Gereformeerde kerk Schweizer-Reneke

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Gereformeerde Kerk
Schweizer-Reneke
Sluit in  Schweizer-Reneke
Denominasie  Gereformeerde Kerk
Klassis  Noordwes
Huidige predikant(e)  Reinhart Boersema
In kombinasie met  Vryburg
Belydende lidmate  26
Dooplidmate  6
Adres H.v. Buiten- en
Combrinckstraat
Schweizer-Reneke
Geskiedenis
Stigtingsdatum  4 of 5 Mei 1907
Eerste predikant  D.G. Venter 1918–'20
Die kerkgebou is op 17 Mei 1974 in gebruik geneem.
Ds. Daniël Francois Malan, die leraar van 1955 tot 1959, sy voorlaaste gemeente.
Ds. J.A.H. van der Vinne, leraar van 1960 tot 1962.
Ds. Adriaan van der Walt, leraar van 1962 tot 1965.

Die Gereformeerde kerk Schweizer-Reneke is die vierde oudste van die 30 gemeentes in die GKSA se Klassis Noordwes.

Einde 2015 was hier 54 belydende en agt dooplidmate vir ’n sieletal van 62, vergeleke met 93 belydende en 28 dooplidmate einde 2001 vir ’n sieletal van 121, ’n afname van amper 49 persent bine 14 jaar. In 1960 het die belydende lidmate 126 en die dooplidmate 90 getel.

Stigting[wysig | wysig bron]

Lidmate in hierdie gebied, wat ’n wyk was van die Gereformeerde kerk Christiana (gestig in 1903 en herstig in 1913), het aanvanklik in die Morokaan aan die grens van Transvaal en Betsjoeanaland vir dienste bymekaargekom. Op die Algemene Vergadering in Januarie 1907 is besluit dat die gemeente Christiana ontbind sou word en dat die gemeente Schweizer-Reneke gestig sou word. Op 4 of 5 Mei 1907 is die gemeente op die plaas Langverwacht, in die huis van Samuel Biell, onder leiding van dr. J.D. du Toit (Totius) gestig.

Eerste kerkgebou[wysig | wysig bron]

Die gemeente het die plaas Groenpan bekom wat in 1911 verkoop is, asook 'n gebou op die dorp Schweizer-Reneke, regoor die hotel. Dié gebou van gekleurde sandsteen is omskep in 'n kerkgebou, maar in 1919 is besluit om 'n nuwe kerkgebou weg van die hotelrumoer op te rig. Ds. D.G. Venter, leraar van Lichtenburg van 1918 tot '20, het die hoeksteen op 19 Junie 1920 gelê. Die bouwerk het stadig gevorder omdat geskikte stene nie op die dorp verkry kon word nie en van elders aangery moes word. Die bouaannemer is in Mei 1921 vervang deur ene P. Koschel, en op 4 Desember 1921 is die gebou in gebruik geneem. In 'n houer is 'n Almanak (die Kerk se jaarboek) van 1920, 'n Kerkblad (die Kerk se mondstuk) en die feesprogram agter die hoeksteen ingebou.

In 1924 het die kerkraad besluit om die gebou beskikbaar te stel aan die Nederduitsch Hervormde Kerk se plaaslike gemeente (gestig op 15 Mei 1925, maar omstreeks 2015 uit die NH Kerk getree). Uit dank het dié kerk aan die gemeente 'n klok en 'n lamp geskenk. Die ou klok is aan die gemeente Wolmaransstad geskenk. Aan die begin was daar geen banke in die gebou nie, maar in 1936 is 'n kwotasie van diaken P.C. Venter vir die vervaardiging van dennehoutbanke aanvaar. Die vrouelidmate het £7 bymekaargemaak vir 'n musiek (orrel) en die kerkraad moes £7 gee. Elf jaar later is elektriese ligte geïnstalleer.

Huidige kerkgebou[wysig | wysig bron]

In 1971 is planne gemaak vir 'n nuwe kerkgebou. Daar is met die Nederduitsch Hervormde Kerk gereël dat hulle gebou vir dié tyd gebruik kon word. Die ou gebou sou gesloop en die nuwe op dieselfde perseel gebou word. Die vader van die predikant, ds. M.P. Harris, was die argitek. Aanvanklik was daar nie eenstemmigheid oor die perseel waar die gebou opgerig moes word nie. Almal het ook nie saamgestem oor die wenslikheid van 'n nuwe kansel nie. Die Nagmaaltafels moes verklein word sodat dit in- en uitgedra kon word. Avbob het 'n hoeksteen geskenk. Maande ná die sloping is die ou hoeksteen in die rommel gevind. Die ou preekstoel is behou. Die ou banke is op die galery geplaas en matte is ingesit. Ene Van der Merwe het 'n Kanselbybel geskenk. Die ingebruikneming het plaasgevind op Saterdag 17 Mei 1974.

Predikante[wysig | wysig bron]

 1. Venter, D.G., 1918 –1920
 2. Malan, Daniël Francois, 1955 – 1959
 3. Van der Vinne, Jacob Albert Hendrik, 1960 – 1962
 4. Van der Walt, Adriaan, 1962 – 1965
 5. Linde, Philippus Jacobus Wilhelmus, 1966 – 1971
 6. Harris, Martin Peter, 1971 – 1982
 7. Venter, Jacobus Johannes, 1982 – 1989 (in kombinasie met Bloemhof; oorgegaan na die Afrikaanse Protestantse Kerk)
 8. De Beer, Dewald Lambertus, 1989 – 2001 (in kombinasie met Bloemhof; aanvaar sy emeritaat)
 9. Erasmus, Lourens Jacobus, 2008 – 2010
 10. Meijer, Gerben Paul, 2015 – hede (in kombinasie met Vryburg)

Bronne[wysig | wysig bron]

 • Harris, C.T., Noëth, J.G., Sarkady, N.G., Schutte, F.M. en Van Tonder, J.M. 2010. Van seringboom tot kerkgebou: die argitektoniese erfenis van die Gereformeerde Kerke. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • Schalekamp, ds. M.E. (voorsitter: redaksiekommissie). 2001. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2002. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • Van der Walt, dr. S.J. (voorsitter: deputate almanak). 1997. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1998. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • Venter, ds. A.A. (hoofred.) 1960. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1961. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • Vogel, Willem (red.). 2015. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2016. Potchefstroom: Administratiewe Buro.

Sien ook[wysig | wysig bron]