Gereformeerde kerk Uitschot

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Gereformeerde Kerk
Uitschot
Sluit in  Bospoort
Gerdau
Kleinharts
Ottosdal
Vermaas
Denominasie  Gereformeerde Kerk
Klassis  Noordwes
Huidige predikant(e)  Ds. Danie Malan
Belydende lidmate  74
Dooplidmate  23
Adres Uitschot
Vermaas
Geskiedenis
Stigtingsdatum  17 November 1945
Afgestig van  Lichtenburg
Eerste predikant  Dr. Dion Kempff (1949–'53)
Die Gereformeerde kerk Uitschot se kerkgebou.
Ds. G.H. Buys, leraar van 1960 tot 1965.

Die Gereformeerde kerk Uitschot is die agtste oudste van die 30 gemeentes in die GKSA se Klassis Vryburg (Voorheen Klassis Noordwes). Begin 2020 het die gemeente 74 belydende en 23 dooplidmate gehad, vergeleke met 55 en 14 tien jaar vantevore. Die gemeente sluit die dorp Ottosdal en die plekkies Bospoort, Gerdau, Kleinharts en Vermaas in. Die gemeente is vernoem na die plaas waarop die kerkgebou en die pastorie gebou is (druk hier om die adres op 'n kaart te sien).

Oudl. Koos Schutte het reeds in 1928 die gedagte geopper om ’n kerkgebou op die kerkgrond in dié geweste op te rig. Eers drie jaar later het dié ideaal begin gestalte kry toe Jurie Snyman en sy medebouer opdrag gekry het om te begin bou. Op 26 Maart 1932 is die gebou feestelik in gebruik geneem. Destyds was ds. J.C. van der Walt leraar van die Gereformeerde kerk Lichtenburg en hy het reeds die volgende dag die eerste kind in die nuwe kerk gedoop. Die plan was om van toe af een maal per maand ’n leesdiens in die nuwe kerk te hou en katkisasie elke Sondag.

Hoewel die kerk voltooi is, was daar nog nie banke nie en ook nie geld om dit mee te koop nie. Die wyk het wel kans gesien om later geld daarvoor byeen te bring, maar vir eers het hulle gaan hulp soek by die Administratiewe Buro van die Gereformeerde Kerk vir ’n lening van £380. Die penningmeester van die Buro wou nie graag dat geld aan ’n wyk geleen word nie, maar wel aan ’n gemeente, in dié geval Lichtenburg. Op oudl. Tom Catton se voorstel is besluit Lichtenburg sou die lening namens die wyk Uitschot aangaan vir ’n bedrag van £3 100 nie te bowegaande nie, en ook dat 'n bank uit Lichtenburg se kerk aan die wyk geleen sou word om as patroon vir Uitschot se banke te dien. Dit is op diaken Frans Schutte se wa gelaai, op Uitschot uitmekaargehaal en so kon Jurie Snyman en Tol Venter van Boschpoort begin om die banke te maak. Jare later is dié banke verkoop aan die NG sendinggemeente op Sannieshof.

Weens die toename in motorverkeer op die pad na Lichtenburg het die beweging van ossewaens ál moeiliker geword en so het dit ’n instelling geword om Nagmaal net een maal per jaar in die nuwe kerk te hou.

Oudl. A.S. Schutte het hom al in 1934 vir die afstigting van die wyk as selfstandige gemeente beywer, maar die Klassis het talle versoeke afgekeur en 11 jaar lank sou die toestand so voortduur. Eindelik is afstigting tog goedgekeur en so is die ideaal van ’n Gereformeerde kerk Uitschot op 17 November 1945 verwesenlik.

Predikante[wysig | wysig bron]

 1. Kempff, dr. Dion, 1949 – 1953
 2. Grobler, Z.C., 1954 – 1956
 3. Buys, Gert Hendrikus, 1960 – 1965
 4. Coetzer, Andries Lodewikus, 1966 – 1968
 5. Lessing, Johannes Christiaan, 1969 – 1973
 6. Smit, Gert, 1974 – 1976
 7. Ten Haaf, Wouter, 1976 – 1979
 8. Kruger, Lourens Marthinus, 1980 – 1986
 9. Kingma, Brant Reinder, 1987 – 1990
 10. De Wet, dr. Friedrich Wilhelm (Fritz), 1990 – 1998
 11. Muller, dr. Daniel Francois, 1999 – 2006
 12. Van Jaarsveld, Leon Petrus, 2008 – 2010 (in kombinasie met Sannieshof en Delareyville)
 13. Coetsee, dr. Albert Johannes, 2012 – 2017 (word professor aan die Teologiese Skool Potchefstroom)
 14. Malan, Danie, 2017 - hede

Bronne[wysig | wysig bron]