NG gemeente Warmbad

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Ds. Albert Jacobus Stals was van 1929 tot 1935 die eerste leraar.
Ds. (later dr.) H.W. de Jager, leraar van 1943 tot 1948.
Ds. J.H. Steenkamp, van 1935 tot 1942 Warmbad se tweede leraar.
Ds. F.F.J. Brand, leraar van 1963 tot 1965.

Die NG gemeente Warmbad is 'n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die verre suide van Namibië met sy middelpunt op die dorpie Warmbad.

Die gemeente het volgens die NG Kerk se Jaarboek van 2011 15 dooplidmate en 112 belydende lidmate gehad, maar twee jaar later onderskeidelik 18 en 116. Die leraar sedert 2009 is ds. Johannes Combrinck. Nadat die gemeente Oewer op die dorp Noordoewer in 2017 afgestig het, het minder as die helfte van die lidmate in Warmbad agtergebly. In 2020 was dit vyf dooplidmate en 44 belydende lidmate vergelede met Oewer se 17 en 63.

Agtergrond[wysig | wysig bron]

Ná die Anglo-Boereoorlog het sommige Afrikaners uit die verowerde Boererepublieke verkies om liewer na Duits-Wes (later Suidwes-Afrika) te trek as om in Suid-Afrika onder Britse bewind te bly woon. Namate al hoe meer Afrikaanssprekendes hulle in die gebied kom vestig het, het die behoefte aan Afrikaanse kerke op verskillende plekke ook al hoe groter geraak. Die eerste pionier-predikant van die NG Kerk, eerw. Leonard, het toe nog die hele Duits-Wes as sy arbeidsveld gehad, terwyl hy meesal van os- of donkiekar gebruik moes maak om huisbesoek te doen.

Afstigting[wysig | wysig bron]

Destyds het Suidwes onder Ring van Upington gesorteer en was die gebied was as die gemeente Gibeon bekend, wat die moeder van al die gemeentes in die hedendaagse Namibië sou wees. Op 23 Junie 1928 is die wyk Warmbad van die in 1924 afgestigte gemeente Keetmanshoop afgestig. Reeds op 12 Oktober 1929 kan die jong gemeente sy eerste leraar in die persoon van ds. A.J. Stals bevestig. Hy dien die gemeente tydens die droogte en armoede van die Groot Depressie tot in April 1935. Op 22 Junie 1935 word prop. J.H. Steenkamp as volgende leraar van die gemeente bevestig. Gedurende sy bediening, naamlik op 14 Mei 1939, word daar op die spoorwegstasie Kalkfontein (later Karasburg), die hoeksteen gelê van die kerksaal wat as hoofkerkgebou van die gemeente sou dien tot die afstigting van NG gemeente Karasburg in 1952.

Karasburg word middelpunt[wysig | wysig bron]

Ds. Steenkamp aanvaar sy demissie op 21 Maart 1942 en word op 7 Augustus 1943 opgevolg deur ds. H.W. de Jager. Tydens die vakature voor sy koms is die gemeente bedien deur ds. A.F. Marais. By die ampsaanvaarding van ds. De Jager is die standplaas sowel as die sentrale plek van aanbidding van die gemeente van Warmbad af na Karasburg verskuif. Tydens dié tydperk kry die wyk Ukamas sy eie kerksaal. Ds. De Jager het die gemeente gedien tot in Februarie 1948.

Nou volg 'n lang vakature van 26 maande waartydens die gemeente die diens bekom van ds. M. Jooste en A.H. Stander. Die volgende leraar, ds. J.J. Scheepers, is op 21 April 1950 georden en bevestig.

Tot met die afstigting van Karasburg in 1952 het Warmbad meer as 100 000 km² beslaan, groter as Hongarye of Portugal. Tot 1952 was daar elf wyke, waarvan vier gereeld vier maal per jaar hulle Nagmaalsbedieninge gekry het. Die vier wyke, naamlik Warmbad, Karasburg, Ukamas en Vioolsdrift, het elkeen met sy eie kerksaal gespog. Karasburg was lank die enigste dorp in die destydse Suidwes-Afrika met 'n gekombineerde skool wat onderrig van sub. A tot matriek gebied het. Dié dogtergemeente was tradisioneel baie groter as Warmbad en het byvoorbeeld in 1985 'n totale lidmaattal van 618 gehad, vergeleke met Warmbad se 231, maar terwyl Warmbad net 'n geringe daling ervaar het, het Karasburg se lidmate in 2013 afgeneem tot 195, vergeleke met Warmbad se 134.

Enkele leraars[wysig | wysig bron]

 • Albert Jacobus Stals, 1929 - 1935
 • Johannes Hendrik Steenkamp, 1935 - 1942
 • Dr. Hermanus Wilhelm de Jager, 1943 - 1948
 • Jozua Joubert Scheepers, 1950 - 1954
 • George Euvrard Hugo, 1953 - 1958 (vader van die digter Daniel Hugo)
 • Egbert Johannes Jacobus Dippenaar, 1958 - 1962
 • Frederik Floris Johannes Brand, 1963 - 1965
 • Schalk Willem Burger, 1966 - 1967
 • Albertus Wynand Christoffel Bester, 1967 - 1971
 • Johannes Jacobus Marais, 10 Julie 1970 - 1975
 • Andries Johannes Jacobus (Dries) Burger, 1993 - 1995, waarna NG gemeente Otjiwarongo
 • Pieter Johannes van Zyl, 1996 - 2004 (demissie verdere studie)
 • André Fourie, 2005 - 2008
 • Johannes Combrinck, 2009 -

Bronne[wysig | wysig bron]