NG gemeente Durban-Suid

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Ds. H.O. Viviers was van 1943 tot 1947 Durban-Suid se eerste leraar.
Ds. F.M. Smit, leraar van 1948 tot 1952.
Ds. Pierre Cronjé was van 1950 tot 1951 Durban-Suid se eerste medeleraar, waarna hy 'n beroep na die nuwe dogtergemeente Montclair aangeneem het. Daar het hy gebly tot hy in 1954 spoorwegleraar geword het.
Ds. W.M. Grové, leraar van 3 September 1966 tot 1976.

Die NG gemeente Durban-Suid was die tweede oudste gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die stad Durban en die 19de gemeente wat in die Tuinprovinsie gestig is, maar dit het op 1 September 2005 met Montclair saamgesmelt om Durban-Oos te vorm. Dié nuwe gemeente se belydende lidmate het binne die eerste 10 jaar van sy bestaan afgeneem van 835 tot 332. Nogtans hou hy albei voormalige kerkpersele in stand, te wete die destydse Durban-Suid s’n by Old Missionweg 49, Grosvenor, en Montclair s’n by Montclairweg 42. Eredienste word nog in albei geboue gehou.

Stigting[wysig | wysig bron]

Durban-Suid is op 24 Julie 1941 gestig, net 'n dag voor Durban-Wes, met ds. D.J.J. de Vos as eerste konsulent. Gedurende die vakature het ds. J.P. Liebenberg, emeritus, ’n tyd lank die gemeente bearbei. Nadat nege beroepe sonder sukses uitgebring is, is ds. H.O. Viviers, hulpprediker van die gemeente Komga, beroep. Hy het hom die keuse laat welgeval en is op 20 Maart 1943 bevestig.

Kerklike geboue[wysig | wysig bron]

By die stigting van die gemeente was daar geen vaste eiendom waarmee 'n begin gemaak kon word nie. Eers in Oktober 1943 kon grond vir die oprigting van die nodige geboue aangekoop word. Die hoeksteen van 'n doelmatige kerksaal is op 9 Maart 1946 deur die plaaslike leraar gelê, en op 31 Augustus het die plegtige inwyding daarvan geskied. Tot op daardie tyd is die hoofdienste in 'n spoorwegsaal gehou. In Oktober 1946 kon 'n nuwe pastorie in gebruik geneem word, nadat die leraar met sy gesin op vier verskillende plekke gewoon het.

Met die vinnige uitbreiding van die gemeente het die werk vir die leraar te veel geword. As gevolg van sy versoek om 'n hulpleraar, in Augustus 1945 tot die kerkraad gerig, is die dienste van ds. M.W. Odendaal, emeritus, vir 'n tydjie verkry. Ds. Viviers het die gemeente met groot ywer en toegewydheid bearbei tot hy op 28 September 1947 afskeid geneem het, aangesien hy 'n beroep na Dannhauser aangeneem het.

Nadat vyf beroepe bedank is, het ds. F.M. Smit van Dealesville aangeneem en is die vakature met sy bevestiging op 2 Oktober 1948 gevul. Die nadelige gevolge van die De Vos-skeuring en die A.E.B.-bedrywighede en die lang vakature was duidelik waarneembaar in die gemeente. Daarby was die werkkring uitgestrek en die werk vir een predikant heeltemal te veel. Die nuwe leraar het dus 'n geweldige taak op sy skouers gevind.

Op 29 Julie 1950 is prop. P. Cronje met oplegging van hande as medeleraar bevestig, en in Februarie 1951 het die gemeente, met die stigting van die gemeente Montclair, moeder geword. Ds. Cronje het 'n beroep daarheen aangeneem en op 20 Mei 1951 afskeid geneem. Die voordeel van die afstigting het al spoedig geblyk, onder meer deur die aanmerklike verbetering in die gemeente se finansiële posisie.

Durban-Suid se kerkgebou is in Desember 1967 in gebruik geneem.

Onlangse ontwikkelinge[wysig | wysig bron]

In 1985 is Durban-Suid nog deur twee leraars bedien en het die gemeente 455 doop- en 884 belydende lidmate gehad. In daardie jaar het Montclair ook twee predikante gehad, terwyl die dooplidmate 404 en die belydende lidmate 820 getel het. Teen 2000, steeds met twee leraars, het Durban-Suid 291 dooplidmate en 643 belydende lidmate gehad en Montclair, nou met net een leraar, onderskeidelik 166 en 503.

Die saamgestelde gemeente Durban-Oos het die lewe op 1 September 2005 begin met 204 doop- en 835 belydende lidmate. Ds. R.F. Geyser het oorgekom van Durban-Suid af en G.A. Hanekom van Montclair af. Vyf jaar later, in 2010, het die dooplidmate 39 getel en die belydende lidmate 346, wat in 2015 onderskeidelik 44 en 332 was.

Enkele leraars[wysig | wysig bron]

  • Hendrik Olivier Viviers, 1943–1947
  • Francois Malan Smit, 1948–1952
  • Pierre Cronjé, 1950–1951 (waarna eerste leraar van dogtergemeente Montclair)
  • Jacobus Daniël van Wyk, 1959 - 1963
  • Willem Marthinus Grové, 1966 - 1976
  • Hendrik Andries Mouton, 1970 - 1974

NG gemeentes in Durban[wysig | wysig bron]

In 1960 het die Ring van Durban bestaan uit 13 gemeentes met 8 322 belydende lidmate, maar die gemeente Weza-Port Shepstone het later 'n afsonderlike ring geword sodat die 12 oorblywende gemeentes 7 698 belydende lidmate gehad het. In 1985 was daar twee Durbanse ringe, te wete Durban en Durban-Suid. In die gesamentlike getal van 20 gemeentes was daar toe 12 464 belydende lidmate. In 2000 het daar 19 gemeentes oorgebly met 10 241 belydende lidmate, maar die getal gemeentes het teen 2015 afgeneem tot 14 en die belydende lidmate tot 6 600.

Naam Stigtingsdatum Status Bel. lidm. 1960 Bel. lidm. 1972 Bel. lidm. 1985 Bel. lidm. 2000 Bel. lidm. 2015 Bel. lidm. 2016
Durban 1913 Bestaan nog 632 1 117 667 208 35 30
Noordkus 1940 Bestaan nog 500 709 500 480 342 352
Port Natal 1945 Bestaan nog 1 100 1 126 434 326 125 146
Berea 1945 Bestaan nog 790 1 038 470 287 68 73
Pinetown 1946 Bestaan nog 651 1 422 971 823 327 407
Durban-Noord 1958 Ingelyf by Umhlanga 2006 415 648 501 410
Glenwood 1961 Ingelyf by Port Natal 1992 489 415
Escombe 1974 Bestaan nog 670 507 220 200
Westville 1975 Bestaan nog 498 537 331 352
Durban Reformed 1977 Ontbind 2004 76 46
Krantzkloof 1984 Bestaan nog 315 258 660 679
Umhlanga 1978 Bestaan nog 332 565 735 561
Durban-Suid 1941 Saamgesmelt met Montclair as Durban-Oos 2005 600 1 132 884 643
Durban-Wes 1941 Bestaan nog 767 797 648 458 1 069 999
Fynnland 1955 Bestaan nog 793 1 284 1 033 680 372 331
Hillary 1956 Saamgesmelt met Malvern, Durban-Wes 2011 660 530 566 405
Malvern 1970 Saamgesmelt met Hillary, Durban-Wes 2011 460 1 003 827
Montclair 1951 Saamgesmelt met Durban-Suid as Durban-Oos 2005 450 1 050 820 503
Scottburgh 1978 Bestaan nog 325 653 584 409
Suidkus 1958 Bestaan nog 340 776 1 336 1 625 1 400 1 532
Durban-Oos 2005 Bestaan nog 332 334
Totaal 7 698 12 578 12 464 10 241 6 600 6 405

Bronne[wysig | wysig bron]

Eksterne skakels[wysig | wysig bron]