Bespreking:Boeing B-17 Flying Fortress

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search

Aan die Wiki-gemeenskap, ek het besluit om hierdie artikel volledig te vertaal met al die bronne en dinge; hopelik sal dit my eerste voorblad artikel wees! Groete! Oesjaar (kontak) 06:42, 24 Desember 2016 (UTC)

N.S. Julle is welkom om te help met proeflees ens!

Oorspronklike Engelse teks Oesjaar se vertaling Suidpunt se bewerking Suidpunt se redes Ander gebruikers se kommentaar
The air corps was looking for a bomber capable of reinforcing the air forces in Hawaii, Panama, and Alaska Die USAAC se visie was 'n bomwerper wat die lugmag in Hawaii, Panama en Alaska kon versterk. Die USAAC [se mikpunt/plan/doel] was 'n bomwerper wat Hawaii, Panama en Alaska kon versterk.

Of

Die USAAC wou 'n bomwerper aanskaf / in werking stel / ontplooi wat Hawaii, Panama en Alaska kon versterk.

Visie is vir my een van daardie dromerige stralekranswoordjies wat die Amerikaners gewoonlik skep om hulself mee te vlei en geweldig baie op TV gebruik. En ons eie radio-omroepers ook. Jy gaan tog nie sê “Stalin/Hitler het die visie gehad om...“ omdat visie gewoonlik met iets positief vereenselwig word (deur die skrywer of spreker), en juis omdat die Weste hierdie menere as ongure karakters tipeer. Net so kan mens ook nie die Amerikaners op ‘n voetstuk plaas nie.

Ek voel ook „lugmag“ is oorbodig – want waar anders gaan jy ‘n bomwerper gebruik of ontplooi? Nee, wat – ek sluit sommer een in my garage op.

Requirements were that it would carry a "useful bombload" at an altitude of 10,000 ft (3,048 m) for ten hours with a top speed of at least 200 mph (320 km/h). Die minimum vereistes vir die voorgestelde bomwerper was dat dit 'n bruikbare bomvrag moes kon dra op 'n hoogte van 10 000 voet bo seevlak, vir 10 ure in die lug kon bly en oor 'n topsnelheid van meer as 200 m.p.u. (320 km/h) beskik. Die voorgestelde bomwerper moes ten minste ‘n bomvrag kon vervoer op 10 000 voet bo seevlak, vir 10 ure lank, teen 'n topsnelheid van meer as 200 m.p.u. (320 km/h). Ek het slegs ‘n paar woorde hier vervolks om van die lastige “dat” ontslae te raak.

Ek wou eers „bomvrag“ na bomlas verander (want die woord Bombenladung kom by my op), maar my speltoetser aanvaar die woord.

„Useful bombload“ dui op 'n aanhaling, maar ek beskou dit in Afrikaans eenvoudig oorbodig.

Let op: ek het gebruik gemaak van ‘n tangkonstruksie by [vervoer]: gewoonlik kom die werkwoord laaste, maar hier kan jy hom skuif voor die „nuttelose“ inligting volg.

They also desired, but did not require, a range of 2,000 mi (3,200 km) and a speed of 250 mph (400 km/h). Hulle het ook gehoop dat die bomwerper, dit was nie 'n vereiste nie, 'n togafstand van 2 000 myl (3 200 km) sal hê en oor 'n topsnelheid van 250 m.p.u. (400 km/h) beskik. Hoewel dit as geen vereiste gestel is nie, sou 'n reikwydte van 2 000 myl (3 200 km) en 'n topsnelheid van 250 m.p.u. (400 km/h) gewens wees.

Of:

'n Reikwydte van 2 000 myl (3 200 km) en 'n topsnelheid van 250 m.p.u. (400 km/h) sou gewens wees, maar dit was geen* vereiste nie / dit is nie as vereiste gestel nie.

[, dit was nie 'n vereiste nie, ] is ‘n tipiese Franse “bysin” of parentese waarvoor die Engelssprekendes geweldig lief is. Togafstand het ek na reikwydte verander (onthou wel: by skepe is dit vaartbereik).

*ek weet nie meer hoe dit in Afrikaans werk nie. As mens sê “She is not a girl” vertaal mens in Duits: “Sie ist kein Mädchen”; daarvolgens probeer ek maar dubbele ontkennings vermy, wat seker nie altyd taalkundig korrek is nie.

The competition for the air corps contract would be decided by a "fly-off" between Boeing's design, the Douglas DB-1, and the Martin Model 146 at Wright Field in Dayton, Ohio. Die tender sal toegeken word aan die wenner van 'n vliegkompetisie tussen die ontwerpe van Boeing, die Douglas DB-1 en die Martin Model 146 by Wright Field-lughawe te Dayton, Ohio. Na afloop van die toetsvlug by Wright Field-lughawe te Dayton, Ohio, sou die tender toegeken word aan hetsy die Boeing B-17, die Douglas DB-1 of die Martin Model 146. Ek hou van die woordkeuse „tender“. Die Engelse hoofartikel plaas geweldig baie klem op die mededinging. Tender is neutraal genoeg. Ek het kompetisie dus geskrap en „toetsvlug“ gebruik – dit kan moontlik sinspeel op toetslopie. Jy wil immers net sê: goed, hier het die manne in die oorjasse op die grond gestaan en met swartraambrille staan en toekyk hoe elke vliegtuig sy wonderwerk verrig - en gesê: ons soek Boeing. Die Engelse teks sê daar was drie maatskappye - Douglas, Martin en Boeing. Ek probeer dus enige verwarring met die woord "ontwerpe" vermy.
The prototype B-17, with the Boeing factory designation of Model 299, was designed by a team of engineers led by E. Gifford Emery and Edward Curtis Wells, and was built at Boeing's own expense. Die USAAC het die prototipe die B-17 genoem en die Boeingfabriek het hul prototipe Model 299 genoem.

Die ontwikkeling van die prototipe is deur 'n span ingenieurs onder leiding van E. Gifford Emery en Edward Curtis Wells onderneem. Boeing het self die koste van die ontwikkeling van die prototipe gedra.

Die USAAC het die prototipe die B-17 genoem en die Boeingfabriek het hul prototipe die Model 299 genoem.

Die prototipe is deur 'n ingenieurspan onder leiding van E. Gifford Emery en Edward Curtis Wells ontwerp. Boeing moes op sy (eie) koste die prototipe monteer.

Baie eenvoudige skryfwyse vir die eerste sin - amper soos Vis-en-tjips! Onthou net die lidwoord – bly konsekwent. Hier het ons nou 'n lastigheidjie. Die fabriek en die ontwerpers het duidelik twee verskillende name vir dieselfde vliegtuig gehad. Die een span het die vliegtuig ontwerp, die ander – die fabriek – het slegs die Boeing „gebou“. Ek verkies eerder die woord "monteer". Ek voeg maar "(eie)" in, sou iemand nou dink Boeing het op die ingenieurspan se rekening die vliegtuig monteer.
It combined features of the experimental Boeing XB-15 bomber with the Boeing 247 transport aircraft.

The B-17's armament consisted of up to 4,800 lb (2,200 kg) of bombs on two racks in the bomb bay behind the cockpit, and initially possessed five .30 caliber (7.62 mm) machine guns.

Die ontwikkelingspan het kenmerke van die eksperimentele Boeing XB-15 bomwerper en die Boeing 247 vragvliegtuig gekombineer.

Die B-17 was toegerus met twee bomrakke wat 4,800 pond (2,200 kg) se bomme kon dra, in twee rye agter die stuurkajuit.

Dit was aanvanklik met vyf .30 kaliber (7.62 mm) masjiengewere toegerus.

Die ontwikkelingspan het kenmerke van die eksperimentele Boeing XB-15 bomwerper en die Boeing 247 vragvliegtuig gekombineer.

Die B-17 is toegerus met twee bomrakke in die bomskag agter die stuurkajuit wat 4 800 pond (2 200 kg) bomme kon dra. Dit is aanvanklik met vyf .30-kaliber (7,62 mm) masjiengewere toegerus.

Ek is heel tevrede. Jy kan nie in Afrikaans sê “ek verbind kenmerke X en Y ” nie. Ek sou miskien daardie ge- van gekombineer wou uitwis, maar nou is ek net vitterig.

Vir die een of ander rede wil ek net heeltyd „is“ skryf waar „was“ gebruik word. Kyk ook na die laaste sin in die paragraaf wat ek nou nie hier gemeld het nie.

Dit is goed die „tot“ is weggelaat. Ek besef nou eers hoe onnodig mens „tot“ gebruik voor massa. Vir “bomb bay” het ek ‘n woord uit Duits gekry: Bombenschacht. „Dra“ is seker goed genoeg; ek oorweeg wel “berg”.

Onthou: Spasies tussen die duisende, en kommas voor die desimaal. Ons gebruik 'n halfeuropese skryfwyse. (Ek sou graag wou hê die Taalkommissie moet ons punte tussen die duisende laat skryf, bv. 1.230 mm)

In my tyd was dit kommas tussen duisende en 'n punt voor die desimaal! Maar nou ja... Groete! Oesjaar (kontak) 13:01, 15 Februarie 2017 (UTC)

Knap gedaan![wysig bron]

Moenie ophou nie... Tipies Oesjaar, wil nog die artikel klaarmaak toe vlieg die ander bomwerpers in my hand in.... Sal later terug kom na die B-17. Groete! Oesjaar (kontak) 16:23, 14 Februarie 2017 (UTC)