Gaan na inhoud

Eerste kabinet van Hendrik Verwoerd

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Die Eerste kabinet van Dr. Hendrik Verwoerd is op 8 Oktober 1961 in die Republiek van Suid-Afrika aangewys deur premier Hendrik Frensch Verwoerd van die Nasionale Party (NP). Dit was die eerste kabinet na die uitroep van 'n republiek op 31 Mei 1961.

Dr. Verwoerd het sedert 2 September 1958 as premier van die Unie van Suid-Afrika gedien, in opvolging van adv. Johannes Gerhardus Strijdom, wat op 24 Augustus 1958 oorlede is. Die kabinet het dus die Strijdom-kabinet vervang en het tot 30 Maart 1966 in die amp gebly, waarna dit deur die Tweede kabinet van Hendrik Verwoerd vervang is.

Hendrik Verwoerd was van 1958 tot en met sy dood in 1966 die land se Eerste minister.
Pos Minister Begin Einde
Eerste minister Hendrik Verwoerd 8 Oktober 1961 30 Maart 1966
Arbeid Alfred Trollip 8 Oktober 1961 30 Maart 1966
Bantoe Administrasie en Ontwikkeling M.D.C. de Wet Nel 8 Oktober 1961 30 Maart 1966
Bantoe Onderwys Willie Maree 8 Oktober 1961 30 Maart 1966
Behuising en Gemeenskapsontwikkeling P.W. Botha 8 Oktober 1961 30 Maart 1966
Binnelandse Sake Jan de Klerk 8 Oktober 1961 30 Maart 1966
Bosbou Paul Sauer
Willie Maree
Frank Waring
8 Oktober 1961
1964
1965
Augustus 1964
1965
30 Maart 1966
Buitelandse sake Eric Louw
Hilgard Muller
8 Oktober 1961
9 Januarie 1964
9 Januarie 1964
30 Maart 1966
Ekonomie Nicolaas Diederichs 8 Oktober 1961 30 Maart 1966
Finansies Eben Dönges 8 Oktober 1961 30 Maart 1966
Gesondheid Albert Hertzog 8 Oktober 1961 30 Maart 1966
Handel en Nywerheid D.C.H. Uys 8 Oktober 1961 30 Maart 1966
Indiërsake Willie Maree 8 Oktober 1961 30 Maart 1966
Inligting Frank Waring 8 Oktober 1961 30 Maart 1966
Justisie John Vorster 8 Oktober 1961 30 Maart 1966
Landbou
1964:Lande en landsake
Paul Sauer
D.C.H. Uys
8 Oktober 1961
1964
1964
1966
Mynbou Nicolaas Diederichs
Jan Haak
8 Oktober 1961
Augustus 1964
Augustus 1964
30 Maart 1966
Onderwys, Kuns en Wetenskap Jan de Klerk 8 Oktober 1961 30 Maart 1966
Openbare Werke Paul Sauer
P. W. Botha
8 Oktober 1961
Augustus 1964
Augustus 1964
30 Maart 1966
Pos- en Telegraafwese Albert Hertzog 8 Oktober 1961 30 Maart 1966
Toerisme Frank Waring 1963 30 Maart 1966
Verdediging Jim Fouché 8 Oktober 1961 30 Maart 1966
Vervoer Ben Schoeman 8 Oktober 1961 30 Maart 1966
Volkswelsyn en Pensioene Jan Serfontein 8 Oktober 1961 30 Maart 1966
Water en Landboutegniese Dienste P. K. le Roux 8 Oktober 1961 30 Maart 1966
vorige:
Kabinet van Hans Strijdom
Kabinette van Hendrik Verwoerd

8 Oktober 1961—6 September 1966
volgende:
Kabinet van B. J. Vorster