Nasionale lied van Suid-Afrika

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
(Aangestuur vanaf Volkslied van Suid-Afrika)
Jump to navigation Jump to search
Nasionale lied van Suid-Afrika

Die Nasionale lied van Suid-Afrika is sedert 1996 'n samevoeging van Die Stem van Suid-Afrika en Nkosi Sikelel' iAfrika. Die onderskeie verse is in vyf van die elf amptelike landstale van Suid-Afrika en die lied bestaan uit twee dele in verskillende toonsoorte.

Geskiedenis[wysig | wysig bron]

Gedurende die apartheidsjare was Die Stem van Suid-Afrika die volkslied, en tussen 1994 en 1996 het Die Stem van Suid-Afrika en Nkosi Sikelel' iAfrika albei as volksliedere gedien.

Met die einde van apartheid in die jare negentig het die argitekte van die oorgang na 'n nuwe bedeling egter besef dat daar 'n nuwe nasionale lied sou moes kom wat vir almal aanvaarbaar is. By Die Stem van Suid-Afrika sou die voorheen benadeeldes nie aanklank vind nie; vir die blankes, wat die woorde van Nkosi Sikelel' iAfrika nie verstaan het nie, was dié weer niks minder as 'n strydkreet van verset nie.

Maar deur die twee saam te voeg -- en alle Suid-Afrikaners te laat begryp dat dit 'n lied van seënbede en glorie onder die helderblou hemel van Suid-Afrika is -- is 'n kompromis bereik in die edelste tradisie van versoening.

Die oorspronklike woorde en melodie van Nkosi Sikelel' iAfrika is deur Enoch Sontonga geskryf. Voor Nkosi Sikelel’ iAfrika gebruik is as deel van die amptelike nasionale lied was dit 'n gewilde kerklied en is dit ook beskou as die volkslied deur die onderdrukte bevolking van Suid-Afrika.

Die Stem van Suid-Afrika se woorde is deur die vermaarde Afrikaanse skrywer C.J. Langenhoven geskryf en die melodie in 1921 deur M.L. de Villiers gekomponeer. Die Stem van Suid-Afrika was in der waarheid Langenhoven se bekendste enkele werk. Dit was ook De Villiers se gedenkwaardigste toonsetting. Later het die Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie sowel God save the King as Die Stem aan die einde van hul daaglikse uitsendings gespeel. Dit is die eerste keer in die openbaar gesing met die amptelike hysing van die landsvlag op 31 Mei 1928, maar dit was eers op 2 Mei 1957 dat die regering Die Stem as die amptelike volkslied aanvaar het. As The Call of South Africa is dit mettertyd ook in Engels gesing.

Inhoud[wysig | wysig bron]

Die Zoeloe- of Xhosa-weergawe van Nkosi Sikelel' iAfrika (God seën Afrika) word gebruik vir die eerste vers, terwyl die Sotho-weergawe die tweede vers van die nasionale lied vorm. Die derde en vierde verse bestaan uit 'n Afrikaanse en Engelse deel van Die Stem.

Lirieke van die volkslied Vertaal in Afrikaans
Xhosa Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
Here, seën Afrika
Mag haar gees opstyg,
Zoeloe Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.
Hoor ons gebede aan,
Here, seën ons, haar kinders.
Sotho Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa, South Afrika — South Afrika.
God, ons vra U om ons nasie te beskerm,
Gryp in en beëindig alle konflikte.
Beskerm ons, beskerm ons nasie,
ons nasie, Suid-Afrika - Suid-Afrika.
Afrikaans
Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes
Waar die kranse antwoord gee,
Engels Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom
In South Africa our land.
Klink die oproep om saam te kom,
en verenig sal ons staan.
Kom ons leef en streef na vryheid
in Suid-Afrika ons land!

Eksterne skakels en bronne[wysig | wysig bron]