Schalk Duvenage

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Dr. Schalk Duvenage
Dr. Schalk Duvenage
Dr. S.C.W. Duvenage

Naam Schalk Carel Willem Duvenage
Geboorte 30 Julie 1917
Onbekend
Sterfte 3 Januarie 2010 (op 92)
Onbekend
Kerkverband Gereformeerd
Gemeente(s) De Aar 1943–1946
Johannesburg-Suid 1946–1950
Pretoria 1950–1953
Potchefstroom-Noord 1953–1958
Noordbrug 1958–1967
Reitz/Harrismith 1978–1980
Reitz 1980–1983.
Jare aktief 1943–1983
Kweekskool Potchefstroom

Prof. dr. Schalk Carel Willem Duvenage (30 Julie 19173 Januarie 2010) was tussen 1943 en 1943 predikant in sewe gemeentes of kombinasies van die Gereformeerde Kerk en tussen van 1968 tot 1978 professor aan die Potchefstroomse Universiteit vir CHO.

Loopbaan[wysig | wysig bron]

Die moderamen en adviseur van die GKSA se partikuliere sinode Suid-Transvaal in sitting in die Gereformeerde kerk Bethal, 1956. Van links: Prof. W.J. Snyman, ds. D.N. Kotzé, ds. A.A. Venter, drr. Duvenage en S.J. du Plessis.

Schalk Duvenage het as predikant gedien in die gemeentes De Aar van 1943 tot 1946, Johannesburg-Suid van 1946 tot 1950, Pretoria van 1950 tot 1953, Potchefstroom-Noord van 1953 tot 1958 en Noordbrug van 1958 tot 1967. Nadat hy in die ouderdom van nagenoeg 61 jaar as professor aan die Teologiese Skool afgetree het, het hy ook nog die gemeentes Reitz en Harrismith in kombinasie van 1978 tot 1980 bedien en Reitz daarna alleen tot hy sy emeritaat in 1983 aanvaar het.

In Pretoria was hy betrokke by die oprigting van ’n kantoorblok kantore langs die kerkgebou, waarvan die huurinkomste deur 'n trust bestuur word in belang van die Gereformeerde Kerke. Ná die GKSA se eeufees in 1959 het Duvenage die land deurgereis vir geldinsameling vir die Eeufeesbedieningsfonds, wat later met die Duvenagefonds en die GKSA-sustentasiefonds saamgesmelt het. Hierdie fonds help vandag nog talle kleiner gemeentes om hulle predikant te versorg. Tydens sy bediening in die eertydse gemeente Noordbrug Potchefstroom het hy in die Raad van die destydse PU vir CHO begin dien, die begin van ’n 20 jaar lange termyn.

Van 1966 tot 1978 het hy opgetree as professor in Bybelkunde, waar hy saam met die teologiese professore baanbrekerswerk gedoen het. Hy was in dié tyd direkteur van die Instituut vir die Bevordering van Calvinisme en van 1976 tot 1989 president van die konvokasie (die oudstudentebond). Hy is deur die Universiteit met die Alumni-oorkonde vereer.

Prof. Duvenage was voorsitter van die GKSA se Nasionale Sinode, en het belangrike insette as voorsitter van die deputate van die Administratiewe Buro gelewer. Ná sy emeritering het hy 13 jaar lank opgetree as voorsitter van die raad van trustees van Huis Eikelaan wat ’n aftreeoord in Potchefstroom gebou het.

Sy gesondheid is meermale geknak deur kanker in die rug en nek, hartprobleme en 'n gekraakte bekkenbeen, wat daartoe gelei het dat hy eindelik nie meer kon loop nie.

Akademiese prestasies[wysig | wysig bron]

Professore en studente van die Teologiese Skool Potchefstroom, 1940. Eerste ry: J.J.S. Venter, J.F. Erasmus. Tweede ry: prof. S. du Toit, prof J.D. du Toit (Totius), prof. C.J.H. de Wet. Derde ry: P.J. Coetzee, P.J. Venter, D.C.S. van der Merwe, L.J. Botha, G.C.P. van der Vyver, S.C.W. Duvenage.
Studente, dosente en besoekende predikante neem in April 1949 tydens die Sinode van die GKSA afskeid van Totius by die Teologiese Skool Potchefstroom. Eerste ry: D.F. Malan, G.P. Scheepers, C. Hatting, L.J. Botha, P.W. Buys, S.C.W. Duvenage, P.W. van der Walt, W.J. Postma, G.P.L. van der Linde, J.J.S. Venter, G.C.P. van der Vyver, M.J. Booyens, S.J. du Plessis, K.S. van Wyk de Vries. Tweede ry: J.V. Coetzee, P.J. Venter, P.J. Coetzee, J.W.J. van Ruyssen, D.J. van der Walt, H.G. Stoker, J.C. van der Walt, J.H. Boneschans, prof. J.D. du Toit, B.J. de Klerk, D.G Venter, A.S.E. Yssel, H.S. van Jaarsveld, H.J. Venter, D.N. Kotzé, N.T. Snyman. Derde ry: D.C.S. van der Merwe, B.R. Kruger, J. Postma, R.S.J. van Wyk, M. Postma, J.L. de Bruin, C.E.G. Malan, J.J.H. Booysen, B.J. de Klerk, A.L. Aucamp, J.A. Schutte, I.J. van der Walt, L.S. Van der Walt, S. du Toit, A. Duvenage, W.J. Snyman, P.J.S. de Klerk, T.T. Spoelstra.Vierde ry: D.J. Delport, J.L. Vorster, J.P. Jooste, A.A. Venter, J.F. du Plooy, H.F.V. Kruger, Jacs van Rooy, I.J. Lessing, J.M. de Wet, S.P. van der Walt, P.J. de Klerk.

Prof. Duvenage het twee meestersgrade en drie doktorsgrade verwerf: Th.D., D.Litt. et Phil. en D.Phil. Hy het in teologie gepromoveer met die proefskrif Die navolging van Christus. Aan die Vrije Universiteit in Amsterdam het hy in die filosofie gepromoveer met die proefskrif Kerk, volk en jeug. Ná uitgebreide studie in die VSA het hy weer aan die PU vir CHO gepromoveer in die sosiologie met 'n proefskrif, Die opstandige student.

Behalwe handboeke vir die vak bybelkunde, wat hy saam met ander skrywers onderneem het, is veral die boek Dekor van die Nuwe Testament bekend. Verskillende preekbundels oor die Bybelboek Openbaring (Voor sy troon en hier benede), die Bergrede (Die omgekeerde wêreldorde) en die kategismus het van sy hand verskyn. Hy het ook talle artikels in versamelwerke soos Die Koninkryk van God, Atoomeeu in U lig, Reformasie en Revolusie en in Woord en Daad gepubliseer.

Gesinslewe[wysig | wysig bron]

Mev. Magdalena Duvenage, dr. Duvenage se eggenote van 1943 tot haar dood omstreeks 2004.
Ds. Duvenage.

Hy was getroud met Lena, wat sowat ses jaar voor hom oorlede is. Magdalena Susara Malan was die dogter van Pieter Malan van Parys. Sy het aan die PUK studeer en die B.A.-graad en Unie-Onderwysdiploma behaal. Die raadsmedalje vir die vriendelikste damestudent in 1940 is aan haar toegeken. In 1943 is die egpaar getroud en uit die huwelik is drie kinders gebore. Sy het verskeie kursusse in kleremakery gevolg en terwyl haar man in Nederland studeer het, het sy 'n kursus aan die modeakademie in Amsterdam gevolg. In die verskillende gemeentes waarin dr. Duvenage predikant was, het sy opgetree as voorsitster van die susters en hulle verteenwoordig op talle susterskonferensies.

Waardering[wysig | wysig bron]

In sy lewenskets in die GKSA se Almanak vir die jaar 2011 skryf prof. Benoon Duvenage: “Sy lewe is gekenmerk deur sy energieke diensvaardigheid wat die Here as gawe aan hom gegee het en op baie terreine gebruik het ... As familie sal ons Schalk onthou vir sy passie vir die Koninkryk van God, sy sakevernuf, mededeelsaamheid en die voorbeeld wat hy deur sy deursettingsvermoë en harde werk gestel het."

Bronne[wysig | wysig bron]

  • (af) Duvenage, prof. Benoon in Vogel, ds. Willem (et al). Die almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2011. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
  • (af) Die Gereformeerde Vroueblad. 1959. Die Gereformeerde vrou 1859-1959. Potchefstroom: Potchefstroom Herald.

Sien ook[wysig | wysig bron]