Lys van deelnemers aan die Slag van Bloedrivier

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search
Die koperbedekte seremoniële ysterwaens wat min of meer die uitleg van die waens tydens die veldslag uitbeeld.
'n Rekonstruksie van hoe die toneel moontlik sou lyk.

Hier volg 'n lys van persone wat sover bekend aan die Slag van Bloedrivier deelgeneem het:

Hoofkommandant[wysig | wysig bron]

Assistent-HoofKmd[wysig | wysig bron]

Kommandante[wysig | wysig bron]

 • Jacobs, Pieter Daniël (a15b5c3d8e1)
 • de Lange, Johan Hendrik (Hans Dons) (b10c2)
 • Potgieter, Jacobus (Koos)
 • Erasmus, Stephanus
 • Uys, Jacobus Johannes (b1c5d2e4)
 • Meyer, Lucas Johannes

Laerkommandante[wysig | wysig bron]

 • Pretorius, Albertus (ook kanonnier)
 • Erasmus, Lourens
 • Moolman, Piet (Rooi Piet)
 • Fronemann, Christoffel Cornelis (b7)

Veldkornette[wysig | wysig bron]

 • Steyn, Johannes C
 • Viljoen, Gert
 • Pretorius, Hercules Albertus (Bart) (b3c1d5e14)
 • van Staden, Gert (verwys nota 2)
 • Lombard, Stephanus
 • Scheepers, Jan
 • Fourie, Hermanus
 • Cowie, William (a1)
 • Labuschagne, Casper
 • Joubert, Jan (ook kanonnier)

Godsdiensleiers[wysig | wysig bron]

Kanonniers[wysig | wysig bron]

 • Rudolph, Petrus Johannes (b1c1d2)
 • Pretorius, Gerhardus
 • Venter, Willem Daniel

Manskappe[wysig | wysig bron]

 • Aucamp, Pieter Josua
 • Badenhorst, H
 • Badenhorst, P
 • Bantjes, Jan Gerritze (b1c3d3)
 • Beneke, Johannes
 • Bester, Barend Jacobus2 (b4c3d4e3)
 • Bester, Lourens Rasmus (b4c3d4e2)
 • Bester, Paul Michiel (b4c3d4e1)
 • Bezuidenhout, Daniël
 • Biddulph, Thomas Jervis (a1)
 • Bierman, Isak
 • Biggar, Alexander Harvey2 (a1)
 • Bodes, Barend
 • Bornman, Johannes Jurgens (b1c3)
 • Boshoff, Jakobus (Jan)
 • Botha, Ernst Adriaan Lodewyk (b1c7d1e15)
 • Botha, Hendrik
 • Botha, J C
 • Botha, Jan
 • Botha, L
 • Botha, P J
 • Botha, P R
 • Botha, T F
 • Botha, Theunis
 • Bothma, Carel A
 • Bothma, Daniël
 • Breytenbach, Chris
 • Breytenbach, Izaak Johannes (b4c1d4)
 • Breytenbach, Jacob Coenraad
 • Breytenbach, Johan Hendrik
 • Breytenbach, Johannes Jacobus
 • Bronkhorst, Johannes Jacob (b6c6)
 • Bronkhorst, Johannes Jacobus (b6c6d4)
 • Bronkhorst, Samuel Johannes (b6c6d9)
 • Bruwer, Eduard Christiaan Daniël (b7c4d12)
 • Bruwer, Hans
 • Bruyn, Piet
 • Buitendagh, Carel Hendrik
 • Burger, Jacobus Johannes
 • Burger, S W
 • Buys, Piet
 • Claassens, Christiaan
 • Coetzee, Cornelis (P-zn)
 • Coetzer, J J
 • Coetzer, Philippus Jeremias
 • Coetzer, Thys
 • Combrinck, G
 • Cronjé, Abraham
 • Cronjé, Piet
 • Davel, Henning
 • Davel, Jan
 • Dannhauser, Thomas Richard (b6)
 • de Beer, C (sr.)
 • de Beer, Abraham
 • de Beer, Christiaan M
 • de Beer, Jan Christiaan
 • de Beer, Johannes A
 • de Beer, Stephanus A (sr.)
 • de Beer, Zacharias Jacobus
 • de Clercq, Abraham
 • de Clercq, Barend
 • de Clercq, C
 • de Clercq, Jacob (b6c3d5)
 • de Jager, Frederick Johannes
 • de Jager, Izak J
 • de Jager, Johannes Wilhelmus (b1c11d5e5)
 • de Jager, Lodewyk
 • de Lange, Adriaan (jr.)
 • de Lange, Robert
 • de Wet, Kootjie
 • de Wet, P
 • de Winnaar, S
 • Dreyer, C Sr.
 • Dreyer, F
 • Dreyer, I
 • du Plessis, Francois
 • du Plessis, Jan
 • du Plessis, P
 • du Plooy, Hendrik
 • du Plooy, Willem
 • du Plooy, Wouter
 • du Preez, P D
 • Deysel, F
 • Engelbregt, Adriaan
 • Engelbregt, E
 • Engelbregt, Gerhardus
 • Engelbregt, H (jong)
 • Engelbregt, H H (sr.)
 • Engelbregt, Johannes Hendrik
 • Enslin, Johannes Jacobus
 • Erasmus, Antonie
 • Erasmus, Barend
 • Erasmus, Cornelis
 • Erasmus, Daniël Elardus
 • Erasmus, Hans
 • Erasmus, Jacobus
 • Erasmus, Pieter Erasmus
 • Erasmus, Stephanus E
 • Esterhuizen, Jan
 • Ferreira, Marthinus Stephanus
 • Fick, Hendrik
 • Fisher, Jan
 • Fourie, Christiaan Erns
 • Fourie, Dirk S
 • Fourie, Hermanus
 • Fourie, Philip1
 • Garden, Kapt. (Engels)
 • Geers, Carel
 • Giezing, Fredrich (a1)
 • Goosen, Marthinus2
 • Gouws, Daniël
 • Gouws, Jacob I
 • Gouws, J Marthinus
 • Gouws, P
 • Greyling, Jan Cristoffel (b11c2d3)
 • Greyling, Pieter Jacobus (b11c2d2)
 • Grobbelaar, Nicolaas (b9c11)
 • Grobbelaar, Pieter Schalk (b9c11d2)
 • Grove, Hermanus Gerhardus (b3c9d5)
 • Hammes, Pieter Johannes (b1c2)
 • Hattingh, C
 • Hattingh, Francois (b8c7d4e1)
 • Hattingh, Johannes Dewald
 • Hattingh, Johannes Hendrik (b11c1d2e1)
 • Herbst, M
 • Heydenreich, Cornelis Frederik (b6c2d2)
 • Human, P G
 • Jacobs, Gabriël Gerhardus Nic (a15b5c3d8e1f7)
 • Jacobs, Pieter Daniël (a15b5c3d8e1f2)
 • Jacobsz, Jan
 • Janse van Rensburg, Lukas
 • Janse van Rensburg, Nicolaas M (C-zn)
 • Janse van Vuren, Luckas Gerhardus
 • Janszen, Willem
 • Jordaan, Willem
 • Joubert, Abraham Benjamin
 • Joubert, Gideon
 • Joubert, Jan (Jacs-zn)
 • Joubert, Jan (jr.)
 • Joyce, Robert (a3)
 • Kemp, G
 • Kemp, Jacobus
 • Kemp, Petrus J
 • Klaassen, P
 • Klopper, H
 • Klopper, Jacobus
 • Koekemoer, C
 • Koekemoer, Marthinus
 • Kritzinger, Lewis
 • Kruger, Jan
 • Kruger, P E
 • Kruger, T J
 • Laas, Cornelius
 • Laas, Mathys
 • Labuschagne, J P
 • Labuschagne, J H (Jan Groen)
 • Labuschagne, Willem Adriaan
 • Landman, A K P (sr.)
 • Landman, Jan (Doringberg)
 • le Roux, D
 • le Roux, Nicolaas (verwys nota 2)
 • Leech
 • Liebenberg, Christiaan Jacobus (b2bc2d2e2)
 • Liebenberg, Christiaan Jacobus (b2c2d6)
 • Lindeque, G (sr.)
 • Lindeque, Petrus
 • Lombard, Hans
 • Lombard, Hermanus Antonie
 • Lombard, S
 • Lotter, Johannes
 • Ludick, M J
 • Malan, D J J
 • Malan, David D
 • Malan, Jacob Jacobus
 • Malan, Stephanus
 • Marais, Coenraad
 • Marais, Johannes L
 • Marais, Stephanus Abraham
 • Marcus, F
 • Mare, Wynand Wilhelmus (b9c7d7)
 • Maritz, Pieter
 • Maritz, Salomon Gerhardus (b1c8d1e2)
 • Maritz, Salomon Stephanus (b1c8d2e1)
 • Martens, Hendrik Jacobus (a5b1c7)
 • Martens, Jan Thomas (a5b1c6)
 • Marx, Frans (b3c6d4)
 • Meintjes, Albertus Jacobus
 • Meinties, Jacobus William
 • Meintjes, Schalk
 • Mey, Christiaan Lodewyk
 • Meyer, Jacob
 • Meyer, Jan
 • Meyer, Lukas (L-zn)
 • Meyer, Theodorus
 • Mienie, Carel Johannes Hendrik
 • Mienie, Frederik Christiaan
 • Mienie, Johannes Willem
 • Mienie, Willem Jacobus
 • Moolman, I
 • Muller, Christiaan (moontlik a1b5c7d4)
 • Muller, Jan (moontlik a11b2)
 • Naudé, (Philip) Jacob (a1b1c2)
 • Naudé, Philip Jacobus (moontlik a1b1c8d11)
 • Naudé, Francois Paulus (a1b1c1d13)
 • Neethling, Hendrik Ludolf
 • Neethling, Schalk Willie
 • Neethling, Willem
 • Nel, Louis J
 • Nell, Theunis Jacobus
 • Nell, Willem Gabriel
 • Nortjé, Joachim
 • Oberholzer, Jan Albert
 • Olivier, (Lang) Gert
 • Olivier, Ockert
 • Oosthuizen, A
 • Oosthuizen, Jan (J-zn) (verwys nota 2)
 • Oosthuizen, J J (sr.)
 • Oosthuizen, Marthinus Jacobus (b1c4d7e2)
 • Opperman, C
 • Opperman, D
 • Parker, Edward
 • Pieters, Coenraad
 • Pieterse, Frederik
 • Pieterse, H J
 • Pieterse, Nicolaas
 • Potgieter, Cornelis
 • Potgieter, Evert F
 • Potgieter, Hendrik
 • Potgieter, Jurgen
 • Potgieter, Matthys
 • Potgieter, Petrus Hendrik Theunis
 • Potgieter, Theodorus
 • Pretorius, A P
 • Pretorius, Barend
 • Pretorius, Dewald Johannes (b3c1d2e4f4)
 • Pretorius, Gideon
 • Pretorius, Henning Petrus Nicolaas (b3c1d5e12)
 • Pretorius, Marthinus Wessel (b3c1d5e11f1)
 • Pretorius, Nicolaas
 • Pretorius, Petrus Gerhardus (b3c9d7)
 • Pretorius, Petrus Gerhardus (b3c9d7e2)
 • Pretorius, Samuel
 • Pretorius, Willem H
 • Pretorius, Willem Jacobus
 • Prinsloo, Jochemus Johannes Petr (b2c3d6e1f3)
 • Prinsloo, N J
 • Prinsloo, Willem P
 • Raads, D
 • Raath, Philip
 • Raath, Pieter
 • Raath, Roelof
 • Raatz, Gerrit1
 • Ranger, Simon
 • Reineke, Adam
 • Retief, Jacobus
 • Robbertse, I
 • Robbertse, Jan
 • Robbertse, Matthys
 • Roets, Hendrik
 • Rood
 • Roos, Cornelis J
 • Roos, Gysbert
 • Roscher, P
 • Roux, Dirk
 • Rudolph, Jacobus Andreas (b1c3)
 • Rudolph, Johann(es) Bernard (b1c1)
 • Rudolph, Gerhardus Jacobus (b1c2)
 • Scheepers, Coenraad F (swaer v. Erasmus Smit)
 • Scheepers, Gert
 • Scheepers, H
 • Scheepers, J A
 • Scheepers, Jacobus Johannes
 • Scheepers, Stephanus Johannes
 • Scheepers, M (G-zn)
 • Scheepers, Marthinus
 • Schoeman, Gert
 • Schoeman, Johannes
 • Schutte, Jan Harm Thomas
 • Slabbert, G
 • Smit, Andries Adriaan
 • Smit, Chr. (C-zn)
 • Smith, F
 • Snyman, Coenraad F W (b7c4d9e7)
 • Snyman, J H
 • Steenkamp, Hermanus
 • Steenkamp, Jan Harm (b7c2d3e2)
 • Steenkamp, Piet L
 • Steenkamp, Thomas Ignatius
 • Steyn, Hermanus
 • Steyn, Johannes Christoffel
 • Steyn, Pieter
 • Strydom, D J
 • Strydom, Hendrik
 • Strydom, J
 • Strydom, Pieter Gerhardus
 • Swanepoel, Willem
 • Swart, Marius
 • Swart, Pieter Johannes
 • Uys, Dirk Cornelis (b1c5d2e12)
 • Uys, Jacobus Johannes (b1c5d2e4f3)
 • Uys, Jan C
 • Uys, Petrus Lafras (Piet Hlobane)(b1c5d2e3f4)
 • van den Berg, Hendrik (b1c10d6)
 • van den Berg, Hendrik Stephanus (b1c10d6e3)
 • van der Berg, Isak
 • van der Merwe, Andries
 • van der Merwe, C
 • van der Merwe, Christiaan Pieter (verwys nota 3)
 • van der Merwe, Frederik J
 • van der Merwe, Jan
 • van der Merwe, Josias
 • van der Merwe, L P
 • van der Merwe, Lukas J
 • van der Merwe, M
 • van der Merwe, Willem
 • van der Schyff, D
 • van der Schyff, J D
 • van Deventer, Jan (a1b5c10d6)
 • van Dyk, Joseph
 • van Dyk, Sybrand
 • van Gass, Ferdinand Paul George (b1)
 • van Gass, J F
 • van Jaarsveld, A
 • van Loggerenberg, Hendrik
 • van Niekerk, Izak Andries (b3c7d4e4)
 • van Niekerk, J A P
 • van Niekerk, Pieter Johannes
 • van Rooyen, Cornelis J
 • van Rooyen, Dirk
 • van Rooyen, G T
 • van Rooyen, Gert F
 • van Rooyen, Gert Reinier
 • van Rooyen, I
 • van Rooyen, Lukas
 • van Rooyen, Stephanus
 • van Schalkwyk, Christiaan
 • van Schalkwyk, Gert
 • van Staden, Cornelis
 • van Staden, V C
 • van Straten, Jacob
 • van Venen, D
 • van Vuuren, P
 • van Zyl, Jacobus
 • Venter, Albert
 • Venter, C I
 • Venter, P A
 • Venter, Willem Daniel
 • Vermaak, Cornelis
 • Vermaak, Johannes Gerhardus (b2c6d2e2)
 • Viljoen, Christoffel
 • Viljoen, Gideon
 • Viljoen, Johan H
 • Viljoen, M
 • Viljoen, Sarel
 • Visagie, Jan
 • Visser

Eksterne skakels[wysig | wysig bron]