Gaan na inhoud

Pieter Kuypers Albertyn

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Pieter Kuypers Albertyn
Ds. Pieter Kuypers Albertyn
Ds. P.K. Albertyn

Naam Pieter Kuypers Albertyn
Geboorte 31 Oktober 1872
Kaapstad, Kaapkolonie
Sterfte 26 April 1946
Kleinmond, Kaapland
Kerkverband Nederduits Gereformeerd
Gemeente(s) Darling, Graaff-Reinet, Brandfort, Swellendam
Jare aktief 1900-1939
Kweekskool Utrecht, Nederland

Ds. Pieter Kuypers (oom P.K.) Albertyn (Kaapstad, 31 Oktober 1872 - Kleinmond, 26 April 1946[1]) was 'n leraar in die Nederduitse Gereformeerde Kerk, 'n skrywer, joernalis en die Kerk se eerste Algemene Sondagskoolsekretaris.

Gemeentebediening[wysig | wysig bron]

Maties se eerste rugbyspan van 1896 wat die eerste keer die Groot Uitdaagbeker gewen het. P.K. Albertyn staan agter, vierde van links. Die kaptein, in die middel met die bal op sy skoot, is John Hofmeyr, later predikant van Somerset-Oos. Links van Hofmeyr sit Herman van Broekhuizen, later NG predikant van Kuilsrivier en Pretoria voor hy oorgegaan het na die Hervormde Kerk. (Die latere ds.) C.V. Nel sit regs in die middelste ry. Hy was later predikant van Cradock, Oudtshoorn en Robertson.
Ds. P.K. Albertyn en sy vrou, Elise Beauchamp de Jersey Morgan, met wie hy in 1903 op Wellington getrou het.
Stellenbosch se eerste span van 1897, wenners van die Groot Uitdaagbeker en onoorwonne in die kompetisie. Agter: C.A. Neethling, P. de Waal, P.K. Albertyn, P.O. Nel, T.B. Herold. Middel: C.V. Nel, H.D. van Broekhuizen, J.M. Hofmeyr (kaptein), D. Morkel, J. Pargiter. Voor: P.A.M. de Vos, A. Markötter, B. Newmark, Japie Krige.

Nadat hy sy B.A.-graad aan die Victoria-kollege op Stellenbosch behaal het, voltooi hy sy studie aan die Kweekskool aldaar. Op Stellenbosch het hy van 1896 tot 1898 vir Maties se eerste span rugby gespeel.

Hy word op 14 Desember 1899 as predikant georden en op Vrydag 18 Mei 1900 in die NG gemeente Darling georden. Hier het hy alleen in die pastorie gewoon en 'n aantal van sy broers en susters gehuisves terwyl hul ouers op Bermuda was waar ds. Johannes Rudolph Albertyn die Boere-krygsgevangenes geestelik bearbei het. In Januarie 1901 voer Albertyn die reisplanne uit wat hy voor sy beroep na Darling gemaak het en vertrek saam met drie vriende na Europa, terwyl sy gemeentelike werk op Darling deur prop. J.G. Steytler behartig is. Hy sou nie lank in die gemeente bly nie en op 29 Januarie 1906 is aan hom demissie gegee omdat hy 'n beroep na Graaff-Reinet aanvaar het, waar hy bly tot 1921, toe hy vertrek na Brandfort. Sy laaste gemeente was Swellendam van 1926 tot 1929.

Sondagskoolskretaris[wysig | wysig bron]

In 1929 word hy aangestel as die eerste Algemene Sondagskoolsekretaris in Bloemfontein. Hy raak bekend vir die werk wat hy doen ter wille van die Sondagskool en reël verskeie konferensies en besoek talle gemeentes. Ook deur sy skryfwerk bou hy 'n stelsel van Sondagskole op en slaag daarin om mense se belangstelling in die saak aan te wakker. Hy word aangestel as voorsitter van die Federale Sondagskoolkommisie en van 1930 af tree hy ook op as redakteur van Die Môrelig wat hy, soos met Die Kindervriend, gebruik om Sondagskole te bevorder. Reeds in 1912 publiseer hy Handleiding voor Zondagskool onderwysers en in 1934 Die Sondagskool, 'n handleiding wat alle aspekte van die werksaamhede van dié organisasie uiteensit. In 1940 volg Wanneer kinders groot word en in 1942 Godsdiensonderwys in ons skole. Sy laaste werk is Die lewe en tyd van die Here Jesus (1946), 'n studiegids vir Bybelse geskiedenis. Hy was verantwoordelik vir die opening van 'n boekdepot vir Sondagskole. Ná sy aftrede in 1938 skryf hy steeds artikels vir Die Kindervriend en Die Môrelig en tydens sy verblyf op Somerset-Wes gee hy lesings aan die Kweekskool op Stellenbosch.

Gesinslewe[wysig | wysig bron]

Albertyn was die seun van ds. Johannes Rudolph Albertyn en die kleinseun van ds. P.K. Albertyn. Hy is in April 1903 op Wellington getroud met mej. Elise Beauchamp de Jersey Morgan. As trougeskenk het sy 'n klavier gekry en haar man 'n skryftafel vir sy studeerkamer. Haar vader was ds. Charles Morgan, een van die eerste vier studente aan die Kweekskool, en haar grootvader was ds. George Morgan, een van die oorspronklike Skotse predikante wat in 1822 na Suid-Afrika toe gekom het. Mev. Albertyn het na haar man se dood op Somerset-Wes gaan woon. Die egpaar was kinderloos.

Bronne[wysig | wysig bron]

  • Gaum, dr. Frits (hoofred.), Christelike Kernensiklopedie. Wellington: Lux Verbi.BM, 2008.
  • Hopkins, ds. H.C. 1953. Eeufeesgedenkboek van die Ned. Geref. Kerk Darling 1853 - 1953. Stellenbosch: Pro Ecclesia-Drukkery.
  • Potgieter, D.J. (hoofred.) 1974. Standard Encyclopaedia of Southern Africa. Cape Town: Nasou Limited.

Verwysings[wysig | wysig bron]