NG gemeente Randpoort

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Ds. G.N.P. Cloete, leraar van 1931 tot 1935.
Die NG kerk Randpoort. Nadat die gebou opgeknap is, is dit heringewy op 4 Desember 1954. Ds. J.H.R. Bartlett, die eerste leraar. het die oorspronklike hoeksteen gelê op 24 Augustus 1929.
Ds. D.N.J. du Toit is in 1946 hier bevestig en het in die gemeente gearbei tot in die sestigerjare.
Die kerkgebou voor die herbouing van 1954.

Die NG gemeente Randpoort is die moedergemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Sinode Goudland (voorheen Wes-Transvaal) op die myndorp Randfontein.

Die gemeente Randpoort is op 23 April 1918 van die moedergemeente Krugersdorp in die skoolgebou op Randgate afgestig. By die afstigting was die ledetal van die gemeente maar sowat 400. Die 400 lidmate moes in die begin van die naoorlogse jare met karige middele die gemeente van onder af opbou.

'n Hele aantal jare lank is die dienste in 'n sinkgeboutjie waargeneem (waarvan soms spottend gepraat is as "die koeistal"). Geen bruidskat in die vorm van geboue, grond of geld is ontvang nie. Die ampsbetrekkinge van koster en orrelis is deur vrywilligers waargeneem. Op 13 Julie 1918 is eerw. prop. J.H.R. Bartlett, destyds hulpprediker op Krugersdorp, tot herder en leraar van die gemeente beroep. Hy het die beroep aangeneem en is op 12 Oktober van dieselfde jaar bevestig.

Onder sy bekwame en toegewyde arbeid het die gemeente spoedig vooruitgegaan, sodat op 1 Maart 1930 'n gerieflike en doelmatige kerkgebou ingewy kon word. By die bou van hierdie kerk was daar uitmuntende samewerking: verskeie lidmate het in hul vrye tyd hand bygesit, bv. as handlangers, messelaars en met die aanry van boumateriaal, stene, klippe, sand, ens. 'n Onderwyser het onder meer later vertel hoe hy en 'n aantal helpers die fondament van die toring met ysterstawe en spoorstukke eiehandig versterk het.

In September 1930 het ds. Bartlett vertrek na Standerton, waar hy jare lank gewerk het. Ds. G.N.P. Cloete, sy opvolger, het vier jaar die gemeente bearbei, waarna hy 'n beroep na Rietfontein (Winburg) aangeneem het. Op 31 Augustus 1935 is ds. C.H.L. Mouton in Randfontein bevestig. Gedurende die agt jaar wat hierdie gewilde en beminde leraar hier gearbei het, het die gemeente met 'n ongekende snelheid uitgebrei, sodat, met 'n ledetal van 2 400, die gemeente Randfontein op 28 April 1939 met 'n getal van 800 lede kon afstig.

Nadat ds. Mouton in Aug. 1943 na Lindley vertrek het, het die gemeente die sonderlinge rekord belewe dat hy in 'n tydperk van twee jaar drie maal agtereen van leraar moes afskeid neem en 'n nuwe ontvang. (Ds. G. Nel en ds. J. J. Louw het tien maande en agt maande respektiewelik in die gemeente gebly.) Op 27 April 1946 is ds. D. N. J. du Toit hier bevestig. In dieselfde jaar wat Randfontein afgestig is, naamlik 1939, is ook 'n sendinggemeente gestig, wat deur die twee blanke gemeentes Randfontein en Randpoort onderhou is. Eerw. W.H. du Plessis wat tans die sendinggemeente bearbei, het (met sy drie evangeliste) sy hande vol gehad met 50 000 swart mense wat om die myne saamgetrek was

Die kerkgebou is geleë by Smutsstraat 71, Randgate, Randfontein. In 2013 was die leraars di. H.J. le Roux en Johan van der Merwe. Daar was in daardie jaar 239 doop- en 942 belydende lidmate. Ds. Van der Merwe het die gemeente in 2014 verlaat en was toe beroepbaar. Teen 2016 het die belydende lidmate afgeneem tot 531 en die dooplidmate tot 91.

Enkele leraars[wysig | wysig bron]

  • John Henry Richard Bartlett, 12 Oktober 1918 - 1930
  • Gert Nicolaas Petrus Cloete, 1931 - 1935
  • Daniel Nicolaas Johannes du Toit, 1946 - waarskynlik 1962
  • Gabriel Antonie van der Westhuizen, 1957 – 1960
  • Abraham Petrus Steenkamp Coetzee, 1962 - 1967

Bronne[wysig | wysig bron]

  • Small, Mario (samesteller). 2013. Jaarboek van die NG Kerke. Wellington: Tydskriftemaatskappy van die NG Kerk NPC - 'n divisie van Bybel-Media.
  • (af) Olivier, ds. P.L. (samesteller), Ons gemeentelike feesalbum. Kaapstad en Pretoria: N.G. Kerk-uitgewers, 1952.

Eksterne skakels[wysig | wysig bron]