Gaan na inhoud

Wikipedia:Skryfwedstryd 2010

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Skryfwedstryd
Skryfwedstryd

Die eerste skryfwedstryd van die Afrikaanse Wikipedia vind in November en Desember plaas. Aan die einde word 'n geldprys uitgereik. Die uitslag sal voorlopig op 8 of 9 Maart 2010 bekend gemaak word.

Reëls[wysig bron]

 1. Die wedstryd begin op 1 November 2009, 0:00 (Suid-Afrikaanse tyd) en eindig op 1 Januarie 2010 om 0:00.
 2. Deelnemers kan van die tydstip af alleen of in spanne van twee gebruikers hier inskryf, onder vermelding van die artikel wat hulle wil skep of verbeter en hul gebruikersname. Daar word vereis dat alle deelnemers geregistreerde gebruikers is. As u nog nie 'n gebruikersnaam het nie, skep gerus een hier.
 3. Deelnemers kan tot op 1 Januarie 2010, 0:00, inskryf.
 4. Deelnemers kan self kies aan watter artikel hulle vir die wedstryd wil werk. Die enigste vereiste is dat dit dit 'n nuwe artikel moet wees (een wat nog nie bestaan nie), of dat 'n saadjie ('n baie kort artikel) uitgebrei word. Kliek hier vir 'n lys van saadjies. Hierdie wedstryd geld alleen vir artikels en nie vir lyste, datumbladsye ens. nie.
 5. Alleen wysigings wat tydens die verloop van die wedstryd aangebring is word in ag geneem tydens beoordeling.
 6. Die beoordelaars bepaal die verloop van die wedstryd en gebruik diskresie om probleme op te los wat nie in die spelreëls bespreek word nie.
 7. Die beoordelaars en organiseerders mag nie aan die wedstryd deelneem of aan artikels werk nie (behalwe vir die verwydering van vandalisme, ens.).
 8. Die beoordelaars beoordeel slegs verbeteringe wat deur die deelnemers self aangebring is. Deelnemers moet dus altyd inteken voordat hulle aan 'n artikel werk.
 9. Die beoordelaars beoordeel die wysigings aan die hand van die beoordelingskriteria hier onder. Die produk van 'n span van twee gebruikers word op dieselfde manier as dié van 'n selfstandige deelnemer beoordeel.
 10. Die besluit van die beoordelaars is finaal en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.
 11. Die prysgeld is:
 • 1ste prys: R500
 • 2de prys: R300
 • 3de prys: R200
Let wel, prysgeld word nie per persoon uitgedeel nie, m.a.w. 'n span van twee persone sal nie elk R500 kry indien hul artikel wen nie.

Beoordelingskriteria[wysig bron]

 1. Die inleiding. Die inleiding moet nie te lank wees nie, maar ook nie te kort nie. Dit moet 'n begryplike en volledige definisie asook 'n kort opsomming van die onderwerp bied.
 2. Die indeling of struktuur, waaronder die gebruik van opskrifte en paragrawe. Die struktuur is oorsigtelik, logies en/of handhaaf 'n natuurlike verloop; hoofsake word van bysake onderskei.
 3. Die uitleg. Die uitleg moenie te veel afwyk van die gebruiklike nie. Waar moontlik, word relevante beelde gebruik. Beelde, tabelle en/of grafieke word so veel moontlik met 'n kort teks beskryf. Die uitleg moenie van die inhoud aflei deur 'n deurmekaar gebruik van beelde, sjablone of ander elemente nie.
 4. Die inhoud. By 'n goeie artikel is die inhoud neutraal en relevant ten opsigte van die onderwerp en veral so volledig moontlik. Die inhoud moet voldoende wees om die onderwerp goed te dek, maar nie meer vertel as wat noodsaaklik is nie. Die inhoud moet ook nie dele bevat wat duidelik onensiklopedies is nie. Beelde, tabelle, sjablone en/of grafieke word slegs gebruik indien hulle relevant is tot die inhoud van die artikel.
 5. Die styl. Hieronder val leesbaarheid, grammatika, spelling, woordkeuse en sinsbou. Die taalgebruik is so veel moontlik op die algemene leser gerig: die Afrikaans wat die artikel besig is toeganklik vir die belangstellende, nie-gespesialiseerde leser met 'n gemiddelde algemene ontwikkeling.
 6. Die verifieerbaarheid. Omstrede bewerings in 'n artikel moet deur 'n bronvermelding ondersteun word. Die gebruikte (en vermelde!) bronne moet so veel as moontlik relevant en van toepassing wees op die onderwerp. Bronne moet ook betroubaar wees: die aantal bronne is minder belangrik as die kwaliteit van die bronne.
 7. Ingewikkelde wikisintaks is nie 'n vereiste nie. Artikels wat nie van inligtingskaste of ingewikkelde tabelle voorsien is nie, sal nie daardeur benadeel word nie. So ook sal gebruikers nie voordeel trek uit die insluiting daarvan nie.

Tydsverloop[wysig bron]

 • Die voorlopige organisasie maak voor 1 November 2009 die definitiewe reëls en die beoordelaars bekend.
 • Tot op daardie tydstip mag die beoordelaars die reëls wysig. Daarna is die reëls definitief.
 • Vanaf dieselfde tydstip is die inskrywing geopen en kan aan die gekose artikels gewerk word.
 • Inskrywing bly moontlik tot 31 Desember 0:00.
 • Die wedstryd sluit op 1 Februarie 2010, 0:00. Wysigings wat ná daardie tydstip aangebring word, word nie deur die beoordelaars oorweeg nie.
 • Daar word beplan dat die beoordelaars die uitslag op 1 Maart 2010 bekend sal maak.

Inskrywing[wysig bron]

Inskrywings kan vanaf 1 November 2009 hier geplaas word (kliek op "wysig" hierbo, langs die opskrif).

 1. MikeRumex (kontak): Meetkunde
 2. Adriaan (Bespreking • Bydraes) en Anri Botha (kontak) 12:20, 25 November 2009 (UTC): Toy Story[antwoord]
 3. hansjoseph (kontak) : Pous Gregorius XIII
 4. Winstonza (kontak): Siberië
 5. Morne (kontak): Zambië
 6. Roché Petersen (kontak): Die Prins van Wallis-Obelisk, Port Elizabeth
 7. mstrydom (kontak) : Slag by Teutoburgerwoud
 8. Jens E. (kontak): Winnie Die Poeh
 9. Byeboer (kontak) 22:09, 30 November 2009 (UTC): Stuifmeel[antwoord]
 10. Africa South (kontak) - Surrey
 11. Ggeldenhuys (kontak): Java_(programmeertaal)
 12. Jacques B Viviers: Messias
 13. Voyageur (kontak): Barnsteen
 14. laurens (kontak): Alternatiewe Afrikaanse Musiekbeweging

Beoordelaars[wysig bron]

 1. Anrie.
 2. Arno.

Uitslae[wysig bron]

1ste plek: Siberië[wysig bron]

Eerste plek gaan aan Winstonza se artikel oor Siberië. Baie geluk! Jy wen 'n geldprys van R500. Hou jou (elektroniese) posbus dop vir 'n bevestiging en verdere inligting oor hoe jou prys aan jou oorgedra sal word.

Wat het die beoordelaars gedink?

 • Inleiding
Anrie: Baie goed. Geen kommentaar.
Arno: Goed. Goeie oorsig met kern feite.
 • Indeling
Anrie: Goed. "Godsdiens" en "Demografie" kon miskien naas mekaar geplaas word, of eersgenoemde selfs as onderafdeling van laasgenoemde.
Arno: Goed. Breedvoerig en redelik volledig.
 • Uitleg
Anrie: Goed. Die vetdruk van name onder "Ontdekkingsreise in Siberië", asook die groot aantal rooi skakels vergemoeilik die lees in sommige plekke.
Arno: Goed. Gebruik van beelde en tabelle deurgaans goed. Kon dalk tabel ook oorweeg vir demografiese inligting.
 • Inhoud
Anrie: 'n Interessante artikel oor 'n land wat vir die leek gewoonlik sinoniem met "baie koud" is, maar helaas ontbreek daar dele oor die (huidige en geskiedkundige) kulture van hierdie etnies diverse gebied. Die "Geskiedenis"-afdeling is uiters omvangryk, maar beslaan daardeur ongeveer 30% van die artikel se inhoud, met die gevolg dat die nege ander afdelings uiters kort voorkom. Dis ook jammer dat geen kaart (soos byvoorbeeld Beeld:Siberia_topo144.png) gebruik is om die afdeling "Ontdekkingsreise in Siberië" toe te lig nie, wat die leser in staat sou stel om die verskillende togte te volg. Die afdeling "Bekende mense wat in Siberië gebore is" is oorbodig.
Arno: Bo-gemiddeld. Meeste afdelings het genoeg detail sonder om té omslagtig te raak. Godsdiens afdeling effe kort. Geskiedenis té breedvoerig indien verwys word na artikel wat hierdie inligting behoort te bevat, dalk sou kort tydlyn beter wees in hierdie geval.
 • Styl
Anrie: Die korrek getranslitereerde name is 'n plesier vir die oog (en die mond, wat dit dan makliker kan uitspreek), maar daar is 'n paar terme/konsepte wat nie aan die leek bekend sal wees nie en ook nie in die artikel verduidelik word nie, byvoorbeeld "khanaat" en "khan", "taig" en "Kosak-ataman". Hierdie woorde kom ook nie 'n in standaardwoordeboek voor nie, dus is die leser afhanklik van ander artikels.
Oor die algemeen word egter baie goeie Afrikaans gebesig, mens kan jou verlekker in woorde soos "lyfeiene" en "menseheugenis". Die enigste taalfoute wat opgespoor kon word, is "Asiese" i.p.v. "Asiatiese" en die inkorrekte gebruik van "meteoor".
Arno: Goed. Taalgebruik deurgaans goed. Artikel leesbaar vir meeste lesers.
 • Verifieerbaarheid
Anrie: Die artikel verwys na "die grootste bekende vulkaniese uitbarstings in die aarde se bestaan", wat tydens die Perm op die Sentraal-Siberiese Plato plaasgevind het. Ek kan egter geen ander verwysing daarvoor vind nie, maar slegs teenstrydige inligting (byvoorbeeld op www.extremescience.com
Die res van die verwysings lyk in die haak: goedertrou word aanvaar met die Russiese bronne. Met een of twee uitsonderings is die verwysings ook keurig geformatteer: goed leesbaar en in Afrikaans.
Arno: Bo-gemiddeld. Enkele stellings nie ondersteun deur verwysings. Meestal goeie gebruik van verwysings. Interne skakels voldoende met effens te kort in geografie afdeling, spesifiek rondom riviere, mere en bergreekse.

2de plek: Zambië[wysig bron]

Die tweede plek word aan Morne toegeken vir sy artikel oor Zambië. Baie geluk! Dit was so hittete of hierdie was nommer een. Jy wen 'n geldprys van R300. Hou jou (elektroniese) posbus dop vir 'n bevestiging en verdere inligting oor hoe jou prys aan jou oorgedra sal word.

Wat het die beoordelaars gedink?

 • Inleiding
Anrie: Baie goed. Daar kon in die inleiding eerder na 'n opsommende 12,8 miljoen en 1,4 miljoen inwoners verwys word, eerder as die gemelde 12 818 708 en 1 420 054. Die presiese getalle (en die skattingsdatums) kon dan eerder in die "Provinsies en stede"- en "Demografie"-afdelings gemeld word.
Arno: Goed. Geen kommentaar.
 • Indeling
Anrie: Baie goed. Geen kommentaar.
Arno: Goed. Geen kommentaar.
 • Uitleg
Anrie: 'n Jammerlike tekort aan beelde, gesien die onderwerp. Die artikel verwys na Zambië as die "Die skoenlapper in die hart van Afrika", maar buiten drie foto's (een van die Victoria-valle, 'n standbeeld van Livingstone en 'n oopgroefmyn), is daar niks van die land se "onopgesmukte wildernisgebiede" te bespeur nie. Foto's van die Zambezi, die brug van by die Victoria-valle, natuurlandskappe en wilde diere sou al te welkom gewees het. So ook prentjies van die inwoners, wat hul kultuur (byvoorbeeld kleredrag, kuns en dieet) uitbeeld.
Die kaart wat by "Geografie" gebruik word, sou beter te pas gekom het by "Provinsies en stede", om oningeligdes 'n idee van die land se uitleg te gee. 'n Topologiese kaart sou beter by "Geografie" gepas het. Dit is belangrik om te onthou hoe belangrik die visuele impak van 'n artikel op die leser se aandag is.
Die tekstuele uitleg is baie goed, alhoewel daar hier en daar woord in vetdruk verskyn (soms met, soms sonder oënskynlike rede) wat nie gebruiklik is nie.
Arno: Bo-gemiddeld. Gebruik van beelde kan verbeter. Geen tabelle gebruik waar nodig, bv. lys van stede, provinsies. Anrie: Arno is daarop gewys dat die gebruik van/tekort aan ingewikkelde wikisintaks, soos dié gebruik vir tabelle, nie in die beoordeling in ag geneem mag word nie. Ek laat egter steeds sy kommentaar hier vir volledigheid.
 • Inhoud
Anrie: Baie goed. Byna volledig, alhoewel die artikel min vertel oor die kultuur van die meer as 70 stamme wat hierdie land bewoon. Die lys van tale is dan weer te veel: dit sou beter gewees het om die grootste tale te noem en dan van Ambo tot Yombe op te som as " 'n verdere x inheemse tale word deur altesaam sowat 'n kwart van die bevolking gepraat". Dit is ook nie duidelik hoekom die verdere 13 dialekte as "tale in hulle eie reg gereken kan word" nie, aangesien 'n dialek juis nie 'n taal in eie reg is nie.
Die gebruik van die woorde "spog", "asemrowende" en sels ook "opwindende" is subjektief.
Arno: Bo-gemiddeld tot goed. Toerisme afdeling praat van “enorme ongerepte gebiede” maar Geografie afdeling het geen verwysing na hierdie gebiede nie. Geskiedenis het geen inligting oor Livingstone, maar wel beeld.
 • Styl
Anrie: Baie goed. Geen kommentaar.
Arno: Taalgebruik goed. Artikel toeganklik vir meeste lesers. Ekonomie sou beter lees met onderafdelings.
 • Verifieerbaarheid
Anrie: Baie goed. Jammer dat slegs die kaal URL'e gegee word.
Arno: Goed. Geen kommentaar.

3de plek: Barnsteen[wysig bron]

Die derde plek word toegeken aan die artikel Barnsteen, deur Voyageur. Baie geluk! Jy wen 'n geldprys van R200. Hou jou (elektroniese) posbus dop vir 'n bevestiging en verdere inligting oor hoe jou prys aan jou oorgedra sal word.

Wat het die beoordelaars gedink?

 • Inleiding
Anrie: Baie goed. Geen kommentaar.
Arno: Goed. Geen kommentaar.
 • Indeling
Anrie: Baie goed. Die subafdelings "Afrika", "Amerika" en "Asië en Oseanië" is baie kort i.v.m. die gepaarde subafdelingds en kon eerder saam gegroepeer word onder "Res van die wêreld" of iets soortgelyks, vir meer balans.
Arno: Goed. Geen kommentaar.
 • Uitleg
Anrie: Die gebruik van foto's is een van hierdie artikel se sterk punte en illustreer die betreffende afdelings baie goed.
Arno: Gemiddeld. Alle beelde aan regterkant, geen variasie in beeld grootte. Beelde word gebruik maar nie na verwys.
 • Inhoud
Anrie: Goed. Ongelukkig is die artikel nie betyds voltooi nie en ontbreek daar dus nog dele wat eers na die sluitingsdatum bygevoeg is.
Arno: Bo-gemiddeld. Gebruik vandag? Onder Ekonomiese betekenis is slegs chemiese bedryf genoem, tog word kunswerk en juwele na verwys in beelde.
 • Styl
Anrie: Oor die algemeen is die taalgebruik baie goed, maar daar is helaas 'n aantal foute. Aantal verkeerd gekose (of vertaalde) woorde, byvoorbeeld "wryf" i.p.v. "vryf"; "lynx" (wilde kat) i.p.v. "los"; "kauriboom" i.p.v. "kouriboom" en "alchimiste" i.p.v." "alchemiste".
So ook 'n aantal (waarskynlik) inkorrekte vakterme: "abietinesuur" moet eintlik "abiëtiensuur" wees. Omdat die name van hierdie sure uit die Duitse artikel verkry is en slegs "Abietinsäure" 'n artikel het, kon ek nie die res navors nie, aangesien ek 'n Engelse naam benodig vir vertalings. Dit lyk my egter waarskynlik dat die res (isopimaarsuur, agathendisuur, sandraracopimarsuur, succinien, sucinoreseen, succiniet) ook nie korrek is nie.
Aantal ander klein taalfoutjies (ontbrekende bw., ww. v.nw., oorbodige kommas, ens.)
Dit lyk asof "voorkomste" as die meervoud van "voorkoms" gebruik word, alhoewel dit slegs as meervoud gebruik word vir die beskrywing van iets se uiterlik, dus verwag die leser daar om oor die voorkoms (uiterlike) van die verskillende soorte amber te leer, terwyl die woord gebruik is om te verwys na die verskillende plekke waar dit voorkom. "Verspreiding" of iets derglike sou meer akkuraat gewees het.
Arno: Gemiddeld. Lees gemaklik. Enkele taalfoute (tikfoute?). Min interne skakels.
 • Verifieerbaarheid
Anrie: In die inleiding word daar verwys na sommige van die oudste voorwerpe in barnsteen en genoem dat hulle in Egipte ontdek is en meer as 6000 jaar oud is. Volgens [1] is ambervoorwerpe reeds in die 13de millennium v.C. deur stamme in Europa gebruik, terwyl [2] en [3] weer meld dat die vroegste bewerkte amber krale uit Engeland van 11-9 duisend jaar v.C. is. Dus sou 'n verwysing (met aanhaling indien bron nie aanlyn is nie) hier van pas gewees het. Dis jammer dat die artikel 'n algemene bronnelys ontbreek.
Arno: Gemiddeld. Redelik. Min verwysings. Heelwat stellings nie ondersteun deur verwysings. Geen eksterne skakels?

Eervolle vermelding: Pous Gregorius XIII[wysig bron]

Ek (Anrie) wil tog 'n eervolle vermelding maak van hansjoseph se artikel oor Pous Gregorius XIII. Alhoewel die artikel goeie Afrikaans besig en voorsien is van beelde, bronne en verwysings, is daar gevoel dat die inhoud tekort skiet: die inleiding verwys na allerhande geskiedkundige voorvalle waar die onderwerp by betrokke was, maar die artikel behandel dit slegs baie kortliks. Steeds 'n baie goeie poging. Ongelukkig kan ons jou niks anders as 'n handdruk en 'n klop op die skouer bied nie. Anrie (kontak) 10:36, 15 Maart 2010 (UTC)[antwoord]