Roodepoort, het die predikant, ds. Hein Kruger, ’n melkkoei op die kerkerf aangehou.

Die kerkraad het die plan van die Gereformeerde kerk Vryburg (ds. Kruger was by die oprigting van dié gemeente se kerkgebou betrokke toe hy leraar daar was van 1960 tot 1967) as uitgangspunt gebruik en die argitek Hartman van Pretoria aangestel om die bouterrein te beplan. Sy plan het voorsiening gemaak vir ’n kerkgebou met sitplek vir 500 kerkgangers, ’n konsistorie, kombuis en katkisasielokale. Die ontwerp word gekenmerk deur skerp lyne wat die oog na bo moet lei. ’n Lidmaat van die gemeente het ’n skaalmodel gebou wat moes dien as aansporing vir mense om by te dra tot die kerkkompleks se oprigting.

Die sykante het die kenmerke lae mure met hoë, gekleurde vensters wat eie is aan die argitektuur van destyds, die sogenaamde tentstyl of kappiekerk. Wanneer lig deur die vensters val, gee dit die binnekant van die kerk ’n blou skynsel. Die glasmure het ’n klankprobleem geskep wat opgelos is deur ’n spesiale klankstelsel te laat aanbring. Nog ’n probleem wat eie is aan die tentstyl, oormatige sonlig deur die reusevensters, is opgelos deur klankabsorberende panele aan te bring om dit uit te hou. Die kerk is amptelik op 5 Junie 1971 ingewy, ’n maand en ’n dag voor die gemeente se vyfde verjaardag.

Weens demografiese verskuiwings in dié deel van Roodepoort is Florida in 2003 by Ontdekkers ingelyf, nes die geval nege jaar later met die gemeente Roodepoort.

Predikante[wysig | wysig bron]

  1. Kruger, Hendrik Gerhardus, 1967–1969
  2. Snyman, Ewert Frederik Johannes, 1970–1974
  3. Kruger, Philippus Cornelius (Blackie), 1975–1994 (aanvaar sy emeritaat)
  4. Fanoy, dr. Pieter, 1995–2010
  5. Coetsee, Human Beukes, 2008–2012
  6. Schalekamp, dr. McDonald Etienne, 2012 (laaste leraar van Roodepoort; oorgekom met samesmelting; aanvaar sy emeritaat)
  7. Stoltz, Hendrik Jacobus, 2013 – hede
  8. Murambadoro, Nobington, 2013 – 30 November 2016

Bronne[wysig | wysig bron]