Vierde kabinet van J.B.M. Hertzog

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Kabinet van Suid-Afrika
Vierde kabinet van J.B.M. Hertzog

J.B.M. Hertzog

Eerste Minister (1938-1939)
J.B.M. Hertzog
Party:
Verenigde Party
Arbeidersparty
Dominiumparty
Periode:1938 – 1943
Unie van Suid-Afrika

Die 8ste kabinet van die Unie van Suid-Afrika, die vierde kabinet deur Generaal J.B.M. Hertzog gevorm, was van 18 Mei 1938 tot 17 Julie 1943 in Suid-Afrika aan bewind.

Die agtste kabinet van die Unie van Suid-Afrika 1939
Voor, v.l.n.r.: J.H. Hofmeyr, Jan Smuts, Patrick Duncan, D. Reitz, R. Stuttaford en W.R. Collins,
Agter: Colin Steyn, H.C. Lawrence, A.M. Conroy, P. van der Byl, C.F. Sturrock, C.F. Clarkson, C.F. Stallard, W.B. Madeley.

Kabinet[wysig | wysig bron]

Pos Minister Termyn Party
Eerste Minister Genl. J.B.M. Hertzog 1938 1939 Verenigde Party
Minister van Eksterne Sake
Adjunk-Eerste Minister Genl. Jan Smuts 1938 1939 Verenigde Party
Minister van Justisie
Minister van Landbou en Bosbou Agb. W.R. Collins LV 1938 Verenigde Party
Minister van Handel en Nywerheid Agb. Oswald Pirow LV 1938 1939 Verenigde Party
Minister van Verdediging
Minister van Onderwys Agb. Henry Fagan LV 1938 1939 Verenigde Party
Minister van Maatskaplike Welsyn
Minister van Naturellesake
Minister van Finansies Agb. N.C. Havenga LV 1938 1939 Verenigde Party
Minister van Binnelandse Sake Agb. Richard Stuttaford LV 1938 1939 Verenigde Party
Minister van Openbare Gesondheid
Minister van Arbeid Agb. Harry Lawrence LV 1938 1939 Verenigde Party
Minister van Lande Agb. Jan Kemp LV 1938 1939 Verenigde Party
Minister van Myne Agb. Deneys Reitz LV 1938 1939 Verenigde Party
Minister van Pos- en Telegraafwese Agb. C.F. Clarkson LV 1938 1939 Verenigde Party
Minister van Openbare Werke
Minister van Spoorweë en Hawens Agb. Adriaan Fourie LV 1938 1939 Verenigde Party
Minister sonder Portefeulje Agb. Robert Henderson LV 1938 1939 Verenigde Party

Veranderinge op 5 September 1939[wysig | wysig bron]

Smuts het Eerste Minister geword en sy eie kabinet gevorm, nadat Hertzog deur die party se koukus uitgeskop is.

Pos Minister Termyn Party
Eerste Minister Genl. Jan Smuts 1939 1943 Verenigde Party
Minister van Verdediging
Minister van Buitelandse Sake
Minister van Landbou en Bosbou Agb. W.R. Collins LV 1938 1943 Verenigde Party
Minister van Handel en Nywerheid Agb. Richard Stuttaford LV 1939 1941 Verenigde Party
Minister van Onderwys Agb. J.F.H. Hofmeyer LV 1939 1943 Verenigde Party
Minister van Finansies
Minister van Binnelandse Sake Agb. Harry Lawrence LV 1939 1943 Verenigde Party
Minister van Openbare Gesondheid
Minister van Justisie Agb. C.F. Steyn LV 1939 1943 Verenigde Party
Minister van Arbeid Agb. Walter Madeley LV 1939 1943 Arbeidersparty
Minister van Maatskaplike Ontwikkeling
Minister van Lande Agb. A.M. Conroy LV 1939 1943 Verenigde Party
Minister van Mynwese Agb. C. F. Stallard LV 1939 1943 Dominiumparty
Minister van Naturellesake Agb. Deneys Reitz LV 1939 1943 Verenigde Party
Minister van Pos- en Telegraafwese Agb. C.F. Clarkson LV 1939 1943 Verenigde Party
Minister van Openbare Werke
Minister sonder Portefeulje Agb. P.V.G. van der Byl LV 1939 1943 Verenigde Party

Veranderings in 1941[wysig | wysig bron]

Pos Minister Termyn Party
Minister van Handel en Nywerheid Agb. Sidney Waterson LV 1941 1943 Verenigde Party