Frans Lion-Cachet

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Ds. Frans Lion-Cachet
Ds. F.N. Lion-Cachet
Ds. Frans Lion-Cachet

Naam Francois Nicholas Lion-Cachet
Geboorte 23 Mei 1931
Nigel, Transvaal
Sterfte 14 Junie 2018 (op 87)
Hartenbos, Wes-Kaap
Kerkverband Gereformeerd
Gemeente(s) Pietersburg 1956–1963
Eendracht 1963–1967
Heidelberg 1967–197
Jare aktief 1956–1970 (predikant
1970–1996 (teologie-professor)
Kweekskool Potchefstroom

Dr. Francois (Frans) Nicholas Lion-Cachet (Nigel, Suid-Afrika, 23 Mei 1931Hartenbos, 14 Junie 2018) was van 1956 tot 1970 predikant in drie gemeentes van die Gereformeerde Kerk en daarna tot sy aftrede in 1996 professor aan dié kerkverband se Teologiese Skool op Potchefstroom.

Herkoms en opleiding[wysig | wysig bron]

Vierdejaarstudente aan die Teologiese Skool Potchefstroom, 1955. Frans Lion-Cachet sit tweede van regs. Sy medestudente is voor: P.C. Snyman, P.J. Pelser, J.L.J. Snyman en L.S. van der Vyver. Agter: F.R.P. de Bruyn, A.S.L. Minnaar, J. Visser en T. Steyn.
Professore en studente aan die Teologiese Skool Potchefstroom, 1955. Agter: P.B. de Klerk, G.H. Buys, onbekend, A.Z. Pelser, G. du Plessis, P.J. Steyn, onbekend, onbekend, onbekend, A. Van der Walt, onbekend, Gert Bester, drie onebekend, H.A. Van Dalsen, onbekend. Middel: Onbekend, Abraham Coetsee, J.T.C. Snyman, J.H. Coetzee, J.A.H. van der Vinne, F.J. Labuschagne, J.J. Venter, J. van V. du Plessis, A.J. du Plessis, onbekend, Koos van Rooy, onbekend, A.J.R. Vermeulen, vier onbekend, L.H. Stavast. Voor: W.J.J. du Plessis, Willie Maritz, P.J. Pelser, J. Visser, P.C. Snyman, L.S. van der Vyver, proff. Sarel van der Walt, Willem Snyman, Stephanus du Toit, S.J. du Plessis, P.J.S. de Klerk, J.L.J. Snyman, F.N. Lion-Cachet, F.R.P. de Bruyn, A.S.L. Minnaar, T. Steyn.

Lion-Cachet se vader, Francois Nicolaas (Steynsburg, 18 Februarie 1881 – onbekend, 15 Mei 1961), wie se naam hy gekry het, was ’n seun van prof. Jan Lion Cachet (1838–1912), Gereformeerde predikant en daarna jare lange hoogleraar eers aan die Teologiese Skool Burgersdorp en ná sy verskuiwing na Potchefstroom begin 1905 ook aan die Teologiese Skool aldaar. F.N. Lion-Cachet sr. is uit prof. Lion Cachet se derde huwelik, met Martha Sophia Viljoen (plaas Uitkomstfontein, Colesberg, 29 Julie 1859 – Potchefstroom, 1938), gebore.[1] Frans Lion-Cachet se moeder was ’n nooi Ferreira. Sy vader is ná sy moeder getroud met ’n weduwee Marsch. Hy het self later gesê sy "tweede moeder" het hom "met die grootste liefde en toegewydheid" opgevoed. Sy laerskoolopleiding het hy op Nigel ontvang en daarna is hy na Heidelberg, Tvl., waar hy sy hoërskoolopleiding aan die Hoër Volkskool ontvang het.

In 1949 het hy aan die Universiteit van die Witwatersrand as ingenieurstudent ingeskryf, maar die drang om die Woord te bedien het hom nooit losgelaat nie en so het hy op 4 Mei 1949 besluit om Wits te verlaat en ’n paar dae later in te skryf as student aan die PUK vir CHO. Hy het goed gevaar in sy studie en is einde 1955 in die Gereformeerde Kerk beroepbaar gestel.

Gemeentebediening[wysig | wysig bron]

Die nuwe Gereformeerde kerk Pietersburg, ontwerp deur Johan de Ridder, kort nadat dit in 1961 in ds. Lion-Cachet se dienstyd in gebruik geneem is.
Ds. Lion-Cachet is einde 1956 met Wiida Geertsema getroud.

Ds. Frans Lion-Cachet is op 15 Januarie 1956 in die Gereformeerde kerk Pietersburg bevestig as opvolger van ds. David Kotzé, wat die gemeente bedien het van 1911 tot 1955 en toe ’n beroep aangeneem het na sy laaste gemeente, Ventersdorp. Tot met prop. Lion-Cachet se koms, was Pietersburg net mooi ’n jaar lank vakant. Intussen het die kerkraad die pastorie in Pleinstraat verkoop en 'n nuwe stuk grond op die hoek van Voortrekker- en Devenishstraat gekoop. 'n Sierlike pastorie sou op dié stukkie grond verrys waarin die jong predikant alleen sou woon tot sy troue einde 1956. Finansieel het die gemeente toe die swaar tye agter die rug gehad en kon self die hand uitsteek om die nood op ander plekke te help verlig.

Die planne vir die bou van 'n nuwe kerk het ál meer werklikheid geword. Die boufonds het tot 'n kragtige belegging gegroei. Die getalle het intussen geweldig toegeneem. 'n Ooreenkoms is met Louis Trichardt getref dat die wyk Soekmekaar in die toekoms deur Louis Trichardt bedien sou word. Hierdie reëling dateer vanaf 13 Oktober 1956. By dié geleentheid is die attestate (bewys van lidmaatskap) oorgestuur na Louis Trichardt. In die Gereformeerde Kerk se eeufeesjaar (1959) het die wyke wat 10 jaar tevore reeds ’n versoek om afstigting gerig het, die Gereformeerde kerk Dendron geword.

Die statistiek was destyds 600 belydende lidmate met meer as 400 kinders. Daar was toe reeds sprake van ’n verdeling van die gemeente, wat sewe jaar later gebeur het met die afstigting van Pietersburg-Noord. Nog tien jaar later (1976) het die Pietersburg-Suid ook aan die beurt gekom. In 1959 kon ds. Lion-Cachet rapporteer: "Die gemeentelike arbeid vorder ook vinnig. Daar is 'n evangelisasiekommissie wat gereeld aan die werk is, asook 'n sendingkommissie. Op die 8ste Junie 1958 is aan br. J.J. Venter die reg gegee om met sending te begin op sy plaas, Marsfontein, en dit met die steun van die kerkraad. Vanaf Augustus 1957 het die gemeenteblad weer sy verskyning gemaak. Deur dit alles heen sien ons net die goedheid van die Here onse God wat die kerk nog self gelei en bewaar het."

Die ou kerk, waarvan die hoeksteen op 8 November 1890 gelê is en nadat dit vergroot is volgens die plan van die Gereformeerde argitek Pieter Dykstra opnuut op 12 April 1937 in gebruik geneem is, het die gemeente gedien tot ’n nuwe in 1960 opgerig is. Die nuwe kerk is ontwerp deur die Gereformeerde argitek Johan de Ridder en, luidens aantekeninge van dié firma, op 25 Maart 1961 ingewy, dieselfde dag as die Gereformeerde kerk Thabazimbi, ook 'n ontwerp van De Ridder (tensy die aantekeninge verkeerd is). Die gebou se totale sitplekke tel 562, waarvan 353 in die kerk, 20 in die konsistorie en 149 in die saal. Die oppervlak van die hele gebou is 568 m2. Die kerkraad het sewe tenders oorweeg wat teen die keerdatum van 15 September 1959 ontvang is, en dié van die Vorster Broers vir R52 640 aanvaar. Eindelik was die koste, professionele gelde, tuin en orrel uitgesluit, R49 244.

In 1963 het dr. Lion-Cachet ’n beroep aangeneem na Eendracht, gesetel op die dorpie Eendracht naasaan Leandra in die destydse Oos-Transvaal, nagenoeg halfpad tussen Springs en Bethal. In 1967 is dr. Lion-Cachet in sy laaste gemeente, Heidelberg, bevestig. Net drie jaar later het 26-jarige dienstyd as hoogleraar aan die Potchefstroomse Teologiese Skool begin waar hy sy emeritaat in 1996 aanvaar het.

Huwelikslewe[wysig | wysig bron]

Prof. Lion-Cachet is op 11 Desember 1956 met Wiida Geertsema getroud. Ná sy aftrede het hulle op Hartenbos in die Suid-Kaap gaan woon. Dr. Lion-Cachet is oorleef deur vyf kinders: Daleen Kruger, Jan Lion-Cachet (ten tyde van sy dood predikant van die Gereformeerde Kerk Klerksdorp), Linette Bisschoff, Kerneels Lion-Cachet en Lydia Sander.

Bronne[wysig | wysig bron]

  • (af) Venter, ds. H.J. 1959. Eeufees-gedenkalbum van die Gereformeerde kerke in die Klassis Waterberg 1859–1959. Potgietersrus: Deputaatskap vir die Eeufees en Gedenkalbum.

Verwysings[wysig | wysig bron]