Gebruikerbespreking:SpesBona

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
(Aangestuur vanaf Gebruikerbespreking:JCIV)
Jump to navigation Jump to search
Crystal Clear app file-manager.png
Argief
2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015 2016 2017
2018
Hoe word 'n argief aangelê?
Meesterredakteur IV
(10 jaar, 80 900+)
Toegeken deur Aliwal2012

Spellings[wysig bron]

Hallo, SpesBona, moet asb. nie raai wat goed in Afrikaans heet nie. Maak seker jy kry dit in 'n betroubare Afrikaanse bron soos die AWS, HAT of Pharos se Afrikaans-Engelse Woordeboek. Dit skep darem 'n baie swak indruk van Wikipedia as ons sommer ons eie name opmaak. Ek het Pessag na Pesach geskuif, maar los eers Rosj haSjana, want ek weet self nie of dit in Afrikaans aanvaarbaar is nie. Dit kom in geen bron voor wat ek het nie. Vriendelike groete. Burgert (kontak) 19:02, 12 Januarie 2019 (UTC)

Daar is tientalle Afrikaanse bronne, insluitende die HAT, wat die spelling Rosj Hasjana gebruik. Voyageur (kontak) 21:20, 12 Januarie 2019 (UTC)
Goeienaand, die spellings van al die Joodse feeste en herdenkings is noukeurig gekies en stem ooreen met die Hebreeuse uitspraak. Luister na die Hebreeuse uitspraak en skryf dit in Afrikaans neer. Pessag is volgens die uitspraak van die Hebreeuse פֶּסַח. Indien ons hier nie die letter g kan gebruik nie, is Jerigo ook foutief, dis dieselfde letter. Rosj haSjana stem ooreen met ראש השנה, letterlik "hoof van [die] jaar". Ons ken die stelsel met hoof- en kleinletters ook van Joodse en (Arabiese) name met bin (ibn), bv. Josef ben Mattijahu. Daar is nog ander vraagstukke soos Kabbala (ipv. "Kabbalah"), Tanag (ipv. "Tanakh"), Tora (ipv."Torah") ens. Die transliterasie van Hebreeus in Afrikaans is 'n moeilike kwessie; Engels help nooit nie, hulle het 'n ander uitspraak. Net Duits en Nederlands help hier. Groete. -- Flag of South Africa.svg SpesBona 22:00, 12 Januarie 2019 (UTC)
'n Soektog op google.co.za lewer 'n lang lys van Afrikaanse publikasies waarin spellings soos Rosj Hasjana as norm aanvaar word. Daar is tog heelwat teoloë met kennis van Hebreeus wat al die werk reeds gedoen het. Groete. Voyageur (kontak) 22:19, 12 Januarie 2019 (UTC)
@SpesBona: ek dink dit is oorspronklike navorsing. Dit kan help wanneer daar nie 'n bron vir die transliterasie is nie; andersins moet bestaande naslaanwerke se spelwyse gebruik word, al is dit onreëlmatig. – K175 (trap my uit | bydraes) 22:57, 12 Januarie 2019 (UTC)
@Burgert Behr, Voyageur, en Suidpunt: Volgens die 4de uitgawe van die HAT uit 2000, bladsy 845, ISBN 0-628-03769-4 is dit "Pesag", maar dié spelling maak volgens die uitspraak nie sin nie. Volgens moet ons dit Pessag skryf, nie "Pesag" nie, dis 'n kort "e", nie 'n lang "é" nie. Nie een van die Afrikaanse woordeboeke wat geraadpleeg is, gee "Pesach" nie. Waar kom dié voorstel vandaan? Almal gee net "Pasga", wat ons hoegenaamd nie kan gebruik nie, soos Voyageur jare gelede goed beskryf het. Die "g" van "Pasga" en die "g" van Pessag is dieselfde letter, vervolgens is laasgenoemde aanvaarbaar. Of moet ons nou "Jericho" skryf? 'n Mens word aangemoedig om foute binne die HAT te meld, ek hoop maar dit het intussen vir Pessag gebeur. Dalk het iemand 'n nuwe bron soos WAT, HAT of 'n ander woordeboek wat sal kan help. 'n Ander gevolg is, dat ek nou doodseker oor Tora is, volgens die 4de uitgawe van die HAT, bladsy 1170. Groete. -- Flag of South Africa.svg SpesBona 22:00, 16 Januarie 2019 (UTC)
Die HAT aanlyn, WAT aanlyn en AWS gee net die spelling Pesach. So ook die 6de (jongste) weergawe van die gedrukte HAT. Dit is ook die Nederlandse spelling. Volgens die AWS is Torah en Tora wisselvorme. Burgert (kontak) 11:11, 17 Januarie 2019 (UTC)
Ek het toevallig op hierdie Rooms-Katolieke Duitse weekblad afgekom en verstaan nou die spelling is moontlik afhanklik van die taal waarin die oorspronklike teks, wat vir die vertaling gebruik is, geskryf is: Tag des Herrn – Was ist richtig: Pessach, Pascha, Passah? Voyageur (kontak) 19:33, 17 Januarie 2019 (UTC)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Kabbala is in die WAT opgeneem.

In my Sidoer (1952) deur Rabbyn Dr. M. Romm wat ek nou die dag aangekoop het, die volgende woorde:

 • Minga-gebed
 • Sabbat Pirke Abot
 • "Die belangrikste deel van die Joodse Gebedeboeke is die Sjema (Deut. 6:49) en die Sjmone Esre wat ook die Staangebed (Amida) en Stille Gebed genoem word."
 • "Omdat die Stille Gebed agtien benediksies (brogot) bevat, staan dit as Sjmone Esre (Hebr. agtien) bekend.
 • Magsor (periodieke herhaling)
 • Moesaf (Bygevoegde Gebed vir die spesiale offerande)
 • Jekoem Poerkan
 • Kadisj
 • Brig Sjmei
 • Asjkenasim
 • Sephardim
 • Talmoed, Pesagim, Kedoesjin

(Terloops, elke keer as jy die Tetragram/Tetragrammaton voorlees, moet jy hardop ADNI sê. "In hierdie Afrikaanse vertaling word die woord Here vir ADNI gebruik". Ekskuus, pas verneem op bl. 90: "Verbetering – i.p.v. Here of Heer in die Sidoer, lees: Ewige.")

 • Niemand is soos onse Here nie – Ein K'adononoe
 • (Op die Nuwe-Maanfees, Middedae van Pesag!!!!!! en Soekot sê...] (p. 82)

Ag, en hier skryf hy op bl. 92 weer Pésag en Rosj-Hasjana.

Kortom: SpesBona – sal jy my asseblief tyd gee om die Sidoer te stroop van nuttige volksvreemde woorde? Suidpunt (kontak) 20:02, 17 Januarie 2019 (UTC)

PS. In die HAT of WAT kom die woord skandseun as lemma glad nie voor nie... Bewaar die drommel se siel wat 'n 1953-vertaling Bybel het en hardop wonder oor daardie woord in Deut. 23:17. Veral omdat "hondeprys" en "hoereloon" in die volgende vers wel in die WAT opgeneem is! Dit lyk my ek het 'n verbode woord vir my roman gevind. Ewe veel as "lokasie" wat sonder seremonie uit die Verklarende Afrikaanse Woordeboek weggelaat is. Suidpunt (kontak) 20:24, 17 Januarie 2019 (UTC)

Hier, ek hoop regtig ek het nie foute gemaak nie. As iets nie lekker lyk nie, vra net. Die linkerkolom is die bladsynommer. Die regterkolom het ek ook die name van Rabbi's en ander eiename toegevoeg, want dit is dikwels 'n probleem by vertaling.

v Minga-gebed
v Pirke Abot
xii Talmoediese wette
xii Die belangrikste deel van die Joodse Gebedeboeke – Sjema, Sjmone Esre / Amida
xii-xiii Benediksies – brogot
xiii Broga (meervoud?)
xiii Magsor
xiii Moesaf
xiii Jekoem Poerkan, Kadisj, Brig Sjmei, Asjkenasim, Sephardim,
xiv Talmoed, Pesagim, Kedoesjin
xiv Niemand is soos onse Here nie – Ein K’adononoe
xiv Tewet (maandnaam)
2 Mériba, Massa
4 Sirjon, Kades
5 Jisai, Pérez
6 Wees-kadisj (Kadisj wat deur die wees opgesê word)
8 Cham, Gem.
10 Sjemini Atzeret. Selah (pleks van Sela in die res van die boek), Torah (wat wissel met Tora in die res van die boek)
11 Pesag, Soekot, Madim.
12 Poerim, Matitjahu, Joganan die Hasmoneër, Mordegai en Ester, die hoofstad Sjusjan, Haman, Adar (twaalfde maand)
14 Waaigoeloe (uitroep), roubedroewe (Awel), Pesag
15 Kadisj, Kadisj de Rabbanan
16 Nahum die Medeiet, Rabbi Isjmael, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiwa
17 Rabbi Jehuda, Rabbi Jose, Eroeb (menging), Talmoed Babli, einde Tr. Berogot, Rabbi Elazar, Rabbi Ganina
18 Inwydingsgebed (Kidoesj), Pesag
19 Kadisj (wat deur 'n wees opgesê word), Awel, Kadisj de-Rabbanan,
21 Kidoesj – Inwyding; Saberi Maranan Werabbanan Werabbotaai
22 Lied Hamma’aloth van Dawid
26 Berg Moria; Israel en Jesjurun (name van Jakob)
28 Kustus, sodomsout, wikkeloog, Maäle Ajan-kruie
29 Bar-Kappara; Ewige ‘Sebaot
32 Rabbi Ismaël
33 Grote Tallit; Zizith
48 Jisai
49 Jo’zar, heilige Gajot, Merkaba
50 Seraphim, Ophannim, heilige Gajot, Ewige Zebaöt
51 Ofannim, Gajot, Seraphim, Ofan, Gajot, Kerubim, Seraphim, Erelim, elke Gaja, elke Ofan, en Kerub.
52 Zulat
53 Onse Verlosser, die Heer Zebaöt is sy naam
54 Sjemini Atzeret
55 (Op die Nuwe-Maanfees, Middedae van Pesag en soekot…)
56 (Terwyl die Voorleser Modim sê)
57 (Op die Nuwe-maanfees en die Inwydingsfees moet mens Hallel sê)
58 “en ons beveel het om die HALLEL te sing.”
60 Kadisj Titkabbal
62 Na die heilige Rol op die Beerma neergelê is,
62 Laat dit [sic] Kohen opkom. Laat mnr. die Kohen optree.
63 Barmitswa, “As die MAFTIR beëindig het word die gebed as volg voortgesit…”
65 Hier neem ,,Asjre” op: - 'n Loflied van Dawid.
66 “…Hy laat hulle opspring soos 'n kalf, die Libanon en Sirjon soos 'n jong buffel.”
66 Die hefte [sic?] van die Kadisj – daarna Moesaf.
67 Sjemini Atzeret
71 Poerim; Matitjahu, die seun van die Hoë priester Joganan die Hasmoneër en sy seuns,
72 “In die dae van Mordegai en Ester, in die hoofstad Sjusjan, toe die snode Haman teen hulle opgestaan”… Adar (12de maandnaam)
73 Kadisj Titkabal
74 Talmoed Babli, Einde Tr. Berogot; Rabbi Elazar
75 Kadisj De-Rabbanan
77 Die Tefilinknoop het Hy aan die beskeidene (Moses) vertoon.
78 (Hier maak mens die Ark toe: Kadisj). Minga-gebed vir die Sabbat.
79 Heilig, heilig, heilig is die Heer Zebaöt, die hele aardbol is van Sy heerlikheid vol. […]
81 Sjemini Atzeret
82 Pesag en Soekot
83 Modim, Poerim, Matitjahu
84 Poerim; (Op Sabbat Sjuwa, gedurende dae waarop geen TAGNUN gesê word nie, asook in die teenwoordigheid van 'n bruidegom of 'n awel word die volgende nie gesê nie); Kadisj Titkabbal
90 Aleinoe en wees-kadisj

Pirke Abot

91 Die Pirke Abot bestaan uit paragrawe, spreuke en passasies oor etiese reëls en beginsels, aangebring deur vyf en sestig hoofleraars (Tanaïm) oor 'n tydperk van vier honderd jaar wat 22 eeue gelede begin het.
92 Pirke Abot; Pésag; Rosj-Hasjana; Sjawoeöt; Sinaï; Josjua; Antigenos van Sogo; Jose, seun van Joëzer, van Tsereda (dorp?); Jose, seun van Joganan, van Jerusalem;
93 Josjua, Peragia se seun; Nittai die Arbeliet; Jehuda, die seun van Tabbai; Simon, Sjotag se seun; Sjemaja en Abtaljon. Hillel en Sjamai.
94 Rabbi Gananja, seun van Akasja
95 Die leraar, Joganan, seun van Zakkai, het die oorlewering van Hillel en Sjamai ontvang.
96 Die leraar Joganan, seun van Zakkai, het vyf dissipels gehad, soos volg: Rabbi Eliëzer, seun van Horkenos, Rabbi Josjua, seun van Gananja, Rabbi Jose Hakohen, Rabbi Simon, seun van Nathan en Rabbi Elazar, seun van Arag.
97 Rabbi Simon sê: “Wees noukeurig met die lees van die Sjema en die gebed;”
98 Akabja, seun van Mahalalel; Rabbi Gananja, seun van Tradjon; Rabbi Negunja, seun van Hakana.
99 Rabbi Galafta, seun van Dosa; Rabbi Elazar, 'n man van Bartota; Rabbi Dostai, seun van Jannai, namens Rabbi Mëir;
100 Rabbi Elazar, die Modaiet; Rabbi Akiba sê: “Grapmakery (skerts) en ligsinnigheid lei die mens tot onkuisheid. Die Massora (die mondelingse oorlewering waarvolgens die Bybelse teks besluit en gekanoniseer is) is 'n omheining om die Torah, die tiendes is 'n omheining om die rykdom, geloftes is 'n omheining om die ingetoënheid; 'n omheining om die wysheid is die stilswye.”
101 Rabbi Elazar Gisma
102 Die seun van Zoma; “Immers, is die (geestelike) genot wat op die vervulling van 'n Mitswah volg self 'n Mitswah, terwyl die genot wat op 'n oortreding volg, self 'n oortreding is.” Rabbi Levitas, 'n man van Jabne; Rabbi Joganan, seun van Beroka; Rabbi Zodak.
103 Rabbi Jonathan; Rabbi Eliëzer, seun van Jakob; Rabbi Joganan, die skoenmaker; Rabbi Elazar, seun van Sjamua; Rabbi Nehorai
104 Rabbi Janai; Rabbi Matitja, seun van Heras sê: “Wees die eerste om elkeen te begroet, en wees liewer 'n stert van 'n leeu as 'n kop van 'n vos (jakkals).”; Samuel Hakatan; Elisia, seun van Aboeja; Rabbi Elazar Hakappor;
106 “Nooit is iets verwerpliks aan die Omer, aan die Twee brode (van Sjawoeöt) of aan die Toonbrode, ontdek nie.” Sjamir ('n sekere wurm waardeur rotse gesplits kon word en waarvan Salomo hom by die tempelbou sou bedien het), Gallah (priester-heffing)
108 Jerobeäm, Nebat se seun.
109 “Hy [Jehuda, Tema se seun] was gewoond om te sê: “Die vyfjarige vir die Skrif, die tienjarige vir die Misjna, die dertienjarige om die gebooie uit te oefen, die vyftienjarige vir die Talmoed, die agtienjarige vir die huwelik, die twintigjarige vir bedrywigheid, die dertigjarige vir kragdadigheid, die veertigjarige vir vernuf (verstand), die vyftigjarige vir raadpleging, die sestigjarige vir ouderdom, die sewentigjarige vir grysheid, die tagtigjarige vir vername sterkte (Ps. 90:10), die negentigjarige vir geboë ouderdom, die honderdjarige – dié is asof hy ontslaap en die wêreld kwyt geraak het.”
111 “Dawid, Koning van Israel, wat van Agitofel slegs twee sake geleer het,”
112 “Rabbi Simon, Jehuda se seun, namens Rabbi Simon, Jagai se seun”
113 “Rabbi Simon, Menaseja se seun” “Rabbi Jose, Kisma se seun”
114 “Tosephta Sanhedrin”
Baie dankie Suidpunt vir die harde werk, ek waardeer! Ek is net bly dat Sabbat, Rosj haSjana, Jom Kippoer, Soekot, Chanoeka, Poerim en Sjawoe'ot blykbaar doodreg in Afrikaans is! Maar die arm Pes[s]ag sal nou blykbaar met net een s moet uitkom. Hoe spreek Afrikaners dit uit? Dalk nie soos op die klanklêer nie?! Ek wil nog net vermeld dat ek hier in 'n deur en deur Afrikaanse teks die spelling Pessag opgespoor het. Sidoer is die verwagte spelling, nie "Siddur" wat ons tans het nie; weereens net gekyk wat Engels sê... As jy nog iets het, laat weet asseblief. Groete en baie dankie! Groete. -- Flag of South Africa.svg SpesBona 22:15, 23 Januarie 2019 (UTC)

5000 artikels geskep deur Aliwal2012[wysig bron]

Hi SpesBona! Is dit koud in Duitsland?

Ek bars vandag deur die magiese plafon van 5000 artikels geskep, binne 7 jaar bereik.

Wikimedia behoort mens nog gratis bandwydte te gee!

Groete, --Aliwal2012 (kontak) 06:09, 1 Februarie 2019 (UTC)

Baie geluk, Gert! 'n Lys van artikels sal lekker wees. Ek het nog 'n aantal idees vir artikels, net as jy wil. Albie Morkel het nou die dag lekker op RSG gesels, maar ons het hom nie. Nes sy broer Morné Morkel het hy uit internasionale krieket bedank.
Almal moet Wikipedia gratis kan lees, sonder om iets vir Data te moet betaal, maar dit lyk soos 'n Utopie. Ek wonder maar oor Vodacom, my aanbieder vir 14 dae in Kaapstad.
Dis 'n bietjie koud hier, maar fietsry is nogal moontlik. Dele van Suid-Afrika het waarskynlik omtrent meer as 30°C, of hoe? Groete. -- Flag of South Africa.svg SpesBona 12:30, 1 Februarie 2019 (UTC)
Baie warm gewees hier oor Kersfees! Ons het gaan kamp langs die Oranjerivier, meestal in die oord se swembad deurgebring met 'n Windhoek Brau in die hand!! --Aliwal2012 (kontak) 08:57, 2 Februarie 2019 (UTC)
Hallo SpesBona, ek dink MTN maak Wikipedia gratis. Die ander selfoondiensteverskaffers maak ook 'n afstandonderriguniversiteit soos Unisa gratis toeganklik. Suidpunt (kontak) 13:41, 1 Februarie 2019 (UTC)
@Aliwal2012: Baie geluk! Suidpunt (Dankie Suidpunt! Oom Gert)

Document your culture with Wiki Loves Love 2019 and win exciting prizes![wysig bron]

WLL Subtitled Logo subtitled b (transparent).svg

Please help translate to your language

Africa has many beautiful festivals, ceremonies and celebrations of love and we need your help to document these! They are the core part of African culture and in order to make sure this way of life followed by our ancestors remain among us, we need to have them online to make sure they are preserved. Join hands with Wiki Loves Love that aims to document and spread how love is expressed in all cultures via different rituals, celebrations and festivals and have a chance to win exciting prizes!! While uploading, please add your country code in the Wikimedia Commons upload wizard. If you want to organize an on-site Wiki Loves Love event, then contact our international team! For more information, check out our project page on Wikimedia Commons.

There are several prizes to grab. Hope to see you spreading love this February with Wiki Loves Love!

Imagine...The sum of all love!

Wiki Loves Love team 07:34, 4 Februarie 2019 (UTC)

Voorbladartikel[wysig bron]

Oeps ek het perongeluk op jou profiel 'n boodskap gaan skryf! Vee dit maar uit, nou lyk jou blad lelik daar! Ek wil met jou kontak maak rakende die voorbladartikels en die moontlikheid om dit op Maroela Media te plaas. Kontak my gerus: 084 443 1925 | elana@maroelamedia.co.za Elana Barker (kontak) 11:39, 5 Maart 2019 (UTC)

Goeienaand Elana Barker. Baie dankie vir jou boodskap en belangstelling. Is julle van plan om ons weeklikse voorbladartikel direk by julle op Maroela Media te plaas of iets soos "Hierdie week op die Afrikaanse Wikipedia se voorblad: Die vlag van Nieu-Seeland – Kliek hier." Op Facebook bemark ons (veral ek en Deon) elke week se voorbladartikel met 'n direkte skakel en 'n klein samevatting. Dit werk somer so en is baie maklik. Indien julle daar by Maroela Media direk na die artikel skakel (volledige adresbalk met https://af.wikipedia.org/wiki/en_alles_wat_volg en noem waarvan dit kom – die Afrikaanse Wikipedia – voldoen dit aan die vereistes van Wikipedia en is doodreg. Al die ander inligting, bronne en skrywers kry die lesers direk hier op Wikipedia. Ek stel voor, Maroela Media plaas die inleiding van die betrokke artikel direk op sy voorblad met 'n prent van die inleiding of die kassie. Aansluitend 'n skakel na dié artikel op die Afrikaanse Wikipedia en dit is dit. Iets soos ons dit op ons voorblad doen. Wat dink jy/julle?
Op my bladsy het jy gevra, hoe Maroela Media kan help om voorbladartikels uit te brei. Ek vermoed, jy vra vir die moontlikheid om artikels tot voorbladartikels uit te brei en hoe Maroela Media en sy lesers kan help? Voorbladartikels is eintlik nie so moeilik nie. Eerste inligting kry 'n mens by die Wikipedia:Riglyne vir voorbladartikels wat jy kan raadpleeg. 'n Maklike manier om nuwe voorbladartikels te skep, is om bestaande voorbladartikels van ander tale soos Engels, Duits, Frans, Nederlands, wat ook al, te vertaal. 'n Mens kan hulle maklik aan die geel sterre links by die lys van tale erken, só word ons voorbladartikels ook vir lesers van ander tale gewys en bemark. My raad: 'n Mens hoef nie rekenaar- of geoutomatiseerde vertalings te gebruik nie. Gebruik jou hande en jou kop, vertaal die artikel sin-sin en gaan al die bronne na. Is dit alles reg wat daar staan? Vermeld die bron iets anders, bykomende, teenoorgestelde? Stem dit dalk ooreen met 'n voorbladartikel in 'n ander taal of belangrike bronne? Word êrens bykomende inligting vermeld? Wat sê die toonaangewende boeke, tydskrifte, webwerwe? Watse prente bied Wikimedia Commons vir die artikel?
Ek hoop maar dit help vir eers. Indien jy nog vrae het, vra my gerus hier. Groete. -- Flag of South Africa.svg SpesBona 23:15, 5 Maart 2019 (UTC)
Ek ondersteun Spesbona! Groete! Oesjaar (kontak) 10:29, 6 Maart 2019 (UTC)
@Elana Barker: Jammer, maar ek het vergeet om vir jou my besonderhede te gee (klink nou soos op RSG). My nommer is 0160/92069123 en jy kan vir my graag links onder "E-pos die gebruiker" kontak. Groete. -- Flag of South Africa.svg SpesBona 19:15, 7 Maart 2019 (UTC)

Infobox Andrei Korotajef[wysig bron]

Hallo, ich laber Dich hier mal einfach auf Deutsch an, das ist hier ja keine Seite wo alle mitlesen. Mir geht es um diese Änderung von Dir, bei der Du die Infobox hinzugefügt hast. Das Problem hier ist "Invloed op", hier müsste im Gegenteil "Invloede" oder so etwas stehen, da dies Personen sind, die ihn beeinflusst haben, nicht umgekehrt (siehe auch die englische Originalversion, er kann auch logischerweise keinen Einfluss auf Max Weber gehabt haben). Nur: Was ist jetzt das passende Feld für die Infobox? Gibt's da eins oder muss man da eins machen? Gruß, --Marcus Schätzle (kontak) 22:05, 21 April 2019 (UTC)

Sorry, ich hatte gerade Tomaten auf den Augen. War ja direkt drüber: "Beïnvloed deur". Habe das jetzt geändert. Frohes Werkeln noch, --Marcus Schätzle (kontak) 22:14, 21 April 2019 (UTC)
Kein Problem, das geht mir oft auch so, schau nur hier. Da bin ich wohl Anno 2014 in der Zeile verrutscht und keiner einer hat das bemerkt, inklusive mir. Mir wird sowas eigentlich schnell peinlich und ich will das so schnell wie möglich wieder ausbügeln. Wer weiß, wer das alles inzwischen gelesen hat, was ich verbockt habe. Oft verfluche ich meinen deutschsprachigen Einfluss auf Afrikaans, bin dann aber wieder froh, dass ich so gut wie nix mit Englisch mixe. *g* Groete. -- Flag of South Africa.svg SpesBona 21:10, 22 April 2019 (UTC)

Hoe gaan dit?[wysig bron]

Sören, hoe gaan dit? Lank laas met jou gesels. Oesjaar (kontak) 18:04, 29 April 2019 (UTC)

Goeienaand Deon! Eintlik lekker, en aan die Suid-Afrikaanse kant? Ek is net 'n bietjie bang vir 8 Mei. Maar dis darem 'n lekker sportjaar. Baie geluk met jou 100 000ste wysiging. Ek het gister regstreeks getel. Groete. -- Flag of South Africa.svg SpesBona 18:15, 29 April 2019 (UTC)

Meervoude van Indiese etniese groepe[wysig bron]

Hallo SpesBona

Ek het net baie vinnig gekyk, maar dit lyk my jy het 'n groot klomp werk gedoen aan die tale en etniese groepe van Indië. Dankie! Ek wou net vinnig noem dat waar 'n woord op 'n ie-klank eindig, maar met die letter 'i' geskryf word (Gujarati, Sindhi, ook tsotsi en sulke leenwoorde), die meervoud met 'n afkappingsteken+s gespel word (bv. Gujarati's, Sindhi's, ens.) Daarsonder sal dit gelees word as 'n sjwa+s (soos in "hepatitis" waar die laaste twee vokale "ie" en sjwa is, onderskeidelik). Ek kon nie nou sien waar dit oral reggemaak moet word nie, maar ek dog ek skryf gou 'n boodskap terwyl ek 'n kans het. Weereens dankie! Groete, Alias (kontak) 19:17, 14 Augustus 2019 (UTC)

Goeienaand Alias, baie dankie vir jou terugvoer. Ek waardeer dit. Wat die etniese groepe betref sal ek dit môre tydens die Berlynse Wikipedia-ontmoeting – diegene wat nie in Stockholm is nie – regmaak. Ek wil my eie foute graag selfs opruim. Ek moes dit al geweet het, want dit is soortgelyk aan foto's, Noord-Sotho's, ens. Baie dankie vir die wenk, môre aand sal dit klaar wees. Moenie bekommerd wees nie! K175 het dit al by Parsi aan my gewys. Groete. -- Flag of South Africa.svg SpesBona 19:45, 14 Augustus 2019 (UTC)
@Alias: Uitgevoer Uitgevoer. Laat weet as daar nog iets is. Weereens baie dankie vir jou wenk! Groete. -- Flag of South Africa.svg SpesBona 19:45, 15 Augustus 2019 (UTC)

Skryfweek Maandag, 23 September 2019 – Sondag, 29 September 2019[wysig bron]

Hallo, SpesBona, onthou asb. om onderwerpe te nomineer vir volgende week se skryfweek! Namibië loop tans voor, met Indonesië in die tweede plek! – K175 (gesels met my | my bydraes) 16:30, 22 September 2019 (UTC)

Waarom is hierdie artikels verwyder?[wysig bron]

Hallo SpesBona, ek dit was lank terug, maar ek wil net weet waarom die volgende verwyder was: We shall fight on the beaches, Ê en Ë. Dankie. Kaapwa1 (kontak) 18:54, 12 Oktober 2019 (UTC)

Goeienaand Kaapwa1, ek het hulle as masjienvertalings beskou en dus verwyder. Daar was nog heelwat Engelse bronteks in die artikels. Let op dat ons te min mannekrag het om al die rekenaarvertalings te versorg. Hul aantal groei, maar die aantal gebruikers is bestendig. Indien jy hulle wil klaarmaak, kan ek die genoemde artikels terugplaas. Groete. -- Flag of South Africa.svg SpesBona 21:20, 13 Oktober 2019 (UTC)

Baie dankie dat jy vir sê, ek het al vir so lank gewonder. Totsiens. Kaapwa1 (kontak) 19:12, 14 Oktober 2019 (UTC)

Boeing B-17 Flying Fortress[wysig bron]

Sören, ek het die inleiding nou in lyn gebring met die Engelse Wikipedia. Groete! Oesjaar (kontak) 07:02, 16 Oktober 2019 (UTC)

Goeienaand Deon, ek sien. Baie dankie! Dis nou in elk geval 'n voorbladartikel. Baie geluk! Groete. -- Flag of South Africa.svg SpesBona 18:00, 16 Oktober 2019 (UTC)