Gaan na inhoud

Abrahama Coetsee

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
(Aangestuur vanaf Abrahama Coetzee)
Ds. Louis en mev. Abrahama Vorster in die pastorie van die Gereformeerde kerk Erasmus (soos Bronkhorstspruit toe nog bekendgestaan het) in Oktober 1930 toe hul skoonseun ds. H.J.R. du Plessis predikant van die gemeente was.
Hierdie foto van mev. Abrahama en ds. Louis Vorster is op 15 Mei 1934, skaars vier maande voor sy dood, in Pretoria geneem op spesiale versoek van die redaksie van die Gereformeerde Kerk se Almanak. Dit het dan ook in 1935-uitgawe by sy lewenskets verskyn.

Abrahama Johanna Vorster (née Coetsee, 27 Januarie 1865, Reddersburg19 Mei 1943, Pretoria), was ’n dogter van ds. A.J.J. de Klerk Coetsee, predikant van Philipstown (1869–1872) en Reddersburg (1872–1903), en eggenote van ds. Louis Vorster, predikant in die Gereformeerde Kerk en Volksraadslid.

Lewensloop[wysig | wysig bron]

Abrahama Coetsee is op 20 Februarie 1882 met ds. L.P. Vorster getroud toe hy nog student in die teologie aan die Teologiese Skool Burgersdorp was. Die egpaar het op die volgende dorpe gewoon waar ds. Vorster predikant was: Philipstown, 1884–1893, Burgersdorp, 1893–1905, Rustenburg, 1905–1922 en Krugersdorp, 1922–1928. Op Rustenburg het hulle egter nie die hele tyd gewoon nie aangesien ds. Vorster in 1915 gekies is as lid van die Volksraad en hulle, in die tyd toe hy lid van dié vergadering was, op ander plekke gewoon het. Nadat ds. Vorster in 1928 sy emeritaat ontvang het, het die hulle 'n rukkie gaan woon op hul plaas in die distrik Ermelo. Hier het haar man later siek geword en is hulle verplig om die boerdery te laat vaat. Sy laaste lewensjare het die egpaar in Pretoria deurgebring, waar sy nege jaar ná haar man oorlede is in die Volkshospitaal, hoewel sy toe meestal op Rustenburg gewoon het.

Ná die oorlyde van ds. Vorster op 9 September 1934, het mev. Vorster af en toe op Rustenburg kom bly; soms was sy elders by kinders van haar. Op 21 Mei 1943 is sy in die kerkhof op Rustenburg, langsaan haar eggenoot, begrawe.

Waardering[wysig | wysig bron]

Ds. D.N. Kotzé, leraar van Rustenburg ten tyde van mev. Vorster se dood, het in die Almanak van 1944 geskryf: "(Mev.) Vorster het ongetwyfeld baie beteken vir al die gemeentes van ons kerk wat deur wyle ds. Vorster bedien is, maar veral vir Rustenburg. 'n Mens dink onwillekeurig aan die invloed wat van haar uitgegaan het deur haar omgang met lidmate. Sy was vriendelik, en gemeentelede het gevoel dat hulle welkom was in haar huis. Die jonger geslag in die gemeente hier weet nie meer veel van haar af nie, maar die oueres wat haar geken het, praat nog met waardering oor haar. 'n Mens mag ook nie vergeet nie dat hy baie opofferinge vir haar kerk gemaak het waar sy, soos dit in dié dae gegaan het, dikwels alleen tuis moes bly terwyl haar man op reis was met huisbesoeke of vir die bediening van konsulentsgemeentes, en die reise het in die dae maar baie tyd geneem, want motorkarre was daar toe nog nie.

"(Mev.). Vorster het mooi eienskappe gehad. Een van hulle was ongetwyfeld haar vriendelikheid. Sy was ook aldae eenders, en dit was altyd aangenaam om haar te ontmoet. Haar kerk het sy liefgehad. Ek het verneem dat dit ook haar begeerte was om maar weer in 'n gemeente te wees toe aan wyle ds. Vorster aangebied is om lid van die Senaat te word en hy besluit het om die aanbod nie te aanvaar nie, maar liewer weer vir 'n gemeente te kom arbei. Vir my as predikant was dit 'n eer en 'n voorreg om die ou moeder af en toe te besoek. Ook haar vriendelike besoeke aan die pastorie het ons gewaardeer. Ons sal haar baie mis. 'n Groot voorreg wat sy gehad het, is dat sy lank sterk gebly het en dus maklik kon rondgaan om haar kinders, wat op verskillende plekke woon, te besoek."

Gesinslewe[wysig | wysig bron]

Uit ds. en mev. Vorster se huwelik is 12 kinders gebore (nege dogters – een van hulle is vroeg oorlede – en drie seuns). Die getal kinders, klein- en agterkleinkinders wat ten tyde van haar dood nog gelewe het, was 91. Van die kinders was dr. Steyn Vorster, regspraktisyn in Pretoria, en 'n dogter, Susanna, wat met ds. H.J.R. du Plessis (predikant van Erasmus van 1907 tot sy aftrede in 1953) getroud was. Nog 'n dogter, Martha, was getroud met ds. D.P. du Plessis, seun van ds. L.J. du Plessis en broer van prof. J.A. du Plessis en ten tyde van sy dood leraar van die Gereformeerde kerk Ladybrand. Die sorg van haar kinders is aan mev. Vorster toevertrou, ook in die tyd toe haar man parlementslid was. Op Rustenburg het sy lank as voorsitster van die Gereformeerde Sustersvereniging opgetree.

Kinders[wysig | wysig bron]

 1. Catharina Gertruida Vorster, gebore 7 Januarie 1883
 2. Susanna Vorster, gebore 18 April 1884, Burgersdorp, oorlede 21 Junie 1973
 3. Johanna Vorster, gebore 22 Januarie 1887, Philippolis
 4. Martha Vorster, gebore 12 Junie 1888, oorlede 4 Junie 1958 getroud met ds. D.P. du Plessis (1883–1941)
 5. Louise Petronella Vorster, gebore 4 April 1890, Philippolis
 6. Jan Abraham Vorster, gebore 19 November 1893, oorlede 12 Desember 1918, Kaapstad
 7. Francina Magdalena Sophia Vorster, gebore 15 Julie 1895
 8. Hester Margaretha Vorster, gebore 25 Junie 1898, Burgersdorp, getroud met David Jacobus Postma
 9. Marthinus Steyn Vorster, gebore 9 Augustus 1900, Burgersdorp, oorlede 25 November 1937, Rustenburg
 10. Abraham Adriaan Jacobus Vorster, gebore 27 Oktober 1902, Burgersdorp, oorlede 3 Januarie 1962, Knoppieslaagte, Pretoria
 11. Wilhelmina Vorster, gebore 3 Januarie 1909, oorlede 17 Oktober 1990, Pretoria

Bronne[wysig | wysig bron]

 • (af) Die Gereformeerde Vroueblad. 1959. Die Gereformeerde vrou 1859–1959. Potchefstroom: Potchefstroom Herald.
 • (af) Du Plessis, ds. D.P. in Van der Walt, ds. N.H. (hoofred.). 1934. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1935. Een-en-sestigste jaargang. Potchefstroom: Adm. Buro.