Lys van deelnemers aan die Slag van Bloedrivier

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
Jump to navigation Jump to search
Die koperbedekte seremoniële ysterwaens wat min of meer die uitleg van die waens tydens die veldslag uitbeeld.

Hier volg 'n onvolledige lys (385 uit 464 blankes) van die manskappe in die Wenkommando, die Voortrekker-kommando wat na Dingaanstat opgeruk het, die Gelofte afgelê het, en aan die Slag van Bloedrivier deelgeneem het. Die Wenkommando het na Dingaanstat opgeruk weens die moorde op Piet Retief en sy geselskap, en die Bloukransmoorde kort daarop. Die lys van manskappe is enkele dae na die Slag van Bloedrivier naby Dingaanstat opgestel. Nie by name bekend nie, is die verdere 59 kleurlinge, asook die sowat 200 Zoeloes wat A. Biggar, E. Parker en R. Joyce vergesel het. Ses van die blankes en vyf van die Zoeloes het 11 dae later in die Slag van die Opatikloof gesneuwel.[1] Genealogiese besonderhede is deur verskillende persone en instellings nagevors.

Hoofkommandant[wysig | wysig bron]

Hoofkommandant Andries Pretorius direk na die slag afgebeeld, sy arm steeds verbind weens 'n assegaaiwond

Assistent-HoofKmd[wysig | wysig bron]

Kommandante[wysig | wysig bron]

 • Jacobs, Pieter Daniël (a15b5c3d8e1)
 • de Lange, Johan Hendrik (Hans Dons) (b10c2)
 • Potgieter, Jacobus (Koos)
 • Erasmus, Stephanus
 • Uys, Jacobus Johannes (b1c5d2e4)
 • Meyer, Lucas Johannes

Laerkommandante[wysig | wysig bron]

 • Pretorius, Albertus (ook kanonnier)
 • Erasmus, Lourens
 • Moolman, Piet (Rooi Piet)
 • Fronemann, Christoffel Cornelis (b7)

Veldkornette[wysig | wysig bron]

 • Steyn, Johannes C
 • Viljoen, Gert
 • Pretorius, Hercules Albertus (Bart) (b3c1d5e14)[nota 2]
 • van Staden, Gert[nota 3]
 • Lombard, Stephanus
 • Scheepers, Jan
 • Fourie, Hermanus
 • Cowie, William (a1)[nota 4]
 • Labuschagne, Casper
 • Joubert, Jan (ook kanonnier)

Godsdiensleiers[wysig | wysig bron]

Godsdiensleier Sarel Cilliers

Kanonniers[wysig | wysig bron]

 • Rudolph, Petrus Johannes (b1c1d2)
 • Pretorius, Gerhardus
 • Venter, Willem Daniel

Manskappe[wysig | wysig bron]

Die name van die vermoorde Retief-geselskap is by Moordkoppie naby Dingaanstat op 'n monument aangebring.
 • Aucamp, Pieter Josua
 • Badenhorst, H
 • Badenhorst, P
 • Bantjes, Jan Gerritze (b1c3d3)
 • Beneke, Johannes
 • Bester, Barend Jacobus (b4c3d4e3)[nota 3]
 • Bester, Lourens Rasmus (b4c3d4e2)
 • Bester, Paul Michiel (b4c3d4e1)
 • Bezuidenhout, Daniël
 • Biddulph, Thomas Jervis (a1)
 • Bierman, Isak
 • Biggar, Alexander Harvey (a1)[nota 3]
 • Bodes, Barend
 • Bornman, Johannes Jurgens (b1c3)
 • Boshoff, Jakobus (Jan)
 • Botha, Ernst Adriaan Lodewyk (b1c7d1e15)
 • Botha, Hendrik
 • Botha, J C
 • Botha, Jan
 • Botha, L
 • Botha, P J
 • Botha, P R
 • Botha, T F
 • Botha, Theunis
 • Bothma, Carel A
 • Bothma, Daniël
 • Breytenbach, Chris
 • Breytenbach, Izaak Johannes (b4c1d4)
 • Breytenbach, Jacob Coenraad
 • Breytenbach, Johan Hendrik
 • Breytenbach, Johannes Jacobus
 • Bronkhorst, Johannes Jacob (b6c6)
 • Bronkhorst, Johannes Jacobus (b6c6d4)
 • Bronkhorst, Samuel Johannes (b6c6d9)
 • Bruwer, Eduard Christiaan Daniël (b7c4d12)
 • Bruwer, Hans
 • Bruyn, Piet
 • Buitendagh, Carel Hendrik
 • Burger, Jacobus Johannes
 • Burger, S W
 • Buys, Piet
 • Claassens, Christiaan
 • Coetzee, Cornelis (P-zn)
 • Coetzer, J J
 • Coetzer, Philippus Jeremias
 • Coetzer, Thys
 • Combrinck, G
 • Cronjé, Abraham
 • Cronjé, Piet
 • Dafel, Henning
 • Dafel, Jan
 • Dannhauser, Thomas Richard (b6)
 • de Beer, C (sr.)
 • de Beer, Abraham
 • de Beer, Christiaan M
 • de Beer, Jan Christiaan
 • de Beer, Johannes A
 • de Beer, Stephanus A (sr.)
 • de Beer, Zacharias Jacobus
 • de Clercq, Abraham
 • de Clercq, Barend
 • de Clercq, C
 • de Clercq, Jacob (b6c3d5)
 • de Jager, Frederick Johannes
 • de Jager, Izak J
 • de Jager, Johannes Wilhelmus (b1c11d5e5)
 • de Jager, Lodewyk
 • de Lange, Adriaan (jr.)
 • de Lange, Robert
 • de Wet, Kootjie
 • de Wet, P
 • de Winnaar, S
 • Dreyer, C Sr.
 • Dreyer, F
 • Dreyer, I
 • du Plessis, Francois
 • du Plessis, Jan
 • du Plessis, P
 • du Plooy, Hendrik
 • du Plooy, Willem
 • du Plooy, Wouter
 • du Preez, P D
 • Deysel, F
 • Engelbregt, Adriaan
 • Engelbregt, E
 • Engelbregt, Gerhardus
 • Engelbregt, H (jong)
 • Engelbregt, H H (sr.)
 • Engelbregt, Johannes Hendrik
 • Enslin, Johannes Jacobus
 • Erasmus, Antonie
 • Erasmus, Barend
 • Erasmus, Cornelis
 • Erasmus, Daniël Elardus
 • Erasmus, Hans
 • Erasmus, Jacobus
 • Erasmus, Pieter Erasmus
 • Erasmus, Stephanus E
 • Esterhuizen, Jan
 • Ferreira, Marthinus Stephanus
 • Fick, Hendrik (JC?)
 • Fisher, Jan
 • Fourie, Christiaan Erns
 • Fourie, Dirk S
 • Fourie, Hermanus
 • Fourie, Philip1
 • Garden, Kapt. (Engels)
 • Geers, Carel
 • Giezing, Fredrich (a1)
 • Goosen, Marthinus2
 • Gouws, Daniël
 • Gouws, Jacob I
 • Gouws, J Marthinus
 • Gouws, P
 • Greyling, Barend Christiaan (b11c2d6) (sy broer, Jan Christoffel (b1c2d3) reeds in 1835 oorlede
 • Greyling, Pieter Jacobus (b11c2d2)
 • Grobbelaar, Nicolaas (b9c11)
 • Grobbelaar, Pieter Schalk (b9c11d2)
 • Grove, Hermanus Gerhardus (b3c9d5)
 • Hammes, Pieter Johannes (b1c2)
 • Hattingh, C
 • Hattingh, Francois (b8c7d4e1)
 • Hattingh, Johannes Dewald
 • Hattingh, Johannes Hendrik (b11c1d2e1)
 • Herbst, M
 • Heydenreich, Cornelis Frederik (b6c2d2)
 • Human, P G
 • Jacobs, Gabriël Gerhardus Nic (a15b5c3d8e1f7)
 • Jacobs, Pieter Daniël (a15b5c3d8e1f2)
 • Jacobsz, Jan
 • Janse van Rensburg, Lukas
 • Janse van Rensburg, Nicolaas M (C-zn)
 • Janse van Vuren, Luckas Gerhardus
 • Janszen, Willem
 • Jordaan, Willem
 • Joubert, Abraham Benjamin
 • Joubert, Gideon
 • Joubert, Jan (Jacs-zn)
 • Joubert, Jan (jr.)
 • Joyce, Robert (a3)
 • Kemp, G
 • Kemp, Jacobus
 • Kemp, Petrus J
 • Klaassen, P
 • Klopper, H
 • Klopper, Jacobus
 • Koekemoer, C
 • Koekemoer, Marthinus
 • Kritzinger, Lewis
 • Kruger, Jan
 • Kruger, P E
 • Kruger, T J
 • Laas, Cornelius
 • Laas, Mathys
 • Labuschagne, J P
 • Labuschagne, J H (Jan Groen)
 • Labuschagne, Willem Adriaan
 • Landman, A K P (sr.)
 • Landman, Jan (Doringberg)
 • le Roux, D
 • le Roux, Nicolaas[nota 3]
 • Leech
 • Liebenberg, Christiaan Jacobus (b2bc2d2e2)
 • Liebenberg, Christiaan Jacobus (b2c2d6)
 • Lindeque, G (sr.)
 • Lindeque, Petrus
 • Lombard, Hans
 • Lombard, Hermanus Antonie
 • Lombard, S
 • Lotter, Johannes
 • Ludick, M J
 • Malan, D J J
 • Malan, David D
 • Malan, Jacob Jacobus
 • Malan, Stephanus
 • Marais, Coenraad
 • Marais, Johannes L
 • Marais, Stephanus Abraham
 • Marcus, F
 • Mare, Wynand Wilhelmus (b9c7d7)
 • Maritz, Pieter
 • Maritz, Salomon Gerhardus (b1c8d1e2)
 • Maritz, Salomon Stephanus (b1c8d2e1)
 • Martens, Hendrik Jacobus (a5b1c7)
 • Martens, Jan Thomas (a5b1c6)
 • Marx, Frans (b3c6d4)
 • Meintjes, Albertus Jacobus
 • Meinties, Jacobus William
 • Meintjes, Schalk
 • Mey, Christiaan Lodewyk
 • Meyer, Jacob
 • Meyer, Jan
 • Meyer, Lukas (L-zn)
 • Meyer, Theodorus
 • Mienie, Carel Johannes Hendrik
 • Mienie, Frederik Christiaan
 • Mienie, Johannes Willem
 • Mienie, Willem Jacobus
 • Moolman, I
 • Muller, Christiaan (moontlik a1b5c7d4)
 • Muller, Jan (moontlik a11b2)
 • Naudé, (Philip) Jacob (a1b1c2)
 • Naudé, Philip Jacobus (moontlik a1b1c8d11)
 • Naudé, Francois Paulus (a1b1c1d13)
 • Neethling, Hendrik Ludolf
 • Neethling, Schalk Willie
 • Neethling, Willem
 • Nel, Louis J
 • Nell, Theunis Jacobus
 • Nell, Willem Gabriel
 • Nortjé, Joachim
 • Oberholzer, Jan Albert
 • Olivier, (Lang) Gert
 • Olivier, Ockert
 • Oosthuizen, A
 • Oosthuizen, Jan (J-zn)[nota 3]
 • Oosthuizen, J J (sr.)
 • Oosthuizen, Marthinus Jacobus (b1c4d7e2)
 • Opperman, C
 • Opperman, D
 • Parker, Edward
 • Pieters, Coenraad
 • Pieterse, Frederik
 • Pieterse, H J
 • Pieterse, Nicolaas
 • Potgieter, Cornelis
 • Potgieter, Evert F
 • Potgieter, Hendrik
 • Potgieter, Jurgen
 • Potgieter, Matthys
 • Potgieter, Petrus Hendrik Theunis
 • Potgieter, Theodorus
 • Pretorius, A P
 • Pretorius, Barend
 • Pretorius, Dewald Johannes (b3c1d2e4f4)
 • Pretorius, Gideon
 • Pretorius, Henning Petrus Nicolaas (b3c1d5e12)
 • Pretorius, Marthinus Wessel (b3c1d5e11f1)
 • Pretorius, Nicolaas
 • Pretorius, Petrus Gerhardus (b3c9d7)
 • Pretorius, Petrus Gerhardus (b3c9d7e2)
 • Pretorius, Samuel
 • Pretorius, Willem H
 • Pretorius, Willem Jacobus
 • Prinsloo, Jochemus Johannes Petr (b2c3d6e1f3)
 • Prinsloo, N J
 • Prinsloo, Willem P
 • Raads, D
 • Raath, Philip
 • Raath, Pieter
 • Raath, Roelof
 • Raatz, Gerrit1
 • Ranger, Simon
 • Reineke, Adam
 • Retief, Jacobus
 • Robbertse, I
 • Robbertse, Jan
 • Robbertse, Matthys
 • Roets, Hendrik
 • Rood
 • Roos, Cornelis J
 • Roos, Gysbert
 • Roscher, P
 • Roux, Dirk
 • Rudolph, Jacobus Andreas (b1c3)
 • Rudolph, Johann(es) Bernard (b1c1)
 • Rudolph, Gerhardus Jacobus (b1c2)
 • Scheepers, Coenraad F (swaer v. Erasmus Smit)
 • Scheepers, Gert
 • Scheepers, H
 • Scheepers, J A
 • Scheepers, Jacobus Johannes
 • Scheepers, Stephanus Johannes
 • Scheepers, M (G-zn)
 • Scheepers, Marthinus
 • Schoeman, Gert
 • Schoeman, Johannes
 • Schutte, Jan Harm Thomas
 • Slabbert, G
 • Smit, Andries Adriaan
 • Smit, Chr. (C-zn)
 • Smith, F
 • Snyman, Coenraad F W (b7c4d9e7)
 • Snyman, J H
 • Steenkamp, Hermanus
 • Steenkamp, Jan Harm (b7c2d3e2)
 • Steenkamp, Piet L
 • Steenkamp, Thomas Ignatius
 • Steyn, Hermanus
 • Steyn, Johannes Christoffel
 • Steyn, Pieter
 • Strydom, D J
 • Strydom, Hendrik
 • Strydom, J
 • Strydom, Pieter Gerhardus
 • Swanepoel, Willem
 • Swart, Marius
 • Swart, Pieter Johannes
 • Uys, Dirk Cornelis (b1c5d2e12)
 • Uys, Jacobus Johannes (b1c5d2e4f3)
 • Uys, Jan C
 • Uys, Petrus Lafras (Piet Hlobane)(b1c5d2e3f4)
 • van den Berg, Hendrik (b1c10d6)
 • van den Berg, Hendrik Stephanus (b1c10d6e3)
 • van der Berg, Isak
 • van der Merwe, Andries
 • van der Merwe, C
 • van der Merwe, Christiaan Pieter[nota 5]
 • van der Merwe, Frederik J
 • van der Merwe, Jan
 • van der Merwe, Josias
 • van der Merwe, L P
 • van der Merwe, Lukas J
 • van der Merwe, M
 • van der Merwe, Willem
 • van der Schyff, D
 • van der Schyff, J D
 • van Deventer, Jan (a1b5c10d6)
 • van Dyk, Joseph
 • van Dyk, Sybrand
 • van Gass, Ferdinand Paul George (b1)[nota 6]
 • van Gass, J F
 • van Jaarsveld, A
 • van Loggerenberg, Hendrik
 • van Niekerk, Izak Andries (b3c7d4e4)
 • van Niekerk, J A P
 • van Niekerk, Pieter Johannes
 • van Rooyen, Cornelis J
 • van Rooyen, Dirk
 • van Rooyen, G T
 • van Rooyen, Gert F
 • van Rooyen, Gert Reinier
 • van Rooyen, I
 • van Rooyen, Lukas
 • van Rooyen, Stephanus
 • van Schalkwyk, Christiaan
 • van Schalkwyk, Gert
 • van Staden, Cornelis
 • van Staden, V C
 • van Straten, Jacob
 • van Venen, D
 • van Vuuren, P
 • van Zyl, Jacobus
 • Venter, Albert
 • Venter, C I
 • Venter, P A
 • Venter, Willem Daniel
 • Vermaak, Cornelis
 • Vermaak, Johannes Gerhardus (b2c6d2e2)
 • Viljoen, Christoffel
 • Viljoen, Gideon
 • Viljoen, Johan H
 • Viljoen, M
 • Viljoen, Sarel
 • Visagie, Jan
 • Visser

Notas[wysig | wysig bron]

 1. Gewond in die slag met die agtervolging van die vlugtendes, toe Pretorius 'n brief met 'n boodskap aan Dingaan aan 'n Zoeloekryger wou gee.
 2. Broer van Andries Pretorius
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Sterf in die Slag van die Opatikloof, 11 dae later
 4. Na wie Cowies Hill by Pinetown vernoem is
 5. Lig gewond in Slag van Bloedrivier
 6. Ferdinand van Gass het van sy herinneringe op skrif gestel, en meld ondermeer: ‘n Paar dagen na die slag ben ik enige mijlen onderkant waar ons lager stond de rivier doorgegaan. En toen was het nog alsof ‘t water geheel bloed was… En daarvandaan ook de naam van Bloedrivier., kyk: Preller, G.S. (1920). "Herinneringe van Ferdinand Paul van Gass". Voortrekkermense I. Kaapstad. p. 53.

Eksterne skakels[wysig | wysig bron]

 1. Bloedrivier Gelofte 1838, Willie Smith, Johann Janse van Rensburg en Gerhard Swart (2004-2018)