Gaan na inhoud

George Rudman

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Ds. George Rudman, 'n NG predikant van 1898 tot 1937.
Die Victoria-kollege se eerste rugbyspan van 1894. Agter: R. Dale, G. Rudman, Van Heerden, J.C. Haumann, H.D. van Broekhuizen (predikant van Kuilsrivier en Pretoria), P. de Vos. Middel: Van Wyk, H.J. Bergh, Jim Krige, C.V. Nel (agtereenvolgens predikant van Cradock, Oudtshoorn en Robertson), D. de Waal. Voor: J. de Wet, J. McKendrick, D. Morkel, onbekend.
Rudman was op Stellenbosch lid van die Unie-Debatsvereniging. Hierdie foto van die ampsdraers en joernaliste is in 1895 geneem. Agter: Cornelis Nel, J. Radloff, Andrew Rowan, M.S. Daneel en Christie Neethling. Voor: Dawie Mostert, Henri Gonin, D.F. Malan, E.T.F. Malan (voorsitter), C.H. Murray en George Rudman. Sover vasgestel kon word, het Nel, Daneel, Neethling, Gonin, D.F. Malan, Murray en Rudman predikant in die NG Kerk geword.

Ds. George Rudman (Uitenhage, 2 September 1869 - 13 Julie 1948) was 'n leraar in die Nederduitse Gereformeerde Kerk wat in sy hele loopbaan in net twee gemeentes gedien het, naamlik die NG gemeente Albanie en toe die NG gemeente Hanover.

Ds. Rudman was 'n seun van die NG gemeente Uitenhage. Hy voltooi sy kursus aan die Teologiese Kweekskool op Stellenbosch einde 1897 en word die volgende jaar beroep na die NG gemeente Albanie, waarvan die kern destyds op die Oos-Kaapse dorpie Riebeek-Oos was, maar wat intussen na Grahamstad verskuif het ná die inlywing van die NG gemeente Grahamstad by die moedergemeente in 2000. Hier is ds. Rudman op 11 Junie 1898 georden en bevestig.

Hy arbei 22 jaar lank met getrouheid en toewyding in Albanie in die tyd toe die ondernemende gemeente die ander deel van die geskiedkundige plaas Mooimeisjesfontein, vroeër die eiendom van die Voortrekkerleier Piet Retief, aankoop om 'n tweede "Kakamas" (arbeidskolonie van die NG Kerk vir behoeftige lidmate) te begin. Die gemeente het die eerste deel van die plaas omstreeks 1840 gekoop in die dienstyd van ds. John Pears, na wie Pearston genoem is terwyl hy leraar van die NG gemeente Somerset-Oos was.

Omstreeks 1840 het die plaas aan ene M.J. van Rooyen behoort en Albanie het dit teen £800 aangekoop as kerkplaas. Piet Retief het die plaas in 1831 gekoop en daar gaan woon, maar dit verkoop toe hy en die meeste Afrikaans-Hollandse boere hierdie dele tydens die Groot Trek verlaat het. Omdat die Engelse setlaars van 1820 hulle tuiste in Grahamstad gemaak het en daar min lidmate van die NG Kerk oorgebly het, het die middelpunt van die gemeente in daardie dae na Riebeek-Oos verskuif en dit meer as 'n anderhalf eeu gebly. Eers in 1916, toe ds. Rudman Albanie se leraar was, het die sowat 110 NG lidmate in Grahamstad die moed bymekaargeskraap om hulle eie NG gemeente Grahamstad van die moedergemeente afgestig.

In 1920 neem ds. Rudman 'n beroep aan na die NG gemeente Hanover in die Bo-Karoo. Hier staan hy sowat 17 jaar in die bediening tot hy sy emeritaat in 1937 aanvaar. Volgens die skrywer van sy lewenskets in die NG Kerk se Jaarboek van die jaar 1949 was ds. Rudman gelief in albei gemeentes waarin hy gedien het. Sy uitsonderlike kenmerke was sy "konsensieuse werksaamheid, sy vriendelike openhartigheid en nederige hulpvaardigheid". Daar word gesê "sy waardigheid en adel van karakter het hom as evangeliedienaar gekenmerk. Hy het besef dat hy 'n gesant van Christus was en so het hy ook die sierlike deftigheid wat by die leraar pas, gehandhaaf."

Ds. Rudman is in Julie 1948 oorlede in die ouderdom van 78 jaar.

Bronne[wysig | wysig bron]

Sien ook[wysig | wysig bron]