Bespreking:Orania

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search
Featured article star - cross.svg
Hierdie artikel is in 2020 vir voorbladstatus benoem, maar die gemeenskap het die benoeming afgekeur of nie voldoende ondersteun nie. Dit beteken nie hierdie artikel het nie voorbladpotensiaal nie. Skaaf gerus daaraan en help die genoemde probleme oplos. As jy meen dit het intussen so verbeter dat dit nou op die voorblad kan pryk, kan jy dit gerus weer benoem.

US $200000??[wysig bron]

Is het niet beter om de Rand te gebruiken, of is deze transactie werkelijk in dollars gedaan?

Danielm 13:27, 27 Augustus 2005 (UTC)

Was seker in Rand, maar ek sal nie aannaames maak nie. --Alias 15:26, 27 Augustus 2005 (UTC)
Hulle webwerf sê R1,5 Rand

Krediet Koöperatief[wysig bron]

Ons moet ook seker maak oor Krediet Koöperatief. Die spelreëls laat toe vir die verkeerde woordbou in die geval van ondernemings se name. --Alias 15:26, 27 Augustus 2005 (UTC)

Morgenzon in die Vrystaat?[wysig bron]

Die artikel praat van die Oranje Vrystaatse gemeenskap van Morgenzon. Is Morgenzon nie in die ou Transvaal nie? Laurens 15:19, 11 Desember 2005 (UTC)

Ek onthou ook dat dit in Oos-Transvaal is, maar is nie doodseker nie. --Alias 08:32, 12 Desember 2005 (UTC)

Werkloosheid onder blankes[wysig bron]

Waar kom die inligting vandaan dat werkloosheid onder blankes met 100% toegeneem het sedert die einde van apartheid of is dit spekulasie? Wonder ook hoe word die streng verbod teen nie Afrikaners afgedwing wanneer die gebied per slot van rekening nog binne die Suid-Afrikaanse grondgebied val en onderhewig is aan dié se wetgewing --RM 17:15, 11 Desember 2005 (UTC)

Sonder 'n bron is die werkloosheidstatistiek nutteloos (dalk selfs skadelik). Daar is mense by en:wiki wat wil hê dat dinge sonder bronverwysings eenvoudig nie meer aanvaar word nie - dalk nie 'n slegte idee nie. Weet nie van die Afrikaners-alleen-toegang nie. --Alias 08:32, 12 Desember 2005 (UTC)
Wel, ek behoort tot die kamp wat vind dat 'n verpligting tot bronverwysing onwerkbaar is; 'n kenner op 'n bepaalde gebied kan baie goeie artikels skryf, sonder dat hy hiervoor noodwendig bronne het; hy moet dan kennis wat hy oor desennia opgedoen het gaan terugsoek.
'n Kwessie as hierdie vereis natuurlik wel 'n bron, ieder statisties gegeven is waardeloos sonder dat bekend is wanneer en hoe dit gemeet is, maar, dit is baie waarskynlik aan dat die skrywer hier die getal nie self bedink het nie. As skrywer sy bron genoem het sou dit miskien een dubieuse bron wees en sou ons oor hierdie neutraliteitsaantasting heen gelees het.
En dit is wat ek baie dikwels op en: sien; die druk daar om bronne te noem het tot gevolg dat op en: persoonlike meninge van joernaliste as bron genoem word. Danielm 11:44, 12 Desember 2005 (UTC)
Die Instituut vir Sekerheidstudies in Suid-Afrika toon aan dat blanke armoede met 197% toegeneem het tussen 1995 en 2001. Verwys na Monograaf 81 op hul webblad, of alternatiewelik kan daar na die artikel getitel Volkstaat ook verwys word. Gemsbok 11:44, 6 April 2006 (UTC)

Kategorisering[wysig bron]

Ek vind die toevoeging tot Kategorie:Apartheid bietjie vreemd. Hoe kom dit daarby? In Kategorie:Apartheid verwag ek dinge wat met die NP-bewind van '48-'94 te doen het. --Alias 06:49, 11 Januarie 2006 (UTC)

Ek dink dit is wel gepas. Hoewel Orania nie die oorspronklike visie probeer implementeer nie is dit tog duidelik verwant in die sin dat dit baie van dieselfde beginsels op 'n kleiner skaal probeer implementeer. Die Verwoerd nasate is ook baie betrokke. Ek dink dus iemand wat in Apartheid belangsstel sal graag bewus gemaak wil word van Orania. Laurens 07:47, 11 Januarie 2006 (UTC)
Ek probeer hard om saam te stem, maar sukkel 'n bietjie. Vir die doel van NPOV wonder ek of inwoners/aanhangers van Orania gelukkig sal wees met hierdie kategorisering. "Apartwees" is omtrent so ver as wat dit gaan. Hulle gebruik slegs eie arbeid, byvoorbeeld. Sal nog bietjie moet dink. --Alias 10:58, 11 Januarie 2006 (UTC)
Ek is weer geneig om met Laurens saam te stem. Hier word in die artikel byvoorbeeld verwys na Blanke armoede en nie Afrikaner armoede nie. Dit wil dus voorkom asof dit eerder 'n poging is om 'n rasgebaseerde eksklusiewe enklawe te skep eerder as een wat op kultuur gebaseer is. Ek vermoed 'n Engelssprekende blanke persoon wat Afrikaans glad nie magtig is nie baie meer welkom daar gaan wees as 'n Afrikaanssprekende gekleurde of swart persoon. Miskien moet dit dus eerder onder die kategorie rassisme val? :) --RM 10:11, 6 April 2006 (UTC)
Ek is seker dat jy oorreageer Renier. Die rede waarom na "blanke" verwys word, is omdat dit die wyse is waarop statistiek versamel en beskikbaar gestel is. Die syfer vir Afrikanerarmoede word nie in die bron aangetoon nie (verwys bo). Voorts word daar geen poging deur die dorpsleierskap aangewend om ontwikkelingskapitaal vanaf ander blanke-groepe te bekom nie, hoewel dit die ontwikkeling van die dorp sal versnel (hulle is dus nie rassisties nie - feite maak beter argumente as vermoedens). Die kultuurverskille tussen Afrikaners en Afrikaanssprekende gekleurde of swart persone is net so wyd as tussen die Britse en Ierse kulture, hoewel beide vandag Engels is. Ek stem saam met Alias. Apartheid was 'n poging om ander volkere te onderdruk, terwyl Orania glad nie dieselfde doel nastreef nie. --Gemsbok 12:15,12 April 2006 (UTC)
Ek het nou al my eier gelê, maar wil die volgende gedagte byvoeg: Ek vermoed dat dit vir mense van Orania gaan om selfbeskikking - iets wat die afgelope tyd weer bietjie aandag getrek het (daar was 'n bespreking met een van die Boshoffs en 'n klomp Afrikanerintelektueles). Selfbeskikking is natuurlik geensins iets nuut in Afrikanergeledere nie, mens sou dit dalk kon knoop so ver terug as die Boere-oorloë, die Groot Trek, die Vryburgers, die Hugenote, ens. ens. 'n Apartheidetiket is 'n strawwe oordeel om te vel oor ander, en alhoewel dit moontlik vir party Oraniërs gaan om so-iets, sou dit 'n veroordeling van ons kant af wees en sal ons dus 'n "kant" kies deur hulle poging te bestempel as iets wat algemeen as sleg beskou word, terwyl selfbeskikking en eie grondgebied natuurlik nie insigself iets slegs is nie. Ek probeer om die moontlike interpretasie van 'n "grys area" te respekteer, maar ek voel deur dit wel as apartheid te kategoriseer, het ons klaar kant gekies en neutraliteit verloor. --Alias 20:53, 20 April 2006 (UTC)
De kwestie houdt mensen blijkbaar nogal bezig, dus hier mijn duit in het zakje. Orania heeft duidelijk niets te maken met het apartheidsstelsel wat voorheen in Zuid-Afrika aanwezig was.
Het probleem voor mij zit in deze zin: "daar bestaan 'n streng verbod op inwoners of werkers wat nie Afrikaners is nie". Ik vrees dat hier blanke, Afrikaansetalige inwoners van Zuid-Afrika bedoeld worden. Met andere woorden, Orania maakt onderscheid naar huidskleur, het basisbeginsel van apartheid. Ik zeg niet dat in Orania gediscrimineerd wordt, maar zolang onderscheid naar ras wordt gemaakt is er een probleem.
Als de eis bijvoorbeeld was "wie hier wil wonen moet Afrikaans kunnen", dan zou dit een andere zaak zijn, immers, iedereen kan een taal leren. Maar zoals ik dit begrijp, is dit puur een kwalificering op basis van afkomst.
Probleem is dat de categorie "apartheid" Orania in direct verband brengt met het oude apartheidstelsel. Ik kan mij voorstellen dat mensen dit problematisch vinden. Misschien zit de oplossing in twee begrippen; nl: hanteert bijvoorbeeld een artikel rassensegregatie voor het algemene begrip van het scheiden van rassen, en een artikel nl:Apartheid voor het oude apartheidsstelsel van Zuid-Afrika. Danielm 13:08, 29 April 2006 (UTC)
Danielm skrywe:"Het probleem voor mij zit in deze zin: "daar bestaan 'n streng verbod op inwoners of werkers wat nie Afrikaners is nie". Ik vrees dat hier blanke, Afrikaansetalige inwoners van Zuid-Afrika bedoeld worden" - Hierdie stelling is myns insiens verkeerd en dui op onkunde rakende die bedoeling van die term "Afrikaner". 'n Afrikaner is nie slegs 'n blanke persoon wat Afrikaans praat nie. Afrikaners beskik oor 'n hoogs onderskeibare kultuur en geskiedenis as volk, wat nie vereenselwig kan word met ander etniese groepe (ook blankes) wat Afrikaans magtig is nie. Daar word dus nie bedoel dat enige Afrikaanstalige blanke persoon welkom is nie, dit strek veel wyer, en sluit 'n gedeelde geskiedeniservaring, verantwoordelikheid vir dade in die verlede en geloofsoortuiging in.
Die verwysing moet, weens NPOV, verwyder word, totdat daar bewys kan word dat dit nie die neutraliteit wat die leser ervaar, beïnvloed nie. Op hierdie stadium is dit duidelik dat die verwysing, ten minste in sommige se mening, die reëls van NPOV verbreek. --Gemsbok 12:15,10 Mei 2006 (UTC)
Je weet wat ik bedoel. Verbreding van de term "Afrikaner" helpt niet, zolang er een criterium bestaat wat mensen uitsluit op basis van afkomst is het basisprincipe van apartheid aanwezig. Ik begrijp het probleem met de huidige categorisering, en ik zeg daarom niet dat de huidige situatie zo moet blijven.
Op nl: is een discussie geweest over "genetische manipulatie". Tot halverwege de jaren '90 was dit de enige benaming.
Manipulatie betekent "door mensenhanden gewijzigd" maar had volgens de genindustrie een negatieve benaming. In de 2e helft van de jaren '90 ontstond daarom een eufemisme, "genetische modificatie". Genetische modificatie inderdaad een neutrale term.
Probleem is dat gebruik van een eufemisme POV is, namelijk "genetische modificatie" wordt vooral door de genindustrie gebruikt. Gebruik van "genetische modificatie" is dus een standpunt ten voordele van de industie. De oplossing die uiteindelijk gekozen is, is het noemen van beide termen, zodat geen discussie over neutraliteit mogelijk is.
Dit is een zelfde probleem. Plaatsing in de categorie Apartheid geeft POV-problemen, maar het puur verwijderen van de categorie is ook POV, want er is een goede reden waarom de huidige categorisering is aangebracht. Er moet een oplossing gevonden worden wat recht doet aan beide standpunten. Danielm 11:13, 10 Mei 2006 (UTC)
"... is het basisprincipe van apartheid aanwezig." Vir my lê hier 'n probleem, want dan moet ons die Suid-Afrikaanse Vrouefederasie, Vroue Landbou-unie, vrouerugby, ens. onder seksisme kategoriseer, omdat dit ook "die basisbeginsel van seksisme" bevat. Klassieke musiekkonserte diskrimineer teen ander soorte musiek. Meeste mense is dit eens dat hedendaagse Swart Ekonomiese Bemagtiging (nodige) rassediskriminasie is, maar dit gaan tog nie onder apartheid geklassifiseer word nie. Soos ek dit verstaan bestaan die ideale van die mense van Orania van lank voor apartheid, en dit bestaan steeds na die val van apartheid. Dit is omtrent onmoontlik vir meeste Suid-Afrikaners om burgers van Europese lande te word - juis oor hulle herkoms (huidige nasionaliteit - herkoms sou party nog ingekry het). As daar mense is wat Orania beskuldig en die woord apartheid noem, kan ons dalk noem met 'n verwysing dat mense hulle daarvan beskuldig, maar as iemand kyk na Kategorie:Apartheid en hulle sien Orania, het ons die besluit reeds vir hulle geneem. --Alias 17:32, 10 Mei 2006 (UTC)
De vergelijking met de vrouwenbeweging is een moeilijke, maar hij gaat wat mij betreft niet op omdat vrouwendiscriminatie nergens in de maatschappij getolereerd wordt. Het feit dat vrouwen zichzelf organiseren wordt wel getolereerd, evenals het feit dat Afrikaners zich organiseren. Orania gaat veel verder dan dat. Ik ben het helemaal met je eens dat de huidige categorisering een oordeel velt, en Wikipedia mag niet oordelen. Tegelijkertijd constateer ik dat er een hele goede reden is voor de huidige categorisering. We hebben een oplossing nodig die recht doet aan beide standpunten. Danielm 06:33, 11 Mei 2006 (UTC)\


Danielm; U is besig om 'n baie wyer betekenis vir die term "Apartheid" voor te stel. Indien ons u nuwe betekenis aanvaar moet ons al die volgende items ook onder die kategorie Apartheid toon:
 • Ierse Republikeinse Leer
 • Baskiese seperatiste
 • Swart Ekonomiese Bemagtiging
 • Europese Unie
 • Nederlandse wetgewing wat dit vereis dat immigrante die Nederlandse taal en kultuur aanleer
 • Verenigde Nasies
 • OPUL
 • Klu Klux Klan
 • Swart bewussynsbeweging
 • Partisie
 • Seperatisme
 • Vryheid van assosiasie
 • NPOV
 • Adolf Hitler
 • Martin Luther King
 • Kolonialisasie
Die lys is onuitputbaar, indien ons u siening oor die betekenis van "Apartheid" aanvaar. Myns insiens was "Apartheid" 'n amptelike regeringsbeleid wat veroorsaak het dat sekere volkere onderdruk was, en tussen 1948 en 1994 beoefen was.
Verder blyk dit dat Orania slegs een van twee items onder kategorie Apartheid is, wat daarop dui dat dit nie 'n bona fide poging is om addisionele inligting te verskaf tot voordeel van die leser nie. Gemsbok 11:45,11 Mei 2006 (UTC)
Ok, op wie is die laatste uitspraak van toepassing? Suidafrikaan? Laurens? Sorry, maar ik heb geen enkele aanwijzing dat beide gebruikers met kwade bedoelingen aan deze encyclopedie werken. Wat mij betreft: Voor de zoveelste keer, ik wil dit probleem oplossen. Ik herhaal: Orania heeft duidelijk niets te maken met het apartheidsstelsel wat voorheen in Zuid-Afrika aanwezig was. Maar, als ik Laurens even mag citeren: Hoewel Orania nie die oorspronklike visie probeer implementeer nie is dit tog duidelik verwant in die sin dat dit baie van dieselfde beginsels op 'n kleiner skaal probeer implementeer.
Beide uitspraken zijn waar. Duidelijk? Danielm 10:23, 11 Mei 2006 (UTC)
Ek weet nie wie in die eerste plek die kategorie geskep het nie. Daardie skrywer moet vir ons meedeel waarom slegs Orania en Dr. Hendrik Frensch Verwoerd in die Kategorie geplaas is.
Ek neem jou nie kwalik nie, Danielm, ek besef jou bedoelings is opreg.
Soos reeds gestel, verskil ek van die stelling dat Orania "baie van dieselfde beginsels op 'n kleiner skaal probeer implementeer", aangesien Orania nie poog om enige ander volk te onderdruk nie, en dus glad nie dieselfde beginsels probeer implementeer as Apartheid nie. --Gemsbok 14:35,11 Mei 2006 (UTC)
Gemsbok, elke artikel word gekategoriseer, dit is dus nie die kategoriemaker wat besluit wat daarin vertoon nie, dit is bloot dat dit maar nog al artikels was wat so gekategoriseer is. --Alias 07:36, 12 Mei 2006 (UTC)

Slegs Blankes?[wysig bron]

Die inleiding van die artikel sê "daar bestaan 'n streng verbod op inwoners of werkers wat nie Afrikaners is nie." Is ek reg dat hier wit afrikaansprekendes bedoel word. Dalk was ons bietjjie vinnig om die Apartheid kategorisering te verwyder. Ek sien dit sê nou postapartheidtydperk. Ek sou meer van postapartheid gehou het - dit verwys tog nie net na 'n tydperk nie maar na idees wat na apartheid gevolg het? Laurens 12:17, 17 Junie 2006 (UTC)

Laurens, die velkleur van Afrikaners is nie tersaaklik nie. Jou voorkeur om klem te lê op die toevallige kleur van Afrikaners se vel is verkeerd. Engelse blankes is ook nie welkom in Orania nie, selfs al is hulle Afrikaansmagtig. --Gemsbok 12:48, 17 Junie 2006 (UTC)
Ja maar is swart of bruin Afrikaners welkom - of word die ou Apartheid definisie gebruik wat mense volgens die onwetenskaplike ras konsep klassifiseer? Laurens 13:36, 17 Junie 2006 (UTC)

Die definisie van Afrikaners is nie op wetenskap gefundeer nie, maar op kultuur. Hoewel daar baie swart en bruin mense is wat Afrikaans as moedertaal praat, sal hulle die eerstes wees wat vir jou sal sê dat hulle nie 'n kultuur met Afrikaners deel nie. --Gemsbok 17:07, 17 Junie 2006 (UTC)

Wel daar is natuurlik redes hoekom bruin en swart mense hulle nie met die term assosieer nie - minder te doen met kultuur as met die vorige beleid en die tragiese manier waarop mense kunsmatig geskei is en ander verraad teen ons landsgenote. Waarskynlik is die verskil in kultuur tussen wit en bruin Afrikaanssprekendes gemiddeld kleiner as die tussen individuele wit Afrikaanspsrekendes of subgroepe wat aan die kwalifikasie sou voldoen. Daar is natuurlik ook baie wit Afrikaanses wat nie van die etiket Afrikaner hou nie en dit is juis wanneer dit met uitsluiting op rassegrondslag te doen het wat dit ons kriewelrig maak. Ek kan nie glo ons praat nog in 2006 hieroor nie. Ek gaan nou aan beweeg. Om af te sluit: as soos ek vermoed, en tot 'n mate hierbo bevestig word, Orania 'n slegs blankes + Afrikaans dorp is, dan was ons nie so verkeerd om dit in die apartheid kategorie te geplaas het nie. Om dit moontlik te maak sal al die ou Apartheid relings nodig wees - klassifikasie van mense volgens ras, verbod op gemengde huwelike, groepsgebiede - al daai twak... Laurens 20:22, 17 Junie 2006 (UTC)

Laurens, jy lig baie interessante persoonlike menings. Dit doen egter nie afbreuk aan die bestaan van Afrikaners as 'n etniese en kultuureie bevolkingsgroep nie. Verwys gerus na die akademiese werk deur Hermann Giliomee getiteld "Afrikaners - 'n biografie", ISBN0624041816. Om een of ander obskure rede kan jy dit nie in jou toe kop kry dat Orania nie 'n slegs blankes + Afrikaans dorp is nie. Hierdie opinie van jou en ander is egter nie feite nie en daarom hoort dit nie in 'n ensiklopedie nie. Die skeidingslyn tussen Afrikaners en ander rasse wat Afrikaans praat bestaan al voor die groot trek en die slag van Bloedrivier, daarom kan dit nie slegs aan Apartheid toegeskryf word soos volgens jou poging nie. Gemsbok 09:10, 18 Junie 2006 (UTC)

Daar is enige diskussie moontlik oor die definisie. Die enige definisie wat hier egter van belang is, is die definisie wat Orania hanteer. 'n Bietjie navorsing kan die saak miskien wat verduidelik. Danielm 18:41, 18 Junie 2006 (UTC)

Voorstel[wysig bron]

Wat van het huidige voorstel: "post-apartheidstydperk"? Niet oordelend, maar het artikel is wel vindbaar in de apartheidscontekst. Ook artikelen als "regstellende aksie" kunnen in deze categorie geplaatst worden. Danielm 10:40, 11 Mei 2006 (UTC)

Ek vind die voorstel aanvaarbaar, die kategorie moet net ook uitgebrei word om 'n omvattende verwysingsraamwerk te bied. Gemsbok 14:40, 11 Mei 2006 (UTC)

Hopla, 'n artikel erbij :) Danielm 16:31, 11 Mei 2006 (UTC)
Ek ondersteun 'n voorstel van die aard - ek sien my naam is heelwat hierbo gebruik. Miskien moet ek dit net duidelik maak dat my kategoriseing nie idoelogies was nie maar pragmaties - so iets wat mens so lei na wat na apartheid gebeur het is dalk 'n goeie oplossing. Dit kan dan 'n onderafdeling van apartheid wees - soos ons ook antiapartheidstryd behoort te hê en dalk nog andere ook. Laurens 17:01, 11 Mei 2006 (UTC)
Aangesien almal nou gelukkig lyk, sal ek maar vir eers my besware probeer onderdruk. Ek vind die status-quo steeds vreemd, maar ek wil eerder 'n ensiklopedie skryf as om te veel te argumenteer. Vir my is daar 'n groot verskil tussen rassediskriminasie en apartheid. Selfs rassediskriminasie moet mens mooi oor dink. Alles wat nou onder psudo-apartheid gekategoriseer word, pas nie vir my daar nie, dit het niks te doen met die apartheidswette nie (sien die lys van wette by en:Apartheid en nl:Apartheid). Ek sou steeds graag 'n beter oplossing wil kry. Ek verstaan dat mense voel dat daar enkele vae ooreenkomste is tussen Orania en apartheid, maar ek voel dat sulke vae verwantskappe nie 'n blatante kategorisering regverdig nie. Sal ons White City onder Apartheid kategoriseer? Ek verstaan dat blankes baie minder welkom is daar as wat swartes in Orania is. Daar is vae verwantskappe tussen baie dinge. Ons kategoriseer tog nie die koue oorlog onder "post-tweede wêreldoorlog" en dan dié onder Tweede Wêreldoorlog nie. Maar goed, kom ons dink eerder aan beter oplossings as om bloot bestaandes te veroordeel. Ek sou steeds graag die huidige kategorisering hier en by regstellende aksie wou verwyder. Kom ek probeer eers te dink. --Alias 07:36, 12 Mei 2006 (UTC)
Ek konstateer 'n gebrek aan insig in die situasie. 'n Goeie insig in hierdie materie is baie belangryk, dus ek doe 'n poging. Ek stem saam dat daar apartheid en rassediskriminasie twee verskillende begrippe is, en die verskil is inderdaad van belang in hierdie situasie. Laat ons redeneer: Vermenigvuldig Orania met 1000. Stel jou 'n wêreld voor waar die Oraniakonsep uitgebou word met 1000 stede waar 'n "streng verbod vir nie-Afrikaners" gehanteer word. Wat is die gevolg?
Die gevolg is dat 'n groot deel van die land opnuut "slegs vir blankes" sal wees. Miskien dat daar (nog) geen sprake van diskriminasie is nie, maar die rasseskeiding sou in ere herstel raak. Dít is waarom daar so'n sterke band is tussen Orania en apartheid. Orania is ook 'n direkte gevolg van die nuwe situasie waarin Afrikaners na afskaffing van die apartheid hulle bevind, dit verdedig die huidige kategorisering.
As argument is aangevoer dat dit in Orania om Afrikanerkultuur gaan. Die argument vir kultuurbeskerming is legitiem. In dat geval: dwing die kultuur af. Dit gebeur ooral ter wêreld, en soos Gemsbok opgemerk het, Nederland voer sedert enkele jare 'n sterke beleid om buitelanders die taal en kultuur aan te leer. So'n beleid is presies die omgekeerde wat Oriania doen, in plaas van skeiding geforseerde integrasie. Die beleid hier het ook die nodige nadelige gevolge, dus laat ek veral nie sê dat alles hier koek en ei is nie, maar dit is belangryk die verskil te begryp: In geen geval gaan die gevolg wees dat 'n deel van die land slegs vir Nederlanders is.
'n Nie-neutrale weergawe van dit soort onderwerpe doen die saak vir Afrikaans meer kwaad dan goed. Ek wil daarom baie versigtig wees in die "opleuking" van artikels in die voordeel van die Afrikaners. As daar 'n goeie reden is vir 'n vermelding, dan verwydering nie die oplossing nie. Die praktyk leer dat daar altyd 'n neutrale oplossing sonder verwydering is. Danielm 09:44, 12 Mei 2006 (UTC)

Agtergrond tot Orania[wysig bron]

Danielm, ek wil graag die situasie wat aanleiding gegee het tot die vestiging van Orania verduidelik:

Daar is vandag 2,5 miljoen Afrikaners wat omtrent eweredig regoor Suid-Afrika verspreid is. Afrikaners maak daarom slegs ongeveer 6% van die bevolking van elke streek uit. Hierdie situasie het ontstaan omdat die Afrikaners van goedkoop nie-Afrikaner arbeid gebruik kon maak en daarom het hulle die hele land vol versprei. In perspektief sou dit vergelyk met al die Nederlanders wat eweredig oor die hele Duitsland, Frankryk en Spanje verspreid is.

Hierdie baie lae Afrikanerpersentasies in al die gemeenskappe bring mee dat dit nie vir die regering regverdigbaar is om Afrikaanse skole, teaters, howe en staatsdienste in die streke te hê nie, want dit sal nie die hele gemeenskap effektief kan bedien nie. Afrikaners in Suid-Afrika is soos die mense in Nederland wat nie Nederlandsmagtig is nie, die regering hier wil ons ook dwing om te verengels sodat ons by die res kan inpas en sodat dit die las op die regering kan verlig, net soos julle in Nederland maak.

Die slegs-Afrikaners beleid van Orania is daarom daarop gemik om ‘n Afrikanermeerderheid in een streek te bou, sodat dit regverdigbaar is om die Afrikaner kultuur daar te handhaaf en uit te bou, ook deur regeringsinstellings. Indien Orania volgens jou voorbeeld met 1000 sou vermenigvuldig, sal dit nie meer nodig wees om ‘n slegs-Afrikaners beleid te handhaaf nie, want dan is die Afrikaners in die meerderheid en sal ander volkere weer toegelaat word soos normaal.

Omdat die mense van Orania besig is om iets nuuts te bou, het hulle op die yl bevolkde Noord-Kaap besluit, sodat dit nie enige groot groepe mense sou verplaas nie. Die Noord-Kaap beslaan 'n area van ongeveer 75% die grootte van Frankryk, maar die totale bevolking is slegs 830 000 mense, wat reuse gebiede onontwikkel en sonder enige bevolkings laat, hoofsaaklik as gevolg van die droë klimaat.

Orania poog dus om iets te skep wat nog nooit bestaan het nie, en die behoud van die kultuurskat is die beweegrede. Dit verskil daarom heeltemal van Apartheid, al is die onderskeid moeilik om vanuit Europa te bespeur. -- Gemsbok 16:44, 13 Junie 2006 (UTC)

Dankie Gemsbok. Nederland is denk ek 'n slegte vergelyking, omdat daar nooit sprake van 'n meertalig land gewees is, met Fries as uitsondering. Die overheid in Friesland is dan ook tweetalig. Buitelanders wat in Nederland is gaan woon natuurlik hulle tale meegebring. Dit is so divers dat dit natuurlik geen amptelike tale word. Die regering het aanvanklik die "multikulturele saamlewing" bevorder en dus nie aangedring op integrasie nie. Buitelanders wat die taal nie spreek nie blyk egter kansloos te wees, byvoorbeeld om werk te vind. Daar was ook ergere voorbeelde, soos dat manne van Marokkaanse afkoms met 'n vrou uit Marokko trou, die vrou word sonder dat sy 'n woord Nederlands kan na Nederland gehaal, en word vervolgens as slaaf gebruik. Vanweë die isolement, omdat haar man die enige is wat Nederlands kan, het dit tot 'n aantal drama's gelei.
Mede weëns grote onvrede is in die politiek die toon omgeslaan. As gevolg daarvan het ons nou "Ystere Rita" as minister, wat 'n keihard integrasiebeleid voer, met nodige ekstra spanninge. Onderdeel van dit beleid is dat iedereen Nederlands kan.
'n Betere vergelyking met Suid-Afrika is België. Die taalgrens in België is geen vanselfsprekendheid nie, hier is lang stryd om gevoer. In teënstelling tot Suid-Afrika vorm die Nederlandstaliges 'n meerderheid. Na onafhanklikheid het België egter alle Nederlandstalige onderwys afgeskaf (dit was nie bepaald populêr meer as taal van die noorderbuur). Verder had alleen mense met 'n opleiding stemreg, wat 'n goede resep vir verfransing was.
In die 20e eeu is die trend gekeer en is België uiteindlik in 'n Nederlandstalig, Duitstalig en Franstalig deel opgedeel. Gemeentes met anderstalige minderheid het fasiliteitegemeentes geword, wat alle amptelike sake ook in die minderheidstaal publiseer. Alle andere plekke is eentalig, en dit word hard afgedwing. Natuurlik mag 'n Waal in 'n Vlaamse gemeente gaan woon, hy word egter geag in die openbaarheid Nederlands te gebruik.
Die Vlaminge het 'n meerderheid. In 'n suiwere demokrasie sou hulle 'n puur Vlaamse regering vorm en die Frans afskaf. (Dit is feitelik wat in Suid-Afrika gebeur nu die ANC aan die leiding is.) België is egter 'n demokrasie met beskermingsmeganismes, 'n dergelike regering kan nie gevorm word nie. Ieder besluit in België kan deur een van die taalgroepe getorpedeer word. 'n Gevolg van die Vlaamse meerderheid is wel dat die eerste ministe byna altyd Nederlandstalig is, omdat die grootste party die eerste minister lewer.
'n Belgies model kan dink ek ook vir Suid-Afrika werk. Danielm 06:46, 17 Junie 2006 (UTC)
Jy is reg Danielm, die doelwit van Orania is om 'n Afrikanerstreek te skep, basies dan soos die Belgiese model. --Gemsbok 12:39, 17 Junie 2006 (UTC)
Dit verskil egter van België in die sin dat die taalgroepe daar reeds grootliks in afsonderlike dele van België bly wat nie hier die geval is nie. Mense sal dus moet trek om 'n afrikanerstreek daar te stel. Persoonlik dink ek nie dit gaan gebeur nie. Laurens 12:47, 17 Junie 2006 (UTC)
Dit is waar, maar dink nie dat die taalgroepe in België langs 'n keurige lyn was verdeel. Die vasstelling van die taalgrens is 'm moeilike proses gewees. Danielm 23:04, 17 Junie 2006 (UTC)

Laurens, jou persoonlike mening verander nie die feite aangaande die onstaansrede vir Orania nie. Slegs die tyd sal leer of hulle suksesvol is of nie. -- Gemsbok 12:53, 17 Junie 2006 (UTC)

Ek het my nie uitgespreek oor die akkuraatheid van die onstaanrede nie, sleg 'n opinie gegee of die strategie gaan werk of nie. Strategie is dalk 'n sterk woord - wat is die strategie nou einlik - een dorpie in die middel van nêrens kan tog nie 'n realistiese begin vir so iets wees nie. In elkgeval, die hoofpunt wat ek wou maak is dat situasie in België nie vergelykbaar is nie. Die onstaan van Israel is dalk effens nader aan die idee. In Israel was die Joodse menseslagting onder Hitler egter 'n strek dryfveer - daar is nie 'n ekwivalente sterk rede vir mense om Orania toe te skuif nie. Afrikaners gaan eerder London toe. Laurens 13:32, 17 Junie 2006 (UTC)
Laurens se stelling rakende die moontlike sukses van die Volkstaat ideaal is 'n akkurate persepsie. -Gemsbok 16:33, 17 Junie 2006 (UTC)

Die debat rakende watter land die naaste voorbeeld vir Afrikaners of Orania is, dien geen doel nie, aangesien die omstandighede en geskiedenis van Suid-Afrika uniek is. Ek het slegs gepoog om algemene beginsels, wat ook in ander lande teenwoordig is, toe te lig. -Gemsbok 16:35, 17 Junie 2006 (UTC)

Bronne?[wysig bron]

Hierdie artikel, met al sy aannames en veronderstellings, kort darem regtig bronne en verwysings. Daarsonder is die meeste "stellings" ongegrond en blote gissing. Morne (kontak) 19:02, 22 Mei 2010 (UTC)

Kassie[wysig bron]

Waar kom dié beskrywing vandaan? "Die Volkstaat Des Afrikaners". Morne (kontak) 09:52, 10 Julie 2016 (UTC)

Geen idee nie, maar dit lyk vreemd. Dit lyk of "die Afrikanertuiste" is wat op 'n paar ander plekke in die artikel gebruik word. --Alias (kontak) 15:44, 12 Julie 2016 (UTC)
Morne, het jy meer hieroor kon uitvind? --Alias (kontak) 18:17, 20 Julie 2016 (UTC)
Wat my gepla het, was die "des". Dit moet "van die" in hedendaagse Afrikaans wees. Morne (kontak) 18:43, 20 Julie 2016 (UTC)
Ja, sekerlik. Maar terwyl die hele affêre onder verdenking is, moet ons dalk maar kyk wat dit werklik is. Ons kan eerder niks sê as iets verkeerd (of dit nou in argaïese of hedendaagse Afrikaans is). Van 'n vinnige kyk op orania.co.za sien ek nie iets wat spesifiek lyk soos 'n slagspreuk nie. Dalk heeltemal uithaal? --Alias (kontak) 07:10, 21 Julie 2016 (UTC)

Korreksies[wysig bron]

Ek sal graag wil weet hoekom my korreksies ongedaan gemaak is. Ek hoop dit was per ongeluk. Winston (kontak) 15:23, 11 Augustus 2017 (UTC)

Hi Winston, as dit ek was, askies! Ek sit in die Wildtuin met 'n skilpad van 'n netwerksein, kon nie alles "sien" wat op bladsy gebeur nie! Jammer hoor --Aliwal2012 (kontak) 16:02, 11 Augustus 2017 (UTC)
Geen probleem. :) Winston (kontak) 07:44, 12 Augustus 2017 (UTC)

Misdaad[wysig bron]

Word misdaadsyfers gepubliseer vir Orania? K175 (bespreking | bydraes) 08:55, 28 Februarie 2018 (UTC)