Welkom-Gimnasium

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Welkom-Gimnasium
Leuse Persevera et Labora
Wees sterk, daar's werk
Gestig 1953
Tipe Staatskool
Hoof J Slabbert
Personeel 46
Leerlinge Ongeveer 1,000
Grade 8-12
Adres Gimnasiumstraat 1
Jim Fouchépark
Welkom
9549
Stad Welkom
Provinsie Vrystaat
Land Suid-Afrika
Kleure               
Koshuis(e) Huis Hoewe
Skoolkoerant Gimnuus
Webblad www.welkom-gimnasium.co.za

Welkom-Gimnasium is die oudste akademiese hoërskool in Welkom en is gestig in 1953. Welkom-Gimnasium bied fasiliteite vir verskeie sportsoorte soos atletiek, gholf, hokkie, krieket, landloop, muurbal, netbal, rugby, swem, tennis en tweekamp. Gerrie Sonnekus (1974 & 1984),[1] Christo Ferreira (1986)[2] en Lukas van Biljon (2001–2002)[3] is Springbokke (rugby) wat Welkom-Gimnasium hul alma mater kan noem, terwyl Zarck Visser,[4] tydens die 2012 Statebondspele 'n silwermedalje in verspring verwerf het . Wat kultuur betref bied die skool o.m. die volgende: Voortrekkers, skaak, debat, redenaars en VCSV.

Op akademiese terrein, is dié skool veral 'n uitblinker en om dit te bewys, was die hoofmeisie van 2014, Ruvé van Rooyen, die Vrystaat se toppresteerder, deur in al agt haar vakke ’n onderskeiding behaal. Sy het onder meer 100% vir fisiese wetenskappe, 98% in lewenswetenskappe, 98% in rekeningkunde en 99% vir wiskunde behaal.[5]

Die skool beskik oor 'n uitstekende koshuis, "Huis Hoewe", met 'n ryke tradisie, waar ongeveer 80 leerders gehuisves kan word.

Naam van die skool[wysig | wysig bron]

Uittreksels uit die Eerste Jaarblad van 1957

"Die Welkom-Gimnasium het sy ontstaan en lewenskrag te danke aan 'n verbysterende tempo van ontwikkeling in hierdie hartsnaar van die Vrystaatse Goudvelde , wat die eertydse veld soos met 'n towerstaf in 'n wordende stad verander het.ontwikkel het. Die personeel en skoolkommissie het gevoel dat daar in die volgende dekades waarskynlik nog verskeie hoërskole in die Welkom-gebied sal verrys, en daar is allerweë gepeins oor 'n naam wat hierdie hoërskool in die toekoms as die eerste hoërskool in Welkom sal onderskei. Daarom het die ingewing wat die eggenote van haar man en lid van die personeel (Mnr. M.J. van der Vyver) om die skool "Gimnasium" te doop, het onmiddellik algemene byval gevind. Aangesien Gimnasia die eerste of oudste hoërskole in die Europese skoolstelsel was, sou die eerste hoërskool in Welkom bekend staan as die "Welkom-Gimnasium".

Die personeel het hulle ook ten doel gestel om die bekende tradisies van die Europese Gimnasia op 'n waardige wyse in die Welkom-Gimnasium te probeer nastrewe, naamlik:

Eerstens: die ou Griekse tradisies van:

(a) kulturele vorming, en
(b) liggaamlike opvoeding en spele.

Tweedens: die Wes-Europese tradisies van akademiese opleiding aan hierdie onderskeidende hoërskole in Holland, Duitsland en Skandinawië.

Die skool sal egter in alle opsigte in die volle stroom van die lewe staan, en sal ten alle tye die ideale van werk en spel tot 'n harmonieuse eenheid saamsnoer en poog om sy leerlinge die juiste verband tussen die twee te leer."

Skole wat afgestig het van Welkom-Gimnasium[wysig | wysig bron]

Welkom High School het in Januarie 1957 afgeskei van Welkom-Gimnasium met 253 leerlinge, terwyl Goudveld-Hoërskool in Januarie 1961 van Welkom-Gimnasium afgestig en onder die tydelike naam Welkom-Suid Hoërskool, met ongeveer 150 leerlinge en 12 onderwysers sy deure geopen het.

Skoolwapen en Leuse[wysig | wysig bron]

Uittreksels uit die Eerste Jaarblad van 1957

"Die eerste skoolwapen wat in 1953 deur die eerste tydelike personeel ingestel is, het wel die estetiese sin bevredig, maar die vreemde embleme en heraldiek het nie juis by 'n Afrikaansmedium-skool gepas nie. Omdat die skoolkleure, egter reeds onder die ou bedeling van die parallel-mediumskool verander is, is daar besluit om, wat die wapen betref, vereers die "Status Quo" te handhaaf tot na die afskeiding van die nuwe Engelsmedium-skool.

Met die Afrikaanswording van die skool in Januarie 1957 is daar dadelik 'n kompetisie vir 'n nuwe skoolwapen uitgeskryf. Meer as 100 ontwerpe is ontvang en baie deeglik deur 'n onpartydige komitee, wat hiermee belas was, behandel, voordat die personeel die ontwerp van mev. J.J. Fourie, eggenote van die hoof, aanvaar het. (Terloops moet gemeld word dat betrokke komitee en die personeel nie geweet het wie die ontwerpe geteken het nie, en dat die hoof nie in hierdie komitee gedien het nie).

(a) Historiese verband[wysig | wysig bron]

Die twee embleme in die skild, die fakkel en die Ioniese pilaar met die kenmerkende ramshoring, is albei van Griekse oorsprong en behou die historiese verband met die naam "Gimnasium". Dit verleen 'n baie sterk eenheid en vormgeslotenheid aan die wapen. Dit is egter nie volksvreemde embleme nie, want die pilaar of suil leef nog in ons boukuns, en die fakkel het in 'n sekere sin selfs simbolies van die Afrikanerstrewe geword.

(b) Leuse[wysig | wysig bron]

'n Fors en gespierde leuse, met binnerym: "Wees Sterk, daar's Werk" was van krag tot en met 1996, waartydens dit verander het na die Latynse "Persevera et Labora". Die Latyn skakel weer terug na die Europese agtergrond van die Gimnasia. Die skool se ideale het dus nie verander nie.

(c) Simboliek[wysig | wysig bron]

Die twee embleme beklemtoon baie sterk die tweevoudige eenheidsgedagte van die leuse: "Wees Sterk, daar's Werk".

Krag is die eerste of kwalifiserende deel van die leuse: krag is nodig, want dar is 'n roepingsplig - "daar's werk": liggaamlike krag (d.i. die Griekse ideaal van spele in die Gimnasia), maar veral ook geestelike krag op die krag van 'n sterk karakter, en die krag van die opvoeding! Dit is die uitgangspunt van die leuse; en die uitgangspunt van die wapen is die pilaar wat die ondersteunende krag simboliseer.

Die hoofaksent in die leuse val op tweede gedeelte:- "daar's werk", gesimboliseer deur die helder vlam wat tot die werk of roepingsplig moet aanvuur.

Die derde of newemotief word deur die ferme hand gesimboliseer wat 'n kragtige greep op die fakkel het, naamlik: ons neem dié leuse en dra dit uit in die lewe."

Skoollied[wysig | wysig bron]

Oorspronklike Skoollied[wysig | wysig bron]

Sterk soos die rots uit die hart van die aarde,
Fyn soos die goud uit die rotse gehou,
Hoërskool Gimnasium, ons trots ons vermaarde,
Skool uit die polsende lewe gebou.
Fel soos die stryd in jou wordingsjare,
Fel gloei die vlam van jou glorie en trou
Trou aan ons Taal, aan die God van ons Vad're
Trou vir ons nasie te handhaaf en bou.
Kragtig die klank in die lied van oorwinning
Fors is ons wagwoord-
WEES STERK! DAAR'S WERK!
Leuse verhewe, keus' vir ons lewe,
Bly steeds ons strewe:
WEES STERK! DAAR'S WERK!
Wees dan getrou, handhaaf en bou
Hoërskool Gimnasium, vir my en vir jou!

Uittreksels uit die Eerste Jaarblad van 1957

"Net so ferm soos die leuse is, so fors is die skoollied wat, volgens 'n persverklaring van mnr. D.H. Maree, onderhoof van die skool, "die stryd en strewe van die skool en die dinamiese lewe in Welkom", vertolk. Vir 'n skool soos hierdie wat 'n baie harde stryd in sy wordingsjare gehad het en uit die "polsende lewe" van 'n wordende stad in aansyn geroep is, kan en mag daar niks idillies en landeliks in sy skoollied wees nie. Daar moet vuur en krag uit elke versreël straal: die skool word met die harde rots vergelyk waaruit die kosbare fyn goud gehaal word. Dit verleen nie slegs lokale kleur aan die lied van 'n goudveldse hoërskool nie, maar sinspeel veral op die krag van die skool waaruit die kosbare skat van die opvoeding gehaal moet word, d.i. die fyn goud (opvoedingsideaal van verfyning en kultuur) uit die sterk rots.

Dit kan ook verder vertolk word dat die skool se harde geskiedenis hom sterk en lewenskragtig gemaak het .... "Sterk soos die rots...."

Die orige versreëls spreek vir hulself – veral ook die middelste gedeelte (in 'n mineurtoonaard) wat op die ideale van die Afrikaansmedium-skool sinspeel, en die woordspelings in die laaste strofe en die refrein wat om die beurt deur seuns en dogters afsonderlik gesing moet word, om na 'n groot gesamentlike klimaks op te werk.

Die woorde van die lied is die digterlike skepping van iemand wat die veelbewoë geskiedenis van hierdie skool baie intiem en intens deurleef het en wie se hele strewe opgegaan het in die verhewe ideale wat hy vir hierdie Afrikaansmedium-skool koester – die skoolhoof van 1954–1959, Dr. J.J. Fourie. Mnr. Dirkie de Villiers, Sang-inspekteur van die Vrystaat op daardie stadium, het vir die geïnspireerde musiek gesorg.

Oor die heerlike musiek en toonsetting van die lied het Dr. Fourie hom soos volg uitgelaat in 'n brief aan die komponis: "Dis iets groots, iets heerliks, besield en vol besieling, tegnies tot in die fynste besonderhede afgewerk en afgerond, en elke noot het vir my net die regte gevoelswaarde. Die sterk marsritme, afgewissel deur die ernstige en byna gewyde dog nietemin forse middelste gedeelte in die mineurtoonaard ("Trou aan ons taal, aan die God van ons vad're ...."), die kragtige gevoelsopwelling in die note en die ruising van die triomf dwarsdeur die lied, die variasies in die herhaling van die tema – alles is groots en geïnspireerd, en vertolk vir my presies daardie gevoel wat ek vir 'n lang tyd in my omgedra het as 'n ideaal vir ons Gimnasiumskoollied ..... totdat die Muse een nag my hart ontsluit, die woorde op my lippe gelê het, en baie sterk in my ore gefluister het: "Gaan na Mnr. de Villiers! Hy sal jou help en jou die taal van die musiek gee wat jou ideaal sal bevredig en soos 'n magtige ruising tot die hart van jou skool sal spreek!"

Die musiek is later, in opdrag van die destydse skoolhoof, mnr. PJ Clase, herskryf deur mnr. Louis Fourie, 'n musiekonderwyser, wat op daardie stadium aan die skool verbonde was, om dit meer singbaar te maak.

Huidige Skoollied[wysig | wysig bron]

Nadat die skool in 1996 'n dubbelmedium-skool geword het, is die tweede en derde verse van die skoollied in Engels vertaal deur mevv. Isa Theron (musiekonderwyseres) en Sarie Redpath (Engels-onderwyseres).

Sterk soos die rots uit die hart van die aarde,
Fyn soos die goud uit die rotse gehou,
Hoërskool Gimnasium, ons trots ons vermaarde,
Skool uit die polsende lewe gebou.
Fierce as the fight in our forming years.
Keen glows the flame of our glory and faith,
True to our land, to the God of our fathers
True to our nation, to build and to Hold!
Mighty the sound in our song of conquest!
Forceful be our motto- be strong in your work!
Leuse verhewe, keus' vir ons lewe,
Bly steeds ons strewe: WEES STERK! DAAR'S WERK!
Wees dan getrou, handhaaf en bou
Hoërskool Gimnasium, vir my en vir jou!

Taalmedium[wysig | wysig bron]

Welkom-Gimnasium was 'n Afrikaansmedium skool vanaf 1957, maar na afloop van die eerste demokratiese verkiesing in Suid-Afrika op 27 April 1994, het die skool die geleentheid aangegryp om 'n wesenlike verskil te maak aan die ongelykhede, wat op daardie stadium in onderwys bestaan het, en in 1996 besluit om weer 'n dubbelmedium-taalmodel (Afrikaans en Engels) in werking te stel.

Daar is egter besluit dat die skool se naam Welkom-Gimnasium nie vertaal sou word nie en dat die skool se kleure en skooldrag dieselfde sou bly.

Jaarlikse Derby[wysig | wysig bron]

Een van die hoogtepunte op die sosiale- en sportkalender van Welkomiete, is die jaarlikse Derby, waartydens daar in hokkie, rugby en netbal meegeding word teen Goudveld Hoërskool. Dit word deur derduisende mense bygewoon, wat verskeie oud-skoliere insluit, omdat die verskillende jaargroepe se reünies dan ook gewoonlik plaasvind.

Die eerstespanuitslae van 2015 was as volg:[6]

Gimmies Gouties
Seunshokkie 2 1
Meisieshokkie 1 1
Rugby 66 6
Netbal 28 41

Skoolhoofde[wysig | wysig bron]


Prestasies[wysig | wysig bron]

Verskeie leerlinge het Welkom-Gimnasium op nasionale en internasionale vlak verteenwoordig.

Akro Gim[wysig | wysig bron]

 • Heine Bense
 • Tobie de Jager
 • C.J. Steyn


Atletiek[wysig | wysig bron]

 • Christo Badenhorst
 • C. Bosman
 • Hennie Bosman
 • Frans Oelofse
 • Nadia Combrinck
 • Leon de Jager
 • Melt du Toit
 • Wilma du Toit
 • Bianca Erwee
 • Danelle Erwee
 • Bennie Greyling
 • Nico Groenewald
 • Esmaret Hartman
 • Marietha Holtzhauzen
 • Lodewyk Joubert
 • Thinus Koekemoer
 • Theresa Lombaard
 • Andries Marais
 • Marinda Potgieter
 • Henti Pretorius
 • Lourens Prinsloo
 • Elinda Rademeyer
 • Louis Schlebusch
 • Andrew van Huyssteen
 • Susan Wagner
 • Loezytha Westraad
 • Zarck Visser[7]


Boks[wysig | wysig bron]

 • Bennie Esterhuizen
 • Willem Roos


Driekamp[wysig | wysig bron]

 • Elize Kapp

Expo[wysig | wysig bron]

 • Nicolaas Geldenhuys
 • Miriam Lelimo


Fietsry[wysig | wysig bron]

 • Morné de Jager

Gholf[wysig | wysig bron]

 • Wayne de Haas
 • Linda Olivier
 • Theuns Pieterse
 • Jaco van Zyl


Hengel[wysig | wysig bron]

 • Nico le Roux
 • Renier Nel
 • Nick Steyn
 • Stanley van Zyl
 • Guniel Viljoen


Hokkie[wysig | wysig bron]

 • Anel Cronjé
 • Calvin Kühn
 • Katinka Minnaar
 • Ryk Pienaar
 • Hendrik Zwiegelaar


Judo[wysig | wysig bron]

 • J. Lehman
 • L. van Staden
 • Cindy van Zyl


Karate[wysig | wysig bron]

 • Johannes Bezuidenhout
 • Sampie Botha
 • Mark Buter
 • Eric Claassen
 • Johan Coetzee
 • Chantelle de Beer
 • André de Klerk
 • Emile Fouché
 • George Fullagar
 • Michelle Havenga
 • Johannes Kemp
 • Stephanus Kemp
 • Jacobus Liebenberg
 • Lilly-Ann Louw
 • Angelique Martin
 • Augustinus Mokoebetane
 • Chad Nel
 • Louis-Dawid van der Merwe
 • Marius Wessels
 • Geraldine Wood


Krieket[wysig | wysig bron]

 • Gezelle Jansen van Rensburg
 • Griffin Nieuwoudt
 • Linda Olivier


Lewensredding[wysig | wysig bron]

 • Michael Adendorff
 • Johan Dreyer


Mev. Suid-Afrika[wysig | wysig bron]

 • Joani Podbielski

Militêre Spele[wysig | wysig bron]

 • Andries Kotze

Moto GP[wysig | wysig bron]

 • Jonathan van Vuuren

Musiek[wysig | wysig bron]

 • Aubrey de Wet
 • Ludwig Steyl


Netbal[wysig | wysig bron]

 • Jeanri Coetzee
 • Thelani du Plessis
 • Deidre Erwee
 • Lizelle Janse van Rensburg
 • Annelie Steyn
 • Jessica Tlali


Onderwaterhokkie[wysig | wysig bron]

 • Adriaan Kriel

Pistoolskiet[wysig | wysig bron]

 • Marinda van Wyk
 • Marieta Viljoen


Rugby[wysig | wysig bron]

 • Christo Ferreira
 • Lourens Koekemoer
 • Jandré Marais
 • Peet Marais
 • Gerrie Sonnekus
 • Marius Theron
 • Lukas van Biljon


Stoei[wysig | wysig bron]

 • Riaan Beuken
 • Piet Bezuidenhout
 • Gideon Jacobs
 • Nico Jacobs
 • Petrus Jacobs
 • Patrick Karpakis
 • Johan Visser
 • Elri Neethling
 • Billie Nel
 • Ina Pittendrigh
 • Johan Rademan
 • Hennie Smit
 • Pierre van den Berg
 • Frans van Vuuren


Swem[wysig | wysig bron]

 • Ralph Prior

Tennis[wysig | wysig bron]

 • Thomas Liversage
 • Willem Rademeyer


Valskerm[wysig | wysig bron]

 • Tjaart Schoeman

Vierkamp[wysig | wysig bron]

 • Piet Herbst

Vliegkuns[wysig | wysig bron]

 • Jaco Steynberg

Welkom-Gimnasium in minder gunstige nuus[wysig | wysig bron]

 • In Julie 2008 het Welkom-Gimnasium die koerante gehaal na 'n rugbywedstryd teen die Afrikaanse Hoërskool Kroonstad (Rooiskool). Volgens berigte het een van Gimnasium se leerlinge die skeidsregter (wat ook die Rooiskoolhoof is) met die vuis in die maag bygekom vroeg in die tweede helfte van die rugbyswedstryd.[8]
 • In Augustus 2009 is die skool weer in die nuus nadat een van die departementshoofde, mnr. Jaco Stiglingh, 'n adjunkhoof van die skool, mnr. Lieb Liebenberg, noodlottig gewond het en daarna selfmoord gepleeg het in die kantoor van mnr. Liebenberg.[9]

Eksterne skakels[wysig | wysig bron]

Verwysings[wysig | wysig bron]