Gaan na inhoud

Gereformeerde kerk De Aar

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Gereformeerde kerk
De Aar
Sluit in  De Aar
Britstown
Carnarvon
Murraysburg
Richmond
Victoria-Wes
Klassis  Burgersdorp
Belydende lidmate  33
Dooplidmate  4
Adres H.v. Dr. Pixley ka Seme-
en Maraisstraat
De Aar
Noord-Kaap
Geskiedenis
Stigtingsdatum  27 April 1923
Afgestig van  Philipstown
Eerste predikant  W.J. van der Merwe
(1934–1942)
Die oorspronklike Gereformeerde kerk op De Aar se hoeksteen is gelê op 2 Februarie 1935, 12 jaar ná die NG kerk s'n. Dis ontwerp deur W. De W. Bronkhorst, wat in 1923 as 'n leerling by Wynand Louw se firma begin werk het. Louw het die NG kerk De Aar ontwerp. Bronkhorst het ook die verbouings aan die Gereformeerde kerk ontwerp. Dis in 1961 opnuut in gebruik geneem.
'n Syaansig van die kerkgebou.
Die ou en nuwe hoeksteen van die Gereformeerde kerk De Aar.
Dr. W.J. en mev. Martha van der Merwe, van 1934 tot 1942 die eerste predikantspaar van De Aar.
Mev. Magdalena Duvenage, predikantsvrou van 1943 tot 1946.
Dr. S.C.W. Duvenage, leraar van 1943 tot 1946.
Ds. Martinus Postma, leraar van 1946 tot 1970, toe hy sy emeritaat aanvaar.
Die ingebruikneming van die kerkgebou, 1935.
Ds. Martinus Postma saai uit vanuit die SAUK se Oos-Kaapse ateljee.
Ds. Martinus en mev. Emma Postma met Dirk, hul seun Ferdinand se eerste seun, met sy doop in 1971. Dit was die laaste baba wat ds. Postma sou doop, enkele maande voor sy dood.
Ds. H.W. Schutte, leraar van 2007 tot '10 in kombinasie met Strydenburg en Oranjerivier).

Die Gereformeerde kerk De Aar is ’n gemeente van die GKSA op die Noord-Kaapse dorp De Aar, maar dit sluit ook omliggende dorpe soos Britstown, Carnarvon, Murraysburg, Richmond en Victoria-Wes in.

Die gemeente het besonder swaar deurgeloop onder gedurige wegtrek van Gereformeerde lidmate uit dié deel van die Noord-Kaap en aanliggende Oos-Kaap. Einde 1997 was hier nog 138 belydende en 44 dooplidmate, wat einde 2001 afgeneem het tot 122 en 32. Einde 2011 het dit teruggesak tot 70 en 16 en einde 2014 steeds verder tot 57 en 11. In dié tyd het die lidmaattal van die Gereformeerde kerk Colesberg, met wie De Aar tussen 1983 en 2008 in kombinasie was, van 71 en 34 afgeneem tot 32 en agt en dié van die nabygeleë Gereformeerde kerk Philipstown van 49 en 21 tot 19 en nul. In die GKSA se eeufeesjaar (1959) het De Aar ’n sieletal van 558 gehad, Colesberg 163 en Philipstown 138.

De Aar het op 27 April 1923 onder leiding van ds. J.G.H. van der Walt van die Gereformeerde kerk Philipstown afgestig, 10 jaar ná die NG gemeente De Aar se afstigting, hoofsaaklik van die NG gemeente Hanover. Al het predikantsbediening al van 1907 af voorgekom en is eredienste vir Gereformeerdes gereeld sedert 1914 op De Aar gehou, is die eerste predikant in die persoon van ds. W.J. van der Merwe eers in 1933 beroep. Met De Aar as sy standplaas moes hy ook die verre Kaapstad en later ook Kimberley in kombinasie met De Aar bedien. Van 1946 af sou ds. M. Postma (predikant tot 1970) ook Upington en die suide van Suidwes-Afrika van hier af bedien.

Die gemeente kon eers agt jaar ná sy stigting sy eie kerkgebou oprig. Oorspronklik het Philipstown se kerkraad in 1917 die Wesleyaanse gemeente se kerksaal gekoop. Van 1932 af is beplan vir die oprigting van ’n nuwe kerk, maar die bouwerk het eers in 1934 begin, waarskynlik weens die uitwerking van die Groot Depressie. Dié gebou is in 1935 in gebruik geneem en het £4 000 gekos. Toe herstelwerk daaraan nodig word, het die kerkraad besluit om dit te laat herbou. So is die huidige kerkgebou in 1961 in gebruik geneem. Die argitek van albei geboue en van die nuwe kerktoring, was Wouter De Wet Bronkhorst van Kaapstad.

Die Hammond-orrel in die kerk dateer van 1960 en is ontwerp en gebou deur die forma Cooper, Gill en Tomkins van die Kaap. Die gemeente se susteraksie was grootliks verantwoordelik vir die geldinsameling wat die koste van die aankoop en installering van die orrel, naweek R9 450, bestry het.

Weens die afname in sy lidmaattal tot 33 belydende lidmate in 2022 moes die kerkraad in daardie jaar die 87 jaar oue kerkgebou verkoop.

Predikante[wysig | wysig bron]

  1. Van der Merwe, dr. Wynand Jacobs, 1934 – 1942
  2. Duvenage, dr. Schalk Carel Willem, 1943 – 1946
  3. Postma, Martinus, 1946 – 1970 (aanvaar sy emeritaat)
  4. De Klerk, Jacobus Johannes, 1970 – 1973
  5. Van der Walt, Marthienus Frederik, 1973 – 1976
  6. Combrink, dr. Vorster, 1977 – 1982
  7. Malan, Jan, 1983 – 2006 (in kombinasie met Strydenburg)
  8. Schutte, Hendrik Willem, 2007 – 2010 (in kombinasie met Strydenburg en Oranjerivier)
  9. Le Roux, Jacobus Petrus, 2010 – 2012 (in kombinasie met Strydenburg, Philipstown en Oranjerivier)
  10. Badenhorst, Lourens Jurie, 2013 – hede (in kombinasie met Colesberg en Philipstown en bedieningsooreenkoms met Philippolis)

Bronne[wysig | wysig bron]

Sien ook[wysig | wysig bron]