Gereformeerde kerk Delareyville

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Gereformeerde Kerk
Delareyville
Sluit in  Delareyville
Denominasie  Gereformeerde Kerk
Klassis  Noordwes
Huidige predikant(e)  Vakant
Belydende lidmate  14
Dooplidmate  3
Adres H.v. Protea- en
Wilgelaan
Delareyville
Geskiedenis
Stigtingsdatum  3 Mei 1964
Afgestig van  Sannieshof
Eerste predikant  Pieter du Plessis (1964–'69)
Datum ontbind  25 September 2022
Die Gereformeerde kerk Delareyville.
Ds. Pieter du Plessis, leraar van 1964 tot 1969, en sy vrou, Nannie.
Ds. A.J.R. Vermeulen, leraar van 1969 tot 1974.

Die Gereformeerde kerk Delareyville was die 14de oudste van die 30 gemeentes in die GKSA se Klassis Noordwes en was einde 2015, toe hier net 20 belydende en vyf dooplidmate was, die tweede kleinste. Vyf jaar vantevore was dit onderskeidelik 28 en drie, maar in 1997 77 en 36. Die laaste erediens van die gemeente is gehou op Sondag 25 September 2022 toe Nagmaal vir oulaas bedien is. Daarna het die gemeente ontbind.

Die gemeente het op 3 Mei 1964 van die Gereformeerde kerk Sannieshof afgestig. Die eerste behoefte was aan ’n eie pastorie. Aan die begin het die lidmate in die stadsaal vir eredienste byeengekom en daarna ook ’n tyd lank in die plaaslike Hervormde kerk. Net twee jaar nadat die gemeente gestig is, is begin beplan om ’n kerk te bou. Die hoeksteen is in 1969 gelê en die pas voltooide gebou, in ’n waaiervorm, op 18 November daardie jaar ingewy.

Die eerste predikant van Delareyville, ds. P. du Plessis, het die hoeksteen onthul. Die boukoste het sowat R37 000 beloop en is bestry met ’n lening van die Administratiewe Buro in Potchefstroom. Die lidmate het self vir die orrel van R5 500 betaal. Die kerkgebou bied sitplek aan sowat 300 kerkgangers en word, buiten deur die handjie vol Gereformeerdes van Delareyville, ook deur die plaaslike Afrikaanse Protestantse gemeente gebruik. Dié gemeente is op 14 Augustus 1988 gestig en het in 2016 15 dooplidmate en 112 belydende lidmate gehad.[1]

Op die kerkraadsvergadering van 21 November 2021 is besluit dat die gemeente om verskeie redes nie meer voort kon bestaan nie. Op 'n gemeentevergadering van 28 November 2021 is die saak aan die lidmate voorgelê. Daar is toe besluit dat die gemeente nie verder kon voortbestaan nie. 'n Versoek tot ontbinding is op 19 April 2022 aan Klassis Vryburg voorgelê. Die Klassis het aanbeveel dat daar voortgegaan kan word met ontbinding. Op Sondag 25 September 2022 het ds. Abraham Krüger (van GK Wolmaransstad), met wie die gemeente sedert Januarie 2020 'n bedieningsooreenkoms gesluit het, die ontbinding gefasiliteer deur in die laaste erediens voor te gaan en vir die laaste keer nagmaal in die gemeente te bedien. Die kerkraadslede is losgemaak uit hulle amp en al die attestate asook opsê van lidmaatskap is afgelees.

Predikante[wysig | wysig bron]

 1. Du Plessis, Pieter, 1964 – 1969
 2. Vermeulen, Andries Johannes Roos, 1969 – 1974
 3. Erasmus, Jan Carel, 1974 – 1978
 4. Van der Walt, Pieter Johannes, 1978 – 1980
 5. Wever, Tjitte, 1981 – 1985
 6. Myburgh, André Johan, 1990 – 2000
 7. Van der Walt, Abraham Barend, 2001 – 2002 (in kombinasie met Sannieshof)
 8. Opperman, Gustav, 2002 – 2005
 9. Van Jaarsveld, Leon Petrus, 2008 – 2010 (in kombinasie met Sannieshof en Uitschot)
 10. De Kock, Jacobus Johannes, 2011 – 2014 (in kombinasie met Sannieshof)

Bronne[wysig | wysig bron]

Verwysings[wysig | wysig bron]

 1. (af) Transvaalse gemeentes van die APK Geargiveer 7 Desember 2015 op Wayback Machine, URL besoek op 15 Januarie 2016.