Everard Fichardt

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Evert Fichardt in 1906.
Fichardt, datum onbekend.

Adv. Evard Fichardt (Bloemfontein, 27 Augustus 1875Bloemfontein, 27 Mei 1924[1]) was 'n Suid-Afrikaanse advokaat en 'n Afrikaanse skrywer.

Lewe en werk[wysig | wysig bron]

Vroeë lewe en herkoms[wysig | wysig bron]

Everard Walter Fichardt is op 27 Augustus 1875 in Bloemfontein gebore. Hy is die vierde seun en een van ses kinders van Gustav Adolf Fichardt, bekende Vrystaatse sakeman, en sy vrou Caroline Beck.[1] Sy vader het in 1853 uit Duitsland na Bloemfontein gekom om weldra die grootste handelsaak in die stad tot stand te bring en hy dien ook per geleentheid as burgemeester van die stad. Hoewel van Duitse afkoms, was die huistaal van die familie Engels. Die gesin vereenselwig hulle nietemin met die Afrikaner se strewe en belange en hy praat naas Engels en Duits ook vlot Afrikaans. Die skryfster Ella Fischer is sy suster en sy is getroud met die seun van Abraham Fischer, eerste premier van die parlement van die Oranjerivierkolonie ná afloop van die Anglo-Boereoorlog en lid van die eerste Uniekabinet.

Everard word van kleins af onderrig deur die goewernante, mej. M.A. Smith. Sy eerste formele onderwys ontvang hy aan Grey-Kollege in Bloemfontein en hy studeer later verder in Skotland en Engeland.

Loopbaan as advokaat[wysig | wysig bron]

Hy word op 22 Junie 1898 toegelaat om as advokaat te praktiseer. ’n Deel van sy regsopleiding ondergaan hy in Nederland, waar hy as advokaat praktiseer voordat hy na Suid-Afrika terugkeer gedurende die Anglo-Boereoorlog.

In Bloemfontein praktiseer hy weer as advokaat en word ook voorsitter van die handelsfirma G.A. Fichardt Bpk.

Politieke loopbaan[wysig | wysig bron]

Sy betrokkenheid by die politiek lei hom daartoe om Edenburg as lid van die Nasionale Party vir ’n paar jaar in die Volksraad te verteenwoordig.

Persoonlike lewe[wysig | wysig bron]

Hy is op 11 April 1907 in Bloemfontein getroud met Cecilia Johanna (Hanna) Steyn, ’n dogter van president M.T. Steyn, en uit die huwelik word twee seuns (Theunis en Everard Rudolf) en drie dogters (Cecilia, Ella en Tibbie) gebore.[1] As kranige sportman verteenwoordig hy die Oranje-Vrystaat op die krieketveld in die 1903/1904 seisoen en hy speel ook rugby.

Hy is op 27 Mei 1924 in Bloemfontein selfdood, vermoedelik omdat sy swak gesondheid na ’n mislukte blindedermoperasie in sy jong jare hom gekwel en dit tot depressie gelei het.[2]

Skryfwerk[wysig | wysig bron]

In sy enigste roman, Onder die olyfboom,[3] ondersoek hy drankmisbruik en buitehuwelikse seksuele verhoudinge in die lewe van vier persone, in ’n tyd toe hierdie temas nog nie deel was van die hoofstroombeweging in die letterkunde nie. Die filosofiese Ewert ding met die voortvarende Fanie Fourie mee om die hand van Lydia. Ewert wen eindelik en hy en Lydia trou. Hy knoop egter ’n verhouding aan met Nita, sy sekretaresse, wat verwydering tussen hom en Lydia meebring. Op ’n dansparty laat Fanie vir Lydia wyn drink en neem haar na sy plaas om haar te verlei. Wanneer sy tot besinning kom, vlug sy te voet na haar ouers, en onder die olyfboom vind die hereniging van die afgedwaalde eggenote plaas. Ten spyte van taalgebreke, ’n eiesoortige spelling en onbeholpe styl, waardeur die gang van die verhaal deur bepeinsings en oordenkings onderbreek word, is Fichardt se karaktersketsing ver bo die gewone standaard van sy tyd. Die gelukkige einde is egter ietwat onrealisties gegewe die vooraf gebeure.

Publikasies[wysig | wysig bron]

  • Onder die olyfboom, 1922

Werd om te weet[wysig | wysig bron]

Sommige bronne gee sy voorname aan as Eduard Everard. Dit is onduidelik wat korrek is.

Bronne[wysig | wysig bron]

Boeke[wysig | wysig bron]

  • Antonissen, Rob. Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede. Nasou Beperk Derde hersiene uitgawe Tweede druk 1964
  • Dekker, G. Afrikaanse Literatuurgeskiedenis. Nasou Beperk Kaapstad Elfde druk 1970
  • Kannemeyer, J.C. Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 1. Academica, Pretoria en Kaapstad Tweede druk 1984
  • Lindenberg, E. (red.) Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde. Academica Pretoria en Kaapstad Vierde uitgawe Eerste druk 1973
  • (af) Nienaber, P.J. Hier Is Ons Skrywers! Biografiese Sketse van Afrikaanse Skrywers. Johannesburg: Afrikaanse Pers-Boekhandel
  • Nienaber, P.J,; Senekal, J.H en Bothma, T.C. Mylpale in die geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde. Afrikaanse Pers-Boekhandel Tweede hersiene uitgawe 1963
  • Nienaber, P.J. et al. Perspektief en Profiel. Afrikaanse Pers-Boekhandel Johannesburg Derde hersiene uitgawe 1969
  • Schoonees, P.C. Die prosa van die tweede Afrikaanse beweging. J.H. de Bussy, Pretoria / Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers Maatschappij v/h J. Dusseau & Co, Kaapstad 1939 (derde druk)
  • Van Coller, H.P. (red.) Perspektief en Profiel Deel I. J.L. van Schaik-Uitgewers Pretoria Eerste uitgawe 1998

Verwysings[wysig | wysig bron]