Willem Ouweneel

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Willem Ouweneel (2006)

Willem Johannes Ouweneel (gebore 2 Junie 1944 in Zaandam) is 'n Nederlandse bioloog, filosoof en teoloog.

Lewe en werke[wysig | wysig bron]

Ouweneel word onder die Evangelies-ortodoks-Protestantse bevolking van Nederland as 'n bekende skrywer en spreker beskou. Hy is ook 'n ervare debatvoerder. Hy is afgestudeer as bioloog en het talle kere gepromoveer in biologie, teologie en filosofie. Hy het ook verskeie populêr-wetenskaplike boeke geskryf.

Ouweneel is as dosent verbonde aan die Evangelische Hogeschool in Amersfoort. Aan hierdie instituut bied hy wysbegeerte en kultuurgeskiedenis aan. Verder was hy hoogleraar in die wysbegeerte aan Pukke in Suid-Afrika. Hy is tans hoogleraar in dogmatologiese vakke aan die Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (België) en doseer dogmatiek aan die Evangelische Theologische Academie in Nederland.

Hy kan as 'n ortodokse Christen en skeppingsdenker beskou word, maar aanpassings in sy denke is geïdentifiseer, onder andere in die tydskrif Ellips. Hy is lid van die geloofsgemeenskap van die "Vergadering van Gelowiges" ("Plymouth Brethren"). Willem Ouweneel kan gereeld gehoor en gesien word in programme van die Nederlandse uitsaai-organisasie Evangelische Omroep. Hy lewer al jare lank kommentaar op maatskaplike en kerklike gebeurtenisse op die radioprogram Deze Week op Saterdagaande. Hy is lid van die Vereniging van Reformatorische Wijsbegeerte en is as hoofredakteur verbonde aan die tydskrif Ellips (voortsetting van die vroeëre Bijbel en Wetenschap). Daarnaas gee hy lesings oor Bybelse onderwerpe en publiseer hy hoofsaaklik oor godsdienstige onderwerpe.

In onlangse jare begeef hy hom toenemend op charismatiese terrein. So het hy 'n pleitbesorger geword van T.B. Joshua, 'n christelike gebedsgeneser in Nigerië. Ook het hy radikale standpunte ingeneem in die leer oor die gebedsgenesing. Hierdeur het sy gewildheid in sommige kringe gegroei, maar die tyd waarin hy bykans die totaliteit van die evangeliese beweging in Nederland geïnspireer het, is verby.

Ouweneel het ook die politieke terrein betree deur byvoorbeeld in 1998 hom beskikbaar te stel vir die kieslys van die Reformatorische Politieke Federatie (RPF). Dit het 'n ommekeer in sy denke teweeg gebring; in vroeëre publikasies het hy teen deelname van Christene aan verkiesings geargumenteer.[1]

Willem Ouweneel woon in Huis ter Heide (munisipaliteit Zeist) en is getroud met 4 kinders; waarvan een (Evert Jan Ouweneel) eweneens as filosoof en op verwante terreine werksaam is.

Volgens eie navorsing stam hy af van die Frankiese keiser Karel die Grote.[2]

Kritiek[wysig | wysig bron]

Willem Ouweneel word in evangeliese kringe hoog aangeslaan. Onder wetenskaplikes en ander teoloë vind sy denke nie algemene byval nie. Hy word weinig aangehaal in teologiese lektuur. Voorts word hy gekritiseer dat hy skrywers met ander opvattings aanhaal om sy eie posisie te ondersteun.

Publikasies[wysig | wysig bron]

Omdat meer as honderd boektitels onder sy naam gepubliseer is, word hier 'n beknopte lys van publikasies volgens jaar van uitgawe gelys.

Die drie proefskrifte[wysig | wysig bron]

 • Genetics, Morphology, and Development of Homoeotic Wing Tissue in the Eye of Drosophila melanogaster, biologiese proefskrif Utrecht: Rijksuniversiteit 1970.
 • A Critical Analysis of the Internal and External Prolegomena of Systematic Theology, teologiese proefskrif Bloemfontein: Universiteit van die Oranje-Vrystaat 1993.
 • De leer van de mens, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1986 (handelsuitgawe wysgerig proefskrif Amsterdam: Vrije Universiteit).

Ander Christelike boeke van Ouweneel[wysig | wysig bron]

 • Kanttekeningen bij Genesis één, Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1974.
 • Operatie Supermens: Een Bijbels-biologische blik op de toekomst, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1975.
 • De ark in de branding, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1976.
 • Het verhaal van de 'Broeders', dl. 1, Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1977.
 • Het verhaal van de 'Broeders', dl. 2, Winschoten: Uit het Woord der Waarheid 1978.
 • Het domein van de slang: Christelijk handboek over occultisme en mysticisme, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1978.
 • Gij zijt allen broeders: Het Nederlands Réveil en de Vergaderingen van de Broeders, Vaassen: Medema 1980.
 • De schepping in 't geding, Amsterdam:Buijten & Schipperheijn 1981.
 • Het Nieuwe Testament: Herziene Voorhoeve-uitgave (met J. Klein Haneveld, G.H. Kramer & H.P. Medema), Vaassen: Medema 1982.
 • Psychologie: Een christelijke kijk op het mentale leven, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1984.
 • Hart en ziel: Een christelijke kijk op de psychologie, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1984. (Verkorte en gepopulariseerde versie van voornoemd Psychologie)
 • Woord en wetenschap: Wetenschapsbeoefening aan de Evangelische Hogeschool, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1987.
 • De Openbaring van Jezus Christus: Bijbelstudies over het boek Openbaring, dl. 1, Vaassen: Medema 1988.
 • De Openbaring van Jezus Christus: Bijbelstudies over het boek Openbaring, dl. 2, Vaassen: Medema 1990.
 • Israël en de Kerk, oftewel: Eén of twee volken van God? Confrontatie van de verbondsleer en de bedelingenleer, Vaassen: Medema 1991.
 • Bach, Mattheüs en het drama, Kampen: Kok 1994.
 • Geloofszekerheid (serie Geloofsleven dl. 1), Vaassen: Medema 1996.
 • De negende Koning: Het laatste van de hemelrijken: De triomf van Christus over de machten (Metahistorische trilogie, dl. 1), Leiden: Barnabas 1996.
 • De zevende koningin: Het eeuwig vrouwelijke en de raad van God (Metahistorische trilogie, dl. 2), Heerenveen: Barnabas 1998.
 • De zesde kanteling: Christus en 5000 jaar denkgeschiedenis: Religie en metafysica in het jaar 2000 (Metahistorische trilogie, dl. 3), Heerenveen: Barnabas 2000.
 • Het Jobslijden van Israël: Israëls lijden oplichtend uit het boek Job, Vaassen: Medema 2000.
 • Hoe lief heb ik uw Wet! De Eeuwige Thora tussen Oude en Nieuwe Verbond, Vaassen: Medema 2001.
 • Geneest de zieken!: Over de bijbelse leer van ziekte en genezing, Vaassen:Medema 2003.
 • Meer Geest in de gemeenten, Vaassen: Medema 2004.
 • De God die is, Vaassen: Medema 2005.
 • Sta op, laat je dopen, Vaassen: Medema 2005.
 • Seks in de Kerk, Vaassen: Medema 2006.
 • De Geest van God: ontwerp van een pneumatologie, Vaassen: Medema 2007.
 • De Christus van God: ontwerp van een christologie, Vaassen: Medema 2007.
 • De schepping van God: ontwerp van een scheppings-, mens- en zondeleer, Vaassen: Medema 2008.
 • Komt er een Grote Opwekking?, Vlissingen: Bread of Life 2010.
 • Joden en christenen, Vaassen: Medema 2013, met rabbyn Lody van de Kamp.
 • Adam, waar ben je? En wat doet het ertoe? Een theologische evaluatie van de nieuwe evolutionistische hermeneutiek, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2018.

Romans van Willem J. Ouweneel[wysig | wysig bron]

 • De kleine kudde, De hugenoten van de Vivarais, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1989.
 • Het Godsgetal, Soesterberg: Aspekt 2002.
 • Veldhoen op de bergen, De hugenoten van de Vivarais, Heerenveen 2005.
 • De vrouwe van de camino, Boekenhoeve 2006.

Uitgawes van die Evangelische Omroep[wysig | wysig bron]

Vir die Evangelische Omroep het Willem Ouweneel onder redaksie van W.J.J. Glashouwer, die begeleidende boeke van die vier televisiereeks oor Het ontstaan van de wereld, Het ontstaan van de bijbel, Het ontstaan van Israël en Het ontstaan van het christendom geskryf. Daar sou nog 'n vyfde boek van daardie reeks kom, oor Het ontstaan van een nieuwe wereld (waarin die bybelse profetiese visie op die toekoms behandel sou word), maar die boek is nooit verwesenlik nie:

 • Het ontstaan van de Bijbel (red.: W.J.J. Glashouwer), Hilversum: Evangelische Omroep 1979. Herdruk: Amsterdam: Telos 1998 (met Willem Glashouwer jr.).
 • Het ontstaan van de wereld (red.: W.J.J. Glashouwer), Hilversum: Evangelische Omroep 1980.
 • Het ontstaan van Israël (met V.I. Kerkhof) (red.: W.J.J. Glashouwer), Hilversum: Evangelische Omroep 1982. Herdruk: Barneveld: Vuurbaak 1999 (met Willem Glashouwer jr.).
 • Het ontstaan van het christendom (red.: W.J.J. Glashouwer), Hilversum: Evangelische Omroep 1986.

Verwysings[wysig | wysig bron]

 1. 'Erfgenamen van Groen', artikel in Reformatorisch Dagblad, 26 Februarie 1998
 2. De negende Koning: Het laatste van de hemelrijken: De triomf van Christus over de machten (Metahistorische trilogie, dl. 1), Leiden: Barnabas 1996.

Eksterne skakels[wysig | wysig bron]